Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tin học lớp3

Được đăng lên bởi Xavi Cường
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thứ sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2016
Tin học
Hãy nêu cách gõ các dấu: dấu huyền, dấu sắc, dấu
nặng (gõ kiểu Telex)?

Để được Gõ chữ
Dấu huyền
Dấu sắc
Dấu nặng

3

Thứ sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2016
Tin học
Bài 5. Dấu hỏi, dấu ngã
1. Nhắc lại quy tắc gõ chữ có dấu.

Để gõ chữ có dấu em thực hiện theo quy
tắc nào sau đây?
a. Gõ dấu trước, gõ chữ sau.
b. Gõ chữ trước, gõ dấu sau.
c. Gõ tự do.

Thứ sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2016
Tin học
Bài 5. Dấu hỏi, dấu ngã
2. Gõ kiểu Telex.

Gõ câu “Dũng cảm”
Em gõ: Dun g x c a m r
Để được Gõ chữ
Dấu hỏi
Dấu ngã

Thảo luận nhóm
đôi: Tìm cách gõ
các dấu?

Thứ sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2016
Tin học
Bài 5. Dấu hỏi, dấu ngã
3. Gõ dấu kiểu Vni.

Ví dụ: Gõ câu “Dũng cảm”
Em gõ: Dun g 4 c a m 3
Để được Gõ chữ
Dấu hỏi
Dấu ngã

Thứ sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2016
Tin học
Bài 5. Dấu hỏi, dấu ngã

Trò chơi: “Nhanh tay, nhanh trí”
Để gõ chữ

Em gõ

Hỏi
Ngã
Giỏi

Để gõ chữ
Hỏi
Ngã
Giỏi

Em gõ

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tin học lớp3 - Người đăng: Xavi Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo án tin học lớp3 9 10 759