Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tin học lớp 6

Được đăng lên bởi tieuhocdaktram
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 684 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN TIN LỚP 6
BÀI 21:

Tiếtppct: 60

TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG

Người soạn: Nguyễn Thị Thùy Dương
Trường xuân, ngày 06, tháng 04, năm 2011.

KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Em hãy cho biết các bước chèn hình ảnh vào văn bản ?

Đáp án
Các bước chèn một hình ảnh vào văn bản là”
- Bước 1: Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn hình ảnh.
- Bước 2: Chọn lệnh Insert Picture  From File…( xuất hiện hộp
thoại Insert Picture).
- Bước 3: Chọn tệp hình ảnh cần chèn và nháy vào Insert.

KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2: Để thay đổi cách bố trí hình ảnh, thì em thực hiện những bước
nào?

Đáp án

Các bước để thay đổi cách bố trí hình ảnh là:
- Bước 1: Nháy chuột trên hình để chọn hình ảnh đó.
- Bước 2: Chọn lệnh Format Picture  …( xuất hiện hộp thoại
Format Picture)  chọn trang Layout .
- Bước 3: Chọn In line with text (Hình nằm trên dòng văn bản) hoặc
Square (Hình nằm trên nền văn bản) ok.

KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 3: Em hãy nêu những kiểu bố trí hình ảnh phổ biến trên văn bản?

Đáp án
Những kiểu bố trí hình ảnh phổ biến trên văn bản là:
- Bố trí trong dòng văn bản.
- Bố trí trong nền văn bản .

BÀI 21:

Tiếtppct: 60

TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG
Chúng ta sẽ tìm hiểu gì
trong tiết học hôm
nay?

1. Tạo bảng
2. Thay đổi kích thước của cột hay hàng

BÀI 21: Tiếtppct: 60
TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG

1. Tạo bảng
Em hãy quan sát văn bản 1 và văn bản 2 dưới đây.

Họ và tên

Toán

Ngữ
văn

Vật lý

Trần Thị Lan

8

7

6

Mai Kim Châu

7

9

8

Nguyễn Ngọc Hoa

6

7

7

Văn bản 1

Trần Thị Lan: Toán 8, Ngữ văn 7, Vật lý 6
Mai Kim Châu: Toán 7, Ngữ văn 9, Vật lý 8
Nguyễn Ngọc Hoa: Toán 6, Ngữ văn 7, Vật lý 7

Văn bản 2

 Ưu điểm của việc trình bày nội dung dưới dạng bảng là:
Vậy 
theo các em để tạo một bảng biểu ta phải thực hiện
Cô đọng,
dễ về
hiểu
Em
có
hãy
nêu
xét điểm
ưu
gì
của
nội dung
việc trình
và cách
bày trình
nội dung
bày của
dướihai
dạng
văn
như
thế nhận
nào?
Dễ so sánh

trên?
bảng?.

bản

BÀI 21: TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG

1. Tạo bảng
Các bước tạo bảng: (dùng nút lệnh trên thanh
công cụ)

- Bước 1: Chọn biểu tượng Insert Table

trên thanh công cụ chuẩn.

-Bước 2: Nhấn giữ trái chuột và di chuyển chuột để chọn số hàng,
số cột cho bảng rồi thả nút trái chuột.

•Khi đó ta được bảng với số dòng và số cột mà chúng ta đã chọn.

1. Tạo bảng

Câu hỏi

BÀI 21:
Tiếtppct: 60
TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG

Cho hình vẽ minh họa sau:
Em hãy cho biết bảng được tạo ra
gồm bao nhiêu dòng, bao nhiêu cột ?

Bảng gồm 2 dòng, 3 cột
Bảng gồm 3 dòng, 3 cột
Bảng gồm 4 dòng, 6 cột

1. Tạo bả...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tin học lớp 6 - Người đăng: tieuhocdaktram
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Giáo án tin học lớp 6 9 10 977