Ktl-icon-tai-lieu

Giáo dục học đại cương

Được đăng lên bởi Rita Ly
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 935 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
MÔN: GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG

CHAPTER 1: BIỆN LUẬN
HÃY LÀM SÁNG TỎ QUAN ĐIỂM VỀ GIÁO DỤC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN
NHÂN CÁCH TRONG 2 CÂU THƠ :
“Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn
Phần nhiều do giáo dục mà nên”
“Nửa đêm” – trích trong tập “Nhật kí trong tù”
Hồ Chí Minh
DẠ BÁN
NỬA ĐÊM
Thụy thì đô tượng thuần lương hán
Ngủ thì ai cũng như lương thiện
Tỉnh hậu tài phân thiện, ác nhân
Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền
Thiện, ác nguyên lai vô định tính
Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn
Đa do giáo dục đích nguyên nhân
Phần nhiều do giáo dục mà nên
Với 4 câu thơ Đường luật “thất ngôn tứ tuyệt”, bài thơ “nửa đêm” (trích trong
tập “Nhật kí trong tù” – Hồ Chí Minh) là 1 tác phẩm văn học có tính triết lý sâu
sắc, bởi đó bộc lộ rõ những chiêm nghiệm, đúc kết của Bác về con người và
việc giáo dục con người.
2 câu thơ sau thể hiện quan điểm duy vật biện chứng trong việc xem xét bản
tính con người và nhận diện rõ xem yếu tố nào có vai trò quan trọng.
Bản tính con người vốn tính thiện hay tính ác? Ác hay thiện có phải là tiền định
hay cố hữu?
Ở đây ta tìm hiểu: thế nào là hiền, dữ? Thế nào là thiện, ác?
Trong bản dịch, dịch giả cho rằng “Thiện, ác” là tương đương với “Hiền, dữ”.
Thật sự hai ý niệm đó hoàn toàn khác nhau, nhưng phần chung được hiểu là
những tâm tính của con người, được hình thành trong quá trình phát triển trong
xã hội
Ta biết rằng, quá trình hình thành và phát triển nhân cách được diễn ra dưới sự
ảnh hưởng của nhiều yếu tố: bẩm sinh, di truyền, hoàn cảnh sống, việc giáo dục
và tự giáo dục. Trong đó yếu tố bẩm sinh – di truyền được coi là tiền đề vật chất
có ảnh hưởng nhất định đến các yếu tố tâm lý như tính cách, năng lực, trí nhớ....
“Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”

Trong lịch sử đã có nhiều bậc vĩ nhân có cấu trúc bộ não khác thường, với
những tố chất đặc biệt, hoặc đã có nhiều tài năng thừa hưởng những tinh hoa
của cha mẹ qua gen di truyền.
Yếu tố môi trường và hoàn cảnh sống cũng có những ảnh hưởng quan trọng tới
nhân cách con người.
Chuyện người mẹ của Mạnh Tử xưa quyết rời nhà 3 lần để tìm cho được 1 môi
trường thuận lợi, trong sạch hơn, cốt để cho con mình được “thành người” tử tế,
có thể được coi là như 1 sự minh họa tiêu biểu.
Trong lịch sử phát triển tâm lý học, cũng có không ít quan niệm sai lầm về vai
trò của các yếu tố bên ngoài trong việc hình thành và phát triển nhân cách con
người
“Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn”
“Tính sẵn” ở đây mang tính tiền định, có trước, từng hiện hữu trong những đúc
kết kinh nghiệm tron...
ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
MÔN: GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG
CHAPTER 1: BIỆN LUẬN
HÃY LÀM SÁNG TỎ QUAN ĐIỂM VỀ GIÁO DỤC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN
NHÂN CÁCH TRONG 2 CÂU THƠ :
“Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn
Phần nhiều do giáo dục mà nên”
“Nửa đêm” – trích trong tập “Nhật kí trong tù”
Hồ Chí Minh
DẠ BÁN
Thụy thì đô tượng thuần lương hán
Tỉnh hậu tài phân thiện, ác nhân
Thiện, ác nguyên lai vô định tính
Đa do giáo dục đích nguyên nhân
NỬA ĐÊM
Ngủ thì ai cũng như lương thiện
Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền
Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn
Phần nhiều do giáo dục mà nên
Với 4 câu thơ Đường luật “thất ngôn tứ tuyệt”, bài thơ “nửa đêm” (trích trong
tập “Nhật trong tù” Hồ Chí Minh) 1 tác phẩm văn học tính triết u
sắc, bởi đó bộc lộ những chiêm nghiệm, đúc kết của Bác về con người và
việc giáo dục con người.
2 câu thơ sau thể hiện quan điểm duy vật biện chứng trong việc xem xét bản
tính con người và nhận diện rõ xem yếu tố nào có vai trò quan trọng.
Bản tính con người vốn tính thiện hay tính ác? Ác hay thiện phải tiền định
hay cố hữu?
Ở đây ta tìm hiểu: thế nào là hiền, dữ? Thế nào là thiện, ác?
Trong bản dịch, dịch giả cho rằng “Thiện, ác”tương đương với “Hiền, dữ”.
Thật sự hai ý niệm đó hoàn toàn khác nhau, nhưng phần chung được hiểu
những tâm tính của con người, được hình thành trong quá trình phát triển trong
xã hội
Ta biết rằng, qtnh nh thành và phát triển nhân ch được diễn ra ới s
ảnh hưởng của nhiều yếu tố: bẩm sinh, di truyền, hoàn cảnh sống, việc giáo dục
và tự giáo dục. Trong đó yếu tố bẩm sinh – di truyền được coi là tiền đề vật chất
có ảnh hưởng nhất định đến các yếu tố tâm lý như tính cách, năng lực, trí nhớ....
“Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”
Giáo dục học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo dục học đại cương - Người đăng: Rita Ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo dục học đại cương 9 10 417