Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tin học 6

Được đăng lên bởi nhanhien88
Số trang: 164 trang   |   Lượt xem: 3039 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường THCS Nguyễn Huệ
Tuần
Tiết PPCT
Ngày soạn
Ngày dạy
Lớp dạy

Giáo án Tin học 6

1
1, 2
20/8/2013
6A8

Chương 1
MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC
Bài 1. THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Học sinh biết được khái niệm thông tin và hoạt động thông tin của con người.
- Biết máy tính là công cụ hỗ trợ con người trong các hoạt động thông tin.
- Biết khái niệm ban đầu của tin học và nhiệm vụ chính của tin học.
2. Kĩ năng:
– Giúp HS xác định được vị trí & tầm quan trọng của thông tin & tin học.
3. Thái độ:
– HS có hứng thú khi nhập môn Tin Học
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên
- Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách chuẩn kiến thức, chuẩn bị thêm tranh ảnh, đoạn
trích bài báo, các hình vẽ băng ghi hình (nếu có)
2. Học sinh: sách, tập, viết, xem sách trước.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài củ: Không
3. Tiến hành bài mới
Trước khi vào bài học hôm nay của môn Tin Học thì thầy sẽ sơ lược qua
chương trình học cho các em nắm rõ hơn :
 Bao gồm 4 chương:
+ Chương I: Làm Quen Với Tin Học & Máy Tính Điện Tử
+ Chương II: Phần Mềm Học Tập
+ ChươngIII: Hệ Điều Hành
+ Chương IV: Soan Thảo Văn Bản
TG
Hoạt động củạ GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Tiết 1 Hoạt động 1:Tìm hiểu
xem thông tin là gì?
1. Thông tin là gì?
Hằng ngày em tiếp nhận - Học sinh tham khảo ví
được nhiều thông tin từ dụ trong sách
- Thông tin là tất cả
nhiều nguốn khác nhau:
những gì đem lại sự hiểu
- Các bài báo, bản tin trên - Gọi 1 vài HS đọc SGK
biết về thế giới xung
truyền hình hay đài phát
quanh (sự vật, sự
thanh cho em biết tin tức
kiện…) và về chính con
về tình thời sự trong nước
người.
và thế giới.
VD: Các bài báo, biển
- Hướng dẫn và cho thêm
báo giao thông …
các ví dụ về thông tin
GV: Lâm Thị Bé Bỏ

 Trang 1 

Trường THCS Nguyễn Huệ
Từ các ví dụ trên em hãy
cho một ví dụ về thông tin.
Vậy em có thể kết luận
thông tin là gì?

Tiết 2

Giáo án Tin học 6
Học sinh 1 cho ví dụ
Học sinh 2 cho ví dụ
Học sinh phát biểu
Học sinh phát biểu lại
khái niệm
Thông tin là tất cả những
Học sinh ghi nhớ
gì đem lại sự hiểu biết về
thế giới xung quanh (sự
vật, sự kiện…) và về
chính con người.
2. Hoạt động thông tin
của con người:
Hoạt động thông tin bao
gồm việc tiếp nhận, xử lí,
lưu trữ và truyền (trao
đổi) thông tin.
VD: Tiếp nhận bằng
nghe, nói, viết …

Hoạt động 2: Tìm hiểu
các dạng thông tin của
con người?
Hoạt động thông tin của
con người
Theo em người ta có thể
truyền đạt thông tin với
nhau bằng những hình
thức nào?
* Như vậy Thông tin có - HS trả lời (Rất quan
vai trò n...
Trường THCS Nguyễn Huệ Giáo án Tin học 6
Tuần 1
Tiết PPCT 1, 2
Ngày soạn 20/8/2013
Ngày dạy
Lớp dạy 6A8
Chương 1
MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC
Bài 1. THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Học sinh biết được khái niệm thông tin và hoạt động thông tin của con người.
- Biết máy tính là công cụ hỗ trợ con người trong các hoạt động thông tin.
- Biết khái niệm ban đầu của tin học và nhiệm vụ chính của tin học.
2. Kĩ năng:
– Giúp HS xác định được vị trí & tầm quan trọng của thông tin & tin học.
3. Thái độ:
– HS có hứng thú khi nhập môn Tin Học
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên
- Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách chuẩn kiến thức, chuẩn bị thêm tranh ảnh, đoạn
trích bài báo, các hình vẽ băng ghi hình (nếu có)
2. Học sinh: sách, tập, viết, xem sách trước.
III. TIN TRÌNH DY HC
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài củ: Không
3. Tiến hành bài mới
Trước khi o bài học hôm nay của môn Tin Học thì thầy sẽ sơ lược qua
chương trình học cho các em nắm rõ hơn :
Bao gồm 4 chương:
+ Chương I: Làm Quen Với Tin Học & Máy Tính Điện Tử
+ Chương II: Phần Mềm Học Tập
+ ChươngIII: Hệ Điều Hành
+ Chương IV: Soan Thảo Văn Bản
TG Hoạt động củạ GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng
Tiết 1 Hoạt động 1:Tìm hiểu
xem thông tin là gì?
Hằng ngày em tiếp nhận
được nhiều thông tin từ
nhiều nguốn khác nhau:
- Các i báo, bản tin trên
truyền hình hay đài phát
thanh cho em biết tin tức
về tình thời sự trong nước
và thế giới.
- Hướng dẫn cho thêm
các ví dụ về thông tin
- Học sinh tham khảo
dụ trong sách
- Gọi 1 vài HS đọc SGK
1. Thông tin là gì?
- Thông tin tất c
những đem lại sự hiểu
biết về thế giới xung
quanh (sự vật, sự
kiện…) về chính con
người.
VD: Các bài báo, biển
báo giao thông …
GV: Lâm Thị Bé Bỏ Trang 1
Giáo án tin học 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tin học 6 - Người đăng: nhanhien88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
164 Vietnamese
Giáo án tin học 6 9 10 370