Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tiếng Việt

Được đăng lên bởi Nguyễn Đức Phương Hoàng
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 596 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày dạy: 23/10/2014
Tiết 35:
Tiếng Việt :

TỪ ĐỒNG NGHĨA

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Khái niệm từ đồng nghĩa.
- Từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hòan toàn.
2. Kĩ năng:
a .Kĩ năng chuyên môn:
- Nhận biết từ đồng nghĩa trong văn bản.
- Phân biệt từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn.
- Sử dụng từ đồng nghĩa phù hợp với ngữ cảnh.
- Phát hiện lỗi và chữa lỗi dùng từ đúng nghĩa.
b.Kĩ năng sống:
- Ra quyết định : lựa chon cách sử dụng từ đồng nghĩa. phù hợp với thực tiễn
giao tiếp của bản thân
- Giao tiếp : trình bày suy nghĩ , ý tưởng, thảo luận và chia sẻ quan điểm cá
nhân về cách sử dụng từ đồng nghĩa..
3. Thái độ:
- Tự giác học tập, sử dụng linh hoạt từ đồng nghĩa trong giao tiếp .
B. TRỌNG TÂM:Phần II
C. CHUẨN BỊ:
- GV: Giáo án, SGK,PP:Vấn đáp kết hợp thuyết trình
- HS: Soạn bài, SGK, VBT
D. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
1 .Kiểm tra bài cũ(5’)
2. GV giới thiệu bài : 1’
- Trong khi nói và viết có những từ phát âm giống nhau nhưng nghĩa
của chúng khác xa nhau; Lại có những từ phát âm khác nhau nhưng nghĩa
của chúng lại giống nhau hoặc gần giống nhau… Vậy các từ đó có tên gọi
là gì? Sử dụng chúng như thế nào? Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu trong tiết
học hôm nay và các tiết học sau.
3. Bài mới :35’
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS

TG

NỘI DUNG BÀI DẠY

* HOẠT ĐỘNG 1:Tìm hiểu khái niệm
8’
Gv: Đọc bản dịch thơ “Xa ngắm thác núi
Lư” của Tương Như.
? Dựa vào kiến thức đã học ở bậc tiểu học
hãy tìm các từ đồng nghĩa với mỗi từ: rọi
,trông.
Hs: Phân biệt.
+ Nghĩa giống nhau.
- Từ “Rọi” và “Soi” –Nghĩa giống nhau.
- Nghĩa của từ “Trông” với “Nhìn”? –
Giống nhau.
+ Nghĩa của từ “Trông” với “Ngó, nhòm,
liếc…” gần giống nhau( khác về sắc thái ý
trên).
? Vậy em có nhận xét gì về các từ trên( xét
mặt nghĩa)?
? Em thấy từ “Trông” có rất nhiều nghĩa. Em
đã tìm các từ đồng nghĩa với mỗi nghĩa của
từ “Trông” từ đó em có nhận xét gì không?
Hs : Thảo luận (3’) trình bày.
Gv : Định hướng.
? Em hãy tìm thêm một số ví dụ về từ đồng
nghĩa?
+ Từ “bố” –Ba,cha, thầy, tía.
+ Từ “Lợn” –Heo…
* HOẠT ĐỘNG 2:Tìm hiểu các loại từ
đồng nghĩa
Gv : Yêu cầu hs đọc ví dụ phần 2-sgk
7’
Em hãy tìm từ đồng nghĩa ở ví dụ 1.
? Hãy so sánh nghĩa của từ “Qủa” “Trái”?
Hs : Phát biểu.
Gv : Giải thích.
+ Qủa và trái có ý nghĩa giống nhau.
(Qủa là tên gọi dùng của các tỉnh phía Bắc,
trái là tên gọi dùng của các tỉnh phía Nam).
? Thử thay thế vị trí cho nhau của 2 từ này?
Từ đó em rút ra kết luận gì?
Hs : Dựa vào ý 1 phần ghi nhớ trả lời.
Gv: Yêu cầu hs đọc ví dụ 2-sgk/114.
? Cho biết ...
Ngày dạy: 23/10/2014
Tiết 35:
Tiếng Việt : TỪ ĐỒNG NGHĨA
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Khái niệm từ đồng nghĩa.
- Từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hòan toàn.
2. Kĩ năng:
a .Kĩ năng chuyên môn:
- Nhận biết từ đồng nghĩa trong văn bản.
- Phân biệt từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn.
- Sử dụng từ đồng nghĩa phù hợp với ngữ cảnh.
- Phát hiện lỗi và chữa lỗi dùng từ đúng nghĩa.
b.Kĩ năng sống:
- Ra quyết định : lựa chon cách sử dụng từ đồng nghĩa. phù hợp với thực tiễn
giao tiếp của bản thân
- Giao tiếp : trình bày suy nghĩ , ý tưởng, thảo luận chia sẻ quan điểm
nhân về cách sử dụng từ đồng nghĩa..
3. Thái độ:
- Tự giác học tập, sử dụng linh hoạt từ đồng nghĩa trong giao tiếp .
B. TRỌNG TÂM:Phần II
C. CHUẨN BỊ:
- GV: Giáo án, SGK,PP:Vấn đáp kết hợp thuyết trình
- HS: Soạn bài, SGK, VBT
D. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
1 .Kiểm tra bài cũ(5’)
2. GV giới thiệu bài : 1’
- Trong khi nói và viết có những từ phát âm giống nhau nhưng nghĩa
của chúng khác xa nhau; Lại có những từ phát âm khác nhau nhưng nghĩa
của chúng lại giống nhau hoặc gần giống nhau… Vậy các từ đó có tên gọi
là gì? Sử dụng chúng như thế nào? Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu trong tiết
học hôm nay và các tiết học sau.
3. Bài mới :35’
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS TG NỘI DUNG BÀI DẠY
Giáo án tiếng Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tiếng Việt - Người đăng: Nguyễn Đức Phương Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Giáo án tiếng Việt 9 10 3