Ktl-icon-tai-lieu

GIáo án Toán Hình học 9 - Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Được đăng lên bởi mrthai1984
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 10142 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Hình học lớp 9 - Tiết 53:

DIỆN TÍCH HÌNH

TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN

A. MỤC TIÊU:

- Kiến thức: HS nhớ công thức tính diện tích hình
tròn bán kính R là S = R2. Biết cách tính diện tích
hình quạt tròn.
- Kĩ năng : Có kĩ năng vận dụng công thức đã học
vào giải toán.
- Thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận cho HS.

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

- Giáo viên : Thước kẻ, com pa, thước đo độ, phấn
màu, máy tính bỏ túi, bảng phụ ghi câu hỏi, hình vẽ,
bài tập.

- Học sinh : Ôn tập công thức tính diện tích hình
tròn. Thước, com pa, thước đo độ, máy tính.

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

- Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số HS.
- Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà và việc chuẩn bị bài
mới của HS

Hoạt động của GV

Hoạt động
của HS

Hoạt động I
KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)

- Yêu cầu HS chữa bài 76 - Một HS lên bảng chữa
<96 SGK>.

bài tập.
Độ dài cung AmB là:

A

lAMB =

B

Rn
180 0

=

R.120 2R

180
3

Độ dài đường gấp khúc
AOB là:
AO + OB = R + R =
O

2R.
So sánh: Có  > 3 
2 2.3

3
3

(= 2)


2R
 2R
3

Vậy độ dài cung AmB lớn
hơn độ dài đường gấp
- GV nhận xét, cho điểm. khúc AOB.

Hoạt động 2
1. CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN
(10 ph)

- Nêu công thức tính diện
tích hình tròn đã biết.
- Vậy công thức tính diện S = R.R. 3,14.
tích hình tròn bán kính R
là: S = R2.

S = R2

áp dụng: Tính S biết R =

= 3,14. 32 = 28,26 (cm2

30 cm.
).
Bài 7 <98 SGK>.

Bài 7:
HS vẽ hình vào vở.
Nêu cách tính: có d = AB
O

= 4 cm.

 R = 2 cm.
A

Diện tích hình tròn là:

B

S = R2 = 3,14. 22 =
12,56.

4 cm

Hoặc: S = R2 = . 22 =

XĐ bán kính của hình 4 (cm2 ).
tròn rồi tính S của nó.

Hoạt động 3
2. CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH QUẠT TRÒN
(14 ph)

- GV giới thiệu khái niệm
hình tròn như SGK.
R
O

- HS vẽ hình vào vở.

A

n0

B

Hình quạt tròn OAB tâm
O, bán kính R, cung n0.
- Để xác định công thức
tính, ta làm ? (bp).
Điền vào chỗ trống:

R2.

- Hình tròn bán kính R
0

(ứng với cung 360 ) có

R 2
360

diện tích là ...
- Vậy hình quạt tròn bán

R 2n
360

kính R, cung n0 có diện
tích là ...

- Hình quạt tròn bán kính
R, cung n có diện tích là 2 ct: Sq =
0

S = ...

R 2n
360

hay S =

lR
2

.

R: bán kính đường tròn.

Có Sq =

R 2n
360

Với l =
 Sq =

n: số đo độ.
l : độ dài cung.

Rn
180
lR
2

. (1)

Bài 79:

(2).
0

Vậy để tính Sq n ta có
những công thức nào ?

R = 6 cm

Sq =

=

 62.36
360

n0 = 360
3,6 = 11,3 (cm).
Bài 79 <SGK>.

R 2n
360

Sq = ?

=

Hoạt động 4
LUYỆN TẬP (14 ph)

Bài 81 <99 SGK>.

- HS trả lời:
a) R' = 2R  S' = R'2 =
 (2R)2 = 4R2
 S' = 4S.
b) R' = 3R  S'...
Hình học lớp 9 - Tiết 53: DIỆN TÍCH HÌNH
TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN
A. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: HS nhớ ng thức tính diện tích hình
tròn bán kính R S = R
2
. Biết cách tính diện tích
hình quạt tròn.
- Kĩ năng : năng vận dụng công thức đã hc
vào giải toán.
- Thái đ : Rèn luyện tính cẩn thận cho HS.
B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
- Giáo viên : Thước kẻ, com pa, thước đo độ, phấn
màu, máy tính b túi, bảng phụ ghi câu hỏi, hình vẽ,
bài tp.
GIáo án Toán Hình học 9 - Diện tích hình tròn, hình quạt tròn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIáo án Toán Hình học 9 - Diện tích hình tròn, hình quạt tròn - Người đăng: mrthai1984
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
GIáo án Toán Hình học 9 - Diện tích hình tròn, hình quạt tròn 9 10 464