Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN VẬT LÝ 10 (NÂNG CAO)

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 10569 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chương I
ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Bài 1. CHUYỂN ĐỘNG CƠ
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Hiểu được các khái niệm co bản: tính tương đối của chuyển động, chất
điểm, hệ quy chiếu, xác định vị trí của một chất điểm bằng tọa độ, xác định
thời gian bằng đồng hồ, phân biệt khoảng thời gian và thời điểm.
- Hiểu rõ là muốn nghiên cứu chuyển động của chất điểm, cần thiết là chọn
một hệ quy để xác định vị chí của chất điểm và thời điểm tương ứng.
- Nắm vững được cách xác định tọa độ và thời điểm tương ứng của một chất
điểm trên hệ trục tọa độ.
2. Kỹ năng
- Chọn hệ quy chiếu mô tả chuyển động.
- Chọn mốc thời gian, xác định thời gian.
- Phân biệt chuyển động cơ với chuyển động khác.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Hình vẽ chiếc đu quay trên giấy to.
- Chuẩn bị tình huống sau khi cho học sinh thảo luận: Bạn của em ở quê
chưa từng đến thị xã, em sẽ phải dùng những vật mốc và hệ tọa độ nào để chỉ
cho bạn đến được trường thăm em?
2. Học sinh
Xem lại những vấn đề đã được học ở lớp 8: Thế nào là chuyển động? Thế nào là
độ dài đại số của một đoạn thẳng?
3. Gợi ý ứng dụng CNTT
GV có thể chuẩn bị những đoạn video về các loại chuyển động cơ học, soạn các
câu hỏi trắc nghiệm, hình vẽ mô phỏng quỹ đạo của chất điểm...

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC
Hoạt động 1 (......phút): Nhận biết chuyển động cơ, vật mốc, chất điểm, quỹ
đạo, thời gian trong chuyển động.
Hướng dẫn của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
-Yêu cầu: HS xem -Xem tranh SGK, trả
1. Chuyển động cơ là gì?
tranh SGK nêu câu lời câu hỏi:
*Chuyển động cơ là sự dời chỗ của
hỏi (Kiến thức lớp 8)
vật theo thời gian.
để học sinh trả lời.
*Chuyển động cơ là - Khi vật dời chỗ thì có sự thay
-Gợi ý: Cho HS một gì? Vật mốc? Ví dụ? đổi khoảng cách giữa vật và các
số chuyển động điển
vật khác được coi như đứng yên.
hình.
*Tại sao chuyển Vật đứng yên được gọi là vật mốc.
Phân tích: Dấu hiệu động cơ có tính - Chuyển động cơ có tính tương
của chuyển động tương đối? Ví dụ?
đối.
tương đối.
2. Chất điểm. Quỹ đạo của chất
-Hướng dẫn: HS xem Đọc SGK phần 2. điểm
tranh SGK và nhận Trả lời câu hỏi:
- Trong những trường hợp kích
xét ví dụ của HS.
*Chất điểm là gì? thước của vật nhỏ so với phạm vi
-Hướng dẫn: HS trả Khi nào một vật chuyển động của nó, ta có thể coi
lời câu hỏi C1
được coi là chất vật như một chất điểm - một điểm
điểm?
hình học và có khối lượng của vật.
-Gợi ý: Trục tọa độ, *Quỹ đạo là gì? Ví - Khi chuyển động, chất điểm
điểm mốc, vị trí vật dụ.
vach một đường trong không gian
tại những thời điểm -Trả lời câu hỏi C1.
gọi là quỹ đạo.
khác nhau.
-T...
Chương I
ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Bài 1. CHUYỂN ĐỘNG CƠ
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Hiểu được các khái niệm co bản: nh tương đối của chuyển động, chất
điểm, hệ quy chiếu, xác định vị trí của một chất điểm bằng tọa độ, xác định
thời gian bằng đồng hồ, phân biệt khoảng thời gian và thời điểm.
- Hiểu là muốn nghiên cứu chuyển động của chất điểm, cần thiết chọn
một hệ quy để xác định vị chí của chất điểm và thời điểm tương ứng.
- Nắm vững được cách xác định tọa độ thời điểm tương ứng của một chất
điểm trên hệ trục tọa độ.
2. Kỹ năng
- Chọn hệ quy chiếu mô tả chuyển động.
- Chọn mốc thời gian, xác định thời gian.
- Phân biệt chuyển động cơ với chuyển động khác.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Hình vẽ chiếc đu quay trên giấy to.
- Chuẩn bị tình huống sau khi cho học sinh thảo luận: Bạn của em quê
chưa từng đến thị xã, em sẽ phải dùng những vật mốc htọa độ nào để chỉ
cho bạn đến được trường thăm em?
2. Học sinh
Xem lại những vấn đề đã được học lớp 8: Thế nào chuyển động? Thế nào
độ dài đại số của một đoạn thẳng?
3. Gợi ý ứng dụng CNTT
GV thể chuẩn bị những đoạn video về các loại chuyển động học, soạn các
câu hỏi trắc nghiệm, hình vẽ mô phỏng quỹ đạo của chất điểm...
GIÁO ÁN VẬT LÝ 10 (NÂNG CAO) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN VẬT LÝ 10 (NÂNG CAO) - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
GIÁO ÁN VẬT LÝ 10 (NÂNG CAO) 9 10 326