Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tuần 35 lớp 5

Được đăng lên bởi phanthimyhanh1991
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng TH Sè 2 Cù NÉm
Gi¸o ¸n líp 5

Ch¬ng tr×nh tuÇn 35
buæi chiÒu

Thứ

Môn học

2

Kể chuyện
Tập làm văn
Luyện TV

Tiết 3
Tiết 4
Ôn tập

3

Luyện toán
Khoa học
Luyện TV

Ôn luyện: Luyện tập chung
Ôn tập: Môi trường và tài nguyên thiên ...
Ôn tập

4

Luyện  . N
Luyện LS -ĐL
BDPĐ

5

Tin học
Luyện toán
Luyện TV

6

Kĩ thuật
Thể dục
Địa lý

Gi¸o viªn: Hå ThÞ Nh¸nh
2013 - 2014

Tên bài dạy

Toán

Ôn luyện: Luyện tập chung
Ôn tập

N¨m häc :0

Trêng TH Sè 2 Cù NÉm
Gi¸o ¸n líp 5
Ngày soạn: 28/4/2014
2014
Ngày giảng: 28/4/2014

Thứ 2, Ngày 28 tháng 4 năm
Tiết: Kể chuyện

TiÕt 3

I- Mục tiêu:
- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm Tập đọc và học thuộc lòng.
- Củng cố kĩ năng lập được bảng thống kê qua các bài tập, lập bảng thống kê về tình
hình phát triển giáo dục tiểu học ở nước ta. Từ các số liệu, biết rút ra những nhận xét
đúng.
- Giáo dục học sinh có ý thức học tập sau này góp phần xây dựng đất nước.
II- Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà của học sinh.
2. Dạy học bài mới: Giới thiệu bài, ghi đề.
HĐ 1: Kiểm tra tập đọc, học thuộc lòng. (10’)
- Cho 5 HS lên bảng bốc thăm bài, đọc, trả lời câu hỏi.
- Nhận xét, đánh giá, cho điểm từng em.
HĐ2: Hướng dẫn bài tập
Bài 2:
- Yêu cầu học sinh nêu được cách lập mẫu thống kê:
- Cho học sinh thảo luận nhóm, lập bảng thống kê.
- Gọi một số nhóm trình bày bài làm của nhóm mình, giáo viên gọi học sinh nhận xét và
chốt:
Năm học

Số trường

Số học sinh

2000-2001

13859

9741100

2001-2002

13903

9315300

2002-2003

14163

8815700

2003-2004

14346

8346000

2004-2005

14518

7744800

Bài 3: Cho học sinh đọc, nêu yêu cầu đề, làm bài.
- Cho học sinh dán phiếu lên bảng, sửa bài.
a, Số trường hàng năm: Tăng.
b, Số học sinh hằng năm: Giảm.
c, Số giáo viên hàng năm: Lúc tăng, lúc giảm.

Gi¸o viªn: Hå ThÞ Nh¸nh
2013 - 2014
1

N¨m häc :

Trêng TH Sè 2 Cù NÉm
Gi¸o ¸n líp 5
b, Tỉ lệ học sinh thiểu số hằng năm: Tăng.
3. Củng cố:
- Nhận xét tiết học. Dặn dò.
Tiết: Tập làm văn

TiÕt 4

I- Mục tiêu:
- Củng cố kĩ năng lập biên bản cuộc họp qua bài luyện tập viết biên bản cuộc họp của
chữ viết trong bài “Cuộc họp của chữ viết”.
- Rèn học sinh viết đúng trình tự một biên bản. Biết sử dụng từ một cách linh hoạt,
chính xác.
- Giáo dục học sinh tính trung thực khi viết biên bản.
II- Các hoạt động dạy học:
1. Giới thiệu bài, ghi đề.
HĐ1: Củng học sinh cách lập biên bản
- H: Nêu cấu tạo 1 biên bản?
HĐ2: Luyện tập
- Cho học sinh làm bài tập trang 165.
Đề: Hãy viết biên bản về cuộc họp của chữ viết.
- Ch...
Trêng TH Sè 2 Cù NÉm
Gi¸o ¸n líp 5
Ch¬ng tr×nh tuÇn 35
buæi chiÒu
Thứ Môn học Tên bài dạy
2
Kể chuyện
Tập làm văn
Luyện TV
Tit 3
Tit 4
Ôn tập
3
Luyện toán
Khoa học
Luyện TV
Ôn luyện: Luyện tập chung
Ôn tập: Môi trư*ng và tài nguyên thiên ...
Ôn tập
4
Luyện  . N
Luyện LS -ĐL
BDPĐ
Toán
5
Tin học
Luyện toán
Luyện TV
Ôn luyện: Luyện tập chung
Ôn tập
6
Kĩ thuật
Thể dục
Địa lý
Gi¸o viªn: Hå ThÞ Nh¸nh N¨m häc :
2013 - 2014
0
Giáo án tuần 35 lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tuần 35 lớp 5 - Người đăng: phanthimyhanh1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo án tuần 35 lớp 5 9 10 573