Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài Tập đọc Đôi giày

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

MÔN: TẬP ĐỌC
Tiết 4: ĐỔI GIÀY
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
Hiểu nội dung khôi hài của truyện: cậu bé ngốc xỏ nhầm giày, bước tập tễnh lại
đổ tại chân mình hôm nay bên dài, bên ngắn hoặc tại đường khập khểnh, ngắm 2
chiếc giày để ở nhà, không biết đổi lại thành 2 đôi khớp nhau, lại nói đôi này vẫn
chiếc thấp, chiếc cao.
2. Kỹ năng: Đọc đúng tồn bài
- Chú ý các tiếng HS dễ phát âm sai
- Ngắt hơi đúng câu dài
- Biết đọc phân biệt lời người kể chuyện và lời nhân vật (các câu hỏi, câu cầu khiến)
3. Thái độ: Tính cẩn thận, xem trước ngó sau khi đi ra ngồi.
II. Chuẩn bị
- GV: Tranh , SGK, bảng cài: từ khó, câu, đoạn, bút dạ.
- HS: SGK
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy
1. Khởi động (1’)

Hoạt động của Trò
- Hát

2. Bài cũ (3’) Bàn tay dịu dàng
- HS đọc bài

- HS đọc bài + TLCH

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

- Vì sao An buồn?
- Khi biết An chưa làm bài tập, thái độ thầy giáo
như thế nào?
- Vì sao thầy giáo có thái độ như thế?
- Thầy nhận xét
3. Bài mới
Giới thiệu: (1’)
- Tuần này, các em được đọc câu chuyện vui “Đổi
giày” nói về cậu bé rất ngộ. Vậy cậu bé này ngộ
như thế nào ta cùng đọc bài hôm nay.
Phát triển các hoạt động (27’)
 Hoạt động 1: Luyện đọc
 Mục tiêu: Đọc đúng từ khó. Biết nghỉ hơi đúng.
 Phương pháp: Luyện tập, phân tích
ĐDDH: Bảng cài: từ khó, câu.
- Thầy đọc mẫu .
- Nêu những từ ngữ cần luyện đọc?
- Nêu những từ ngữ chưa hiểu?

- HS đọc. Lớp đọc thầm
- Xỏ nhầm giày, sân trường, gầm
giường, tập tễnh, khấp khểnh

Xỏ nhầm giầy
→ Đi nhầm giày chiếc nọ với
chiếc kia
- Luyện đọc câu

- Tập tễnh, lẩm bẩm, khấp khểnh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

- Thầy lưu ý:

( chú thích SGK )

- Có cậu học trò nọ/ vội đến trường nên xỏ nhầm - Nhấn giọng những từ gạch
giày/ 1 chiếc cao/ 1 chiếc thấp./ Quái lạ/ sao dưới – có ý hỏi.
hôm nay chân mình/ 1 bên dài/ 1 bên ngắn?/ - HS đọc từng câu liên tiếp đến
Hay là/ tại đường khấp khểnh/ Về đổi giày/ đi hết bài.
cho dễ chịu.

- HS đọc nối tiếp từng đoạn.

+ Luyện đọc đoạn , bài

- HS đọc nối tiếp từng đoạn, bài.

- Đoạn 1: Từ đầu ……… khấp khểnh
- Đoạn 2: Tới sân trường ………… cho dễ chịu
- Đoạn 3: Phần còn lại
 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
 Mục tiêu: Hiểu nội dung bài
 Phương pháp: Đàm thoại, trực quan
ĐDDH: Tranh.

- Hoạt động nhóm → HS thảo
luận dựa vào câu hỏi → trình
bày

Đoạn 1:
- Vì xỏ nhầm giầy, bước đi của cậu bé như thế nào?

- HS đọc đoạn 1
- Bước đi tập tễnh, bước thấp,

- Thấy mình đi lại k...
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
MÔN: TẬP ĐỌC
Tiết 4: ĐỔI GIÀY
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
Hiểu nội dung khôi hài của truyện: cậu ngốc xỏ nhầm giày, bước tập tễnh lại
đổ tại chân mình hôm nay bên dài, bên ngắn hoặc tại đường khập khểnh, ngắm 2
chiếc giày để nhà, không biết đổi lại thành 2 đôi khớp nhau, lại nói đôi này vẫn
chiếc thấp, chiếc cao.
2. Kỹ năng: Đọc đúng tồn bài
- Chú ý các tiếng HS dễ phát âm sai
- Ngắt hơi đúng câu dài
- Biết đọc phân biệt lời người kể chuyện lời nhân vật (các câu hỏi, câu cầu khiến)
3. Thái độ: Tính cẩn thận, xem trước ngó sau khi đi ra ngồi.
II. Chuẩn bị
- GV: Tranh , SGK, bảng cài: từ khó, câu, đoạn, bút dạ.
- HS: SGK
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò
1. Khởi động (1’)
2. Bài (3’) Bàn tay dịu dàng
- HS đọc bài
- Hát
- HS đọc bài + TLCH
Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài Tập đọc Đôi giày - Trang 2
Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài Tập đọc Đôi giày - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài Tập đọc Đôi giày 9 10 316