Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tuần 4 lớp 2

Được đăng lên bởi Vânn Anh's
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUẦN 4
Ngày soạn: 7/9/2015
Ngày dạy: 14/9/2015
Thứ hai ngày 14 tháng 09 năm 2015
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2 -3 : Tập đọc
BÍM TÓC ĐUÔI SAM
I/ Mục tiêu :
- Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc rõ lời nhân
vật trong bài.
- Hiểu ND: Không nên nghịch ác với bạn, cần đối xử tốt với các bạn, cần đối xử tốt với các
bạn gái ( trả lời được các CH trong SGK )
II/.Đồ dùng dạy học:
GV: -Bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc
HS: SGK
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của gv
A.Ổn định :
B. Bài cũ
C.Bài mới
Tiết 1
1) giới thiệu bài
2) Hướng dẫn luyện đọc:
-Đọc mẫu tồn bài
-Yêu cầu hs khá đọc lại.
-Yêu cầu hs đọc chú giải
- Yêu cầu đọc từng câu .

Hoạt động của hs
-3 hs đọc và trả lời câu

-Lớp lắng nghe đọc mẫu .
-1 hs đọc
-1 hs đọc
-Lần lượt nối tiếp đọc từng câu cho
hết bài.
-Rèn đọc các từ như : - Xấn tới, vịn,
loạng choạng, ngã phịch.
-Rút từ khó.hd đọc
-Từng em nối tiếp đọc từng đoạn
trước lớp .
-Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp.
- Bốn em đọc từng đoạn trong bài .
- Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh .
-Vì vậy/ mỗi lần kéo bím tóc/ cô bé
-Rút từ hd giải nghĩa từ :đầm đìa nước mắt
- Yêu cầu đọc tìm cách ngắt giọng một số câu loạng choạng/ và cuối cùng ngã phịch
dài , câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu xuống đất/
-Đọc từng đoạn trong nhóm ( 4 em ) .
này trong cả lớp.
-Các em khác lắng nghe và nhận xét
-Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm .
bạn đọc .
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc .
- Các nhóm thi đua đọc bài ,nhận xét
-Tổ chức thi đọc
bình chọn nhóm đọc đúng, hay.
-Mời các nhóm thi đua đọc .
-Lắng nghe nhận xét và ghi điểm .
Tiết 2
3) Tìm hiểu bài:
-Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1,2 TLCH:

- Lớp đọc thầm đoạn
-Aùi chà chà!Bím tóc đẹp quá!
-Tuấn kéo bím tóc Hà làm Hà ngã

Câu 1: Các bạn gái khen Hà thế nào?
Câu 2: Vì sao Hà Khóc ?
- Yêu cầu học sinh đọc tiếp đoạn 3 của bài.
Câu 3: Thầy giáo đã làm Hà vui lên bằng cách
nào ?
Câu 4: Nghe lời thầy,Tuấn đã làm gì?
*GV rút nội dung bài.
4)Luyện đọc lại :
- Theo dõi luyện đọc trong nhóm .
- Yêu cầu lần lượt các nhóm thi đọc .
- Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh .
5) Củng cố dặn dò :
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Về nhà tập kể chuyện này hôm sau chúng ta
học tiết kể chuyện
Tiết 4: Toán

-Đọc đoạn 3.
- Thầy khen hai bím tóc của Hà rất
đẹp .
-Tuấn đến gặp Hà và xin lỗi Hà .
- Hai em nhắc lại nội dung bài .
- Luyện đọc trong nhóm
-Nghe nhận xét, bình chọn bạn đọc
đúng ,hay.

29+5
I Mục tiêu
- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29 + 5.
- Biết ...
TUẦN 4
Ngày soạn: 7/9/2015
Ngày dạy: 14/9/2015
Thứ hai ngày 14 tháng 09 năm 2015
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2 -3 : Tập đọc
BÍM TÓC ĐUÔI SAM
I/ Mục tiêu :
- Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc rõ lời nhân
vật trong bài.
- Hiểu ND: Không nên nghịch ác với bạn, cần đối xử tốt với các bạn, cần đối xử tốt với các
bạn gái ( trả lời được các CH trong SGK )
II/.Đồ dùng dạy học:
GV: -Bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc
HS: SGK
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của gv Hoạt động của hs
A.Ổn định :
B. Bài cũ
C.Bài mới Tiết 1
1) giới thiệu bài
2) Hướng dẫn luyện đọc:
-Đọc mẫu tồn bài
-Yêu cầu hs khá đọc lại.
-Yêu cầu hs đọc chú giải
- Yêu cầu đọc từng câu .
-Rút từ khó.hd đọc
-Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp.
- Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh .
-Rút từ hd giải nghĩa từ :đầm đìa nước mắt
- Yêu cầu đọc tìm cách ngắt giọng một số câu
dài , u khó ngắt thống nhất cách đọc các u
này trong cả lớp.
-Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm .
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc .
-Tổ chức thi đọc
-Mời các nhóm thi đua đọc .
-Lắng nghe nhận xét và ghi điểm .
Tiết 2
3) Tìm hiểu bài:
-Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1,2 TLCH:
-3 hs đọc và trả lời câu
-Lớp lắng nghe đọc mẫu .
-1 hs đọc
-1 hs đọc
-Lần lượt nối tiếp đọc từng câu cho
hết bài.
-Rèn đọc các từ như : - Xấn tới, vịn,
loạng choạng, ngã phịch.
-Từng em nối tiếp đọc từng đoạn
trước lớp .
- Bốn em đọc từng đoạn trong bài .
-Vì vậy/ mỗi lần o bím tóc/
loạng choạng/ và cuối cùng ngã phịch
xuống đất/
-Đọc từng đoạn trong nhóm ( 4 em ) .
-Các em khác lắng nghe nhận xét
bạn đọc .
- Các nhóm thi đua đọc i ,nhận xét
bình chọn nhóm đọc đúng, hay.
- Lớp đọc thầm đoạn
-Aùi chà chà!Bím tóc đẹp quá!
-Tuấn kéo bím tóc Hà làm Hà ngã
Giáo án tuần 4 lớp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tuần 4 lớp 2 - Người đăng: Vânn Anh's
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Giáo án tuần 4 lớp 2 9 10 10