Ktl-icon-tai-lieu

Giáo dục học so sánh

Được đăng lên bởi Robinson Tran Phu
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC

MỤC LỤC

1

A. MỞ ĐẦU

2

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

2

II. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

2

B. NỘI DUNG

3

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐẤT NƯỚC NHẬT BẢN

3

II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NHẬT BẢN

3

III. NỀN GIÁO DỤC NHẬT BẢN HIỆN NAY

5

IV. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TIẾN TRÌNH HIỆN ĐẠI HOÁ
GIÁO DỤC CỦA NHẬT BẢN
6
1. Sự thành công trong việc học tập kinh nghiệm nước ngoài.

7

2. Không ngừng hoàn thiện mục tiêu giáo dục.

8

3. Quản lý giáo dục bằng hệ thống luật pháp.

9

4. Liên tục thử nghiệm các mô hình quản lý giáo dục.

9

5. Nhà nước thực hiện đầu tư to lớn cho giáo dục

9

6. Thực hiện nhất quán chính sách tôn vinh đối với giáo chức.

10

7. Một số hạn chế của giáo dục Nhật Bản hiện nay

10

V. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

11

1. Bài học thứ nhất.

12

2. Bài học thứ hai.

12

3. Bài học thứ ba.

13

4. Bài học thứ tư.

13

5. Bài học thứ năm.

13

C. KẾT LUẬN

14

1

A. MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Nhật bản được biết đến không chỉ là một đất nước có bề dày về lịch sử, văn
hóa, truyền thống, và hiện đang có một vị trí quan trọng trong nền kinh tế và chính
trị thế giới mà còn được coi là nước có hệ thống giáo dục rất đa dạng và chất lượng.
Về mặt giáo dục, Nhật Bản là một trong số các quốc gia phát triển trên thế giới
với tỷ lệ người mù chữ thực tế bằng không và 72,5% số học sinh theo học lên đến
bậc đại học, cao đẳng và trung cấp, một con số ngang hàng với Mỹ và vượt trội một
số nước châu Âu. Điều này đã tạo cơ sở cho sự phát triển kinh tế và công nghiệp
của đất nước Nhật Bản trong thời kỳ hiện đại.
Đất nước Nhật Bản từ một nước bị tàn phá nặng nề do chiến tranh, bị nước
ngoài chiếm đóng với nhiều chế định khắc khe, tài nguyên ít ỏi trở thành một quốc
gia cường thịnh đứng thứ 2 trên thế giới.
Nhật Bản là một trong những quốc gia có nhiều nét tương đồng với Việt Nam:
Xuất phát điểm thấp do tàn phá của chiến tranh, văn minh lúa nước, văn hóa truyền
thống Nho giáo lâu đời, yêu nước, khát khao hòa bình, tự do, có lòng tự tôn dân tộc,
quan hệ giữa người với người, phong tục tập quán, người dân cần cù, chăm chỉ,
thông minh, sáng tạo... Thế giới đã nhìn nhận về Nhật Bản: chính nền giáo dục
được đánh giá “hữu hiệu nhất thế giới”, là một trong những phương tiện đưa quốc
gia này phát triển thần kỳ kể từ thời Minh Trị Duy Tân đến nay. Tại sao thế giới đã
nhìn nhận như vậy? Tìm hiểu vấn đề “Giáo dục Nhật Bản” để giúp ta nhìn nhận
và trả lời câu hỏi đặt ra.
II. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu về nền giáo dục Nhật bản cùng những thành công hay t...
MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
A. MỞ ĐẦU 2
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 2
II. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 2
B. NỘI DUNG 3
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐẤT NƯỚC NHẬT BẢN 3
II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NHẬT BẢN 3
III. NỀN GIÁO DỤC NHẬT BẢN HIỆN NAY 5
IV. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM BẢN CỦA TIẾN TRÌNH HIỆN ĐẠI HOÁ
GIÁO DỤC CỦA NHẬT BẢN 6
1. Sự thành công trong việc học tập kinh nghiệm nước ngoài. 7
2. Không ngừng hoàn thiện mục tiêu giáo dục. 8
3. Quản lý giáo dục bằng hệ thống luật pháp. 9
4. Liên tục thử nghiệm các mô hình quản lý giáo dục. 9
5. Nhà nước thực hiện đầu tư to lớn cho giáo dục 9
6. Thực hiện nhất quán chính sách tôn vinh đối với giáo chức. 10
7. Một số hạn chế của giáo dục Nhật Bản hiện nay 10
V. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM 11
1. Bài học thứ nhất. 12
2. Bài học thứ hai. 12
3. Bài học thứ ba. 13
4. Bài học thứ tư. 13
5. Bài học thứ năm. 13
C. KẾT LUẬN 14
1
Giáo dục học so sánh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo dục học so sánh - Người đăng: Robinson Tran Phu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Giáo dục học so sánh 9 10 878