Ktl-icon-tai-lieu

Giáo asn mẫu giải

Được đăng lên bởi trinhdinhtuannhi
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1390 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ:NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN:
I/ Phát triển thể chất :
-Biết mặc quần áo phù hợp với thời tiết
-Có một số hành vi tốt về giữ gìn vẹ sinh và phồng ngừa bệnh tật.
-thực hiện các vận động 1 cách tự tin.
-Biết phối hợp khéo léo của bàn tay,ngón tay trong một số hoạt động tự phục vụ.
-Biết ăn đa dạng các món ăn,ăn đủ chất có ding dưỡng cho sức khỏe.
-Có thói quen tốt trong sinh hoạt hàng ngày,có hành vi vệ sinh trong ăn uống.
-Biết giữ gìn vệ sinh,rữa tay chân sạch sẻ sau khi chơi và sau khi lao động xong..
-Biết tránh chơi những nơi nguy hiểm dể gây đến tính mạng.
II/ Phát triển nhận thức :
-Tò mò thích tìm hiểu về 1 số hiện tượng tự nhiên xảy ra xung quanh.
-Biết quan sát so sánh,phán đoán về 1 số sự vật ,hiện tượng tự nhiên quen thuộc..
-Nhận biệt các dấu hiệu nổi bật của các mùa và ảnh hưởng của thời tiết đến mùa đến sinh hoạt
của con người :
-Biết được 1 số ích lợi của nước ,sự cần thiết của ánh sáng ,không khí với cuộc sống của con
người,cây cối con vật.
-Biết so sánh lượng nước trong 2 vật bằng ước lượng và = 1 đơn vị đo nào đó .
-Biết đếm và nhận ra 2 số lượng,chữ số trong phạm vi 5,sữ dụng đúng các từ chỉ so sánh:
bằng nhau ,nhiều hơn ích hơn…..
-Nhận ra những điểm khác nhau và giống nhau của các hình qua các đặc điểm nổi bật .
-Nhận biết được dấu hiệu nổi bật,sự khác nhau về ngày và đêm.
III/ Phát triển ngôn ngữ :
-Sữ dụng 1 số từ chỉ dấu hiệu nổi bật kể về các mùa và các hiện tượng tự nhiên khác.
-Biết trao đổi với người lớn và các bạn,nói về những gì quan sát,nhận xét phỏng đoán về hiện
tượng tự nhiên,thời tiết theo mùa ..
-Nhớ và đọc lại những bài thơ câu chuyện đả được nghe về các hiện tượng tự nhiên.
IV/ Phát triển tình cảm-kü n¨ng xã hội :
-Yêu thích các các hiện tượng tự nhiên.
-Có ý thức và biết tiết kiệm nước,và giữ gìn nguồn nước sạch sẻ và quang cảnh thiên nhiên ..
V/ Phát triển thẩm mỹ:
-Cảm nhận được cái đẹp trong thiên nhiên,trong các câu chuyện ,bài thơ,bài hát ….về các hiện
tượng tự nhiên.
-Thể hiện xúc cảm ,sáng tạo trước cái đẹp của 1 số hiện tượng tự nhiên gần gủi qua các sản
phẩm tạo hình như: vẻ ,năn,,cắt ,dán ,xếp hình dơn giản theo ý thích qua hoạt động âm nhạc. .

CHUẨN BỊ:
*Đồ dùng của cô:
-Hình ảnh,tranh về nước và 1 số hiện tượng tự nhiên :
-Các loại sách tranh ảnh giới thiệu về 1số các hiện tượng tự nhiên.
-Các hiện tượng tự nhiên gần gủi với trẻ .
-Một số mây và ông mặt trời có số lượng đến 5 .thẻ số 5.
-10 quả bóng,túi cát , đích ném ,xắc xô,dây kéo co….
-Tranh minh họa nội dung bài thơ: Trang sáng ,ôn...
MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ:NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN:
I/ Phát triển thể chất :
-Biết mặc quần áo phù hợp với thời tiết
-Có một số hành vi tốt về giữ gìn vẹ sinh và phồng ngừa bệnh tật.
-thực hiện các vận động 1 cách tự tin.
-Biết phối hợp khéo léo của bàn tay,ngón tay trong một số hoạt động tự phục vụ.
-Biết ăn đa dạng các món ăn,ăn đủ chất có ding dưỡng cho sức khỏe.
-Có thói quen tốt trong sinh hoạt hàng ngày,có hành vi vệ sinh trong ăn uống.
-Biết giữ gìn vệ sinh,rữa tay chân sạch sẻ sau khi chơi và sau khi lao động xong..
-Biết tránh chơi những nơi nguy hiểm dể gây đến tính mạng.
II/ Phát triển nhận thức :
-Tò mò thích tìm hiểu về 1 số hiện tượng tự nhiên xảy ra xung quanh.
-Biết quan sát so sánh,phán đoán về 1 số sự vật ,hiện tượng tự nhiên quen thuộc..
-Nhận biệt các dấu hiệu nổi bật của các mùa và ảnh hưởng của thời tiết đến mùa đến sinh hoạt
của con người :
-Biết được 1 số ích lợi của nước ,sự cần thiết của ánh sáng ,không khí với cuộc sống của con
người,cây cối con vật.
-Biết so sánh lượng nước trong 2 vật bằng ước lượng và = 1 đơn vị đo nào đó .
-Biết đếm và nhận ra 2 số lượng,chữ số trong phạm vi 5,sữ dụng đúng các từ chỉ so sánh:
bằng nhau ,nhiều hơn ích hơn…..
-Nhận ra những điểm khác nhau và giống nhau của các hình qua các đặc điểm nổi bật .
-Nhận biết được dấu hiệu nổi bật,sự khác nhau về ngày và đêm.
III/ Phát triển ngôn ngữ :
-Sữ dụng 1 số từ chỉ dấu hiệu nổi bật kể về các mùa và các hiện tượng tự nhiên khác.
-Biết trao đổi với người lớn và các bạn,nói về những gì quan sát,nhận xét phỏng đoán về hiện
tượng tự nhiên,thời tiết theo mùa ..
-Nhớ và đọc lại những bài thơ câu chuyện đả được nghe về các hiện tượng tự nhiên.
IV/ Phát triển tình cảm-k ü n¨ng xã hội :
-Yêu thích các các hiện tượng tự nhiên.
-Có ý thức và biết tiết kiệm nước,và giữ gìn nguồn nước sạch sẻ và quang cảnh thiên nhiên ..
V/ Phát triển thẩm mỹ:
-Cảm nhận được cái đẹp trong thiên nhiên,trong các câu chuyện ,bài thơ,bài hát ….về các hiện
tượng tự nhiên.
-Thể hiện xúc cảm ,sáng tạo trước i đẹp của 1 số hiện tượng tự nhiên gần gủi qua các sản
phẩm tạo hình như: vẻ ,năn,,cắt ,dán ,xếp hình dơn giản theo ý thích qua hoạt động âm nhạc. .
Giáo asn mẫu giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo asn mẫu giải - Người đăng: trinhdinhtuannhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Giáo asn mẫu giải 9 10 487