Ktl-icon-tai-lieu

Giáo duc HS cá biệt

Được đăng lên bởi latrungkien7383
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆT
TRONG TRƯỜNG HỌC THPT
I.

Tác giả sáng kiến: Phạm Thị Hiến
Trường THPT Thông Huề
II.
Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:Đối tượng áp dụng sang kiến là học sinh
trường THPT
Theo yêu cầu của Bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu của Sở giáo dục và đào
tạo Cao Bằng về nhiệm vụ của người giáo viên trong công việc dạy học.Theo tài
liệu giáo dục là quốc sách hàng đầu “ mục tiêu là phát triển con người toàn diện
tăng cường bồi dưỡng cho thế hệ trẻ về năng lực trí tuệ cũng như phẩm chất đạo
đức, nhân cách.Mục tiêu giáo dục toàn diện là đủ các mặt:đức –trí –thể
-mĩ.Trong đó đức được đặt lên hàng đầu ”trích “ Việc giáo dục học sinh –chủ
nhân tương lai của đất nước”(nhà xuất bản giáo dục).Học sinh là những người sẽ
quyết định sự phát triển của đất nước sau này.Nếu đạo đức các em không tốt thì
trách nhiệm của bản thân cũng khó có thể gánh vác nổi vậy làm sao có thể gánh
vác được trách nhiệm với xã hội.Học sinh THPT đang trong giai đoạn hình
thành nhân cách nếu không quan tâm tốt các em đi chệch đường sẽ trở thành
người xấu.
Để góp phần giáo dục nhân cách cho học sinh trở thành những con người
toàn diện ,con ngoan ,trò giỏi đây là việc làm thường xuyên của người giáo
viên. Đặc biệt là việc giáo dục học sinh cá biệt, người giáo viên lại càng phải
quan tâm hơn ,đây cũng là việc làm khó khăn và phức tạp nhất trong công
tác,dạy kiến thức, dạy làm người cho học sinh của giáo viên.
Với tư cách là người đã có 30 năm trong nghề dạy học,cùng với sự trăn trở
để tìm ra biện pháp giáo dục học sinh cá biệt một cách tốt nhất, đưa các em trở
thành những học sinh ngoan, những công dân tốt cho nhà trường, gia đình và xã
hội.Đó chính là yêu cầu thôi thúc tôi đưa ra sáng kiến này.
III. Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến:
1. Thực trạng ban đầu:
Trong bất kỳ trường học nào cũng đều có học sinh cá biệt ,không nhiều thì
ít . Công tác giáo dục ,người giáo viên không chỉ dạy chữ ,dạy kiến thức mà còn
phải dạy người.Nhưng việc dạy người nếu chỉ để tập trung vào cho giáo viên
chủ nhiệm lo lắng quan tâm giáo dục thì hiệu quả không cao .Qua nghiên cứu,
thử nghiệm, áp dụng trong 3 năm tại một số lớp, tôi thấy:muốn đạt hiệu quả cao
trong công tác này cần phải thay đổi cách làm việc.
2. Giải pháp đã sử dụng:
Trước đây vấn đề giáo dục học sinh cá biệt trong nhà trường cũng đã được đề
cập đến ,nhưng mới chỉ là nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm .Trong trương
trình này tôi đưa ra sáng kiến ,đặt nhiệm vụ vào cho tất cả các giáo viên :từ chủ
nhiệm đến giáo...
BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆT
TRONG TRƯỜNG HỌC THPT
I. Tác giả sáng kiến: Phạm Thị Hiến
Trường THPT Thông Huề
II. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:Đối tượng áp dụng sang kiến là học sinh
trường THPT
Theo yêu cầu của Bgiáo dục đào tạo yêu cầu của Sở giáo dục đào
tạo Cao Bằng về nhiệm vụ của người giáo viên trong công việc dạy học.Theo tài
liệu giáo dục quốc sách hàng đầu mục tiêu là phát triển con người toàn diện
tăng cường bồi dưỡng cho thế hệ trẻ về năng lực trí tuệ cũng như phẩm chất đạo
đức, nhân cách.Mục tiêu giáo dục toàn diện đ các mặt:đức –trí –thể
-mĩ.Trong đó đức được đặt lên hàng đầu ”trích Việc giáo dục học sinh –chủ
nhân tương lai của đất nước”(nhà xuất bản giáo dục).Học sinh là những người sẽ
quyết định sự phát triển của đất nước sau này.Nếu đạo đức các em không tốt thì
trách nhiệm của bản thân cũng khó thể gánh vác nổi vậy làm sao thể gánh
vác được trách nhiệm với hội.Học sinh THPT đang trong giai đoạn hình
thành nhân cách nếu không quan tâm tốt các em đi chệch đường s trở thành
người xấu.
Để góp phần giáo dục nhân cách cho học sinh trở thành những con người
toàn diện ,con ngoan ,trò giỏi đây là việc làm thường xuyên của người giáo
viên. Đặc biệt là việc giáo dục học sinh biệt, người giáo viên lại ng phải
quan tâm hơn ,đây cũng việc làm khó khăn phức tạp nhất trong công
tác,dạy kiến thức, dạy làm người cho học sinh của giáo viên.
Với tư cách là người đã có 30 năm trong nghề dạy học,cùng với sự trăn trở
để tìm ra biện pháp giáo dục học sinh biệt một ch tốt nhất, đưa các em trở
thành những học sinh ngoan, những công dân tốt cho nhà trường, gia đình và
hội.Đó chính là yêu cầu thôi thúc tôi đưa ra sáng kiến này.
III. Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến:
1. Thực trạng ban đầu:
Trong bất kỳ trường học nào cũng đều học sinh biệt ,không nhiều thì
ít . Công tác giáo dục ,người giáo viên không chỉ dạy chữ ,dạy kiến thức còn
phải dạy người.Nhưng việc dạy người nếu chỉ đ tập trung vào cho giáo viên
chủ nhiệm lo lắng quan tâm giáo dục t hiệu quả không cao .Qua nghiên cứu,
thử nghiệm, áp dụng trong 3 năm tại một số lớp, tôi thấy:muốn đạt hiệu quả cao
trong công tác này cần phải thay đổi cách làm việc.
2. Giải pháp đã sử dụng:
Trước đây vấn đề giáo dục học sinh cá biệt trong nhà trường cũng đã được đ
cập đến ,nhưng mới chỉ nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm .Trong trương
trình này tôi đưa ra sáng kiến ,đặt nhiệm vụ vào cho tất cả các giáo viên :từ chủ
nhiệm đến giáo viên bộ môn đứng lớp,và bảo vệ trong trường .Đây điểm mới
trong sáng kiến của tôi.
3
Giáo duc HS cá biệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo duc HS cá biệt - Người đăng: latrungkien7383
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Giáo duc HS cá biệt 9 10 898