Ktl-icon-tai-lieu

Giáo dục ý thức an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Được đăng lên bởi dangthitrang02qldd
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 626 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Họ và tên:Paivone Chaengchalean
Lớp: DT14SGT01
ĐỀ TÀI: GIÁO DỤC Ý THỨC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH
LỚP 4, TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÔN XAY, ĐƯỜNG SỐ 16 XÃ PHÔN
KHĂM, HUYỆN LA MAM, TỈNH SÊ KÔNG
A.
1.

PHẦN MỞ BÀI

Lý do chọn đề tài :
Cùng với sự phát triển của đất nước đó sự là tăng trưởng kinh tế và những

mục tiêu phát triển xã hội mà chính phủ đặt ra, nhu cầu về giao thông cũng đang
đựơc gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Các loại phương tiện giao thông ở
đường bộ, đường không, đường thuỷ. . . phát triển không ngừng đáp ứng nhu cầu đi
lại của người dân.
Chính vì vậy mà vào thời điểm này tai nạn giao thông và những bức xúc về
giao thông lại đang gây những sức ép nặng nề lên xã hội. Thống kê cho thấy hơn
90% số vụ tai nạn có nguyên nhân là người điều khiển phương tiện vi phạm luật
giao thông.
Vì vậy nhiệm vụ cấp thiết đặt ra đối với ngành giáo dục là phải xây dựng một
thế hệ tương lai có kiến thức và ý thức tuân thủ luật giao thông, có cách xử sự văn
minh khi tham gia giao thông.
Đối với học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 4, Trường tiểu học Phôn
Xay nói riêng, yêu cầu về giáo dục an toàn giao thông cũng nằm trong những mục
tiêu chung. Thực hiện chỉ thị củaThủ tướng Chính phủ, uỷ ban an toàn giao thông
quốc gia đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung giáo dục về trật tự
an toàn giao thông vào dạy ở các trường tiểu học .Hiện nay Trường Tiểu học Phôn
Xay đã thực hiện việc giao dục an toàn giao thông trong lớp học.
1

Cùng với những thông tin về an toàn giao thông thì việc giáo dục ý thức an
toàn giao thông cho các em học sinh tiểu học là một việc thiết thực và có thể thực
hiện được.
Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh lớp 4, Trường tiểu học Phôn Xay
là một nội dung giáo dục tuy có vẻ đơn giản nhưng lại rất khó vì không chỉ dạy cho
học sinh thuộc lòng những điều luật quy định mà phải làm cho các em hiểu, nhớ và
quan trọng hơn cả là có hành vi đúng khi tham gia giao thông.
Như chúng ta đã biết hằng ngày các em đi học hay đi chơi trên các con
đường có rất nhiều các loại xe, không chỉ riêng ở thành phố mà nông thôn chúng ta
trên đường đi hiện nay người và xe đi lại khá đông đúc.Thật là nguy hiểm nếu
không biết cách đi đường cho đúng, các em sẽ rất dễ bị tai nạn hoặc gây tai nạn cho
người khác. Điều đó thật là đáng tiếc vì nó sẽ đem lại nỗi bất hạnh rất lớn cho bản
thân các em cho gia đinh và xã hội.
Để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho mọi người, các em cần có hiểu biết
về luật giao thông đường bộ, tức là chúng ta làm sao cho các em b...
Họ và tên:Paivone Chaengchalean
Lớp: DT14SGT01
ĐỀ TÀI: GIÁO DỤC Ý THỨC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH
LỚP 4, TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÔN XAY, ĐƯỜNG SỐ 16 XÃ PHÔN
KHĂM, HUYỆN LA MAM, TỈNH SÊ KÔNG
A. PHẦN MỞ BÀI
1. Lý do chọn đề tài :
Cùng với sự phát triển của đất nước đó sự tăng trưởng kinh tế những
mục tiêu phát triển hội chính phủ đặt ra, nhu cầu về giao thông cũng đang
đựơc gia tăng cả về số lượng chất ợng. Các loại phương tiện giao thông
đường bộ, đường không, đường thuỷ. . . phát triển không ngừng đáp ứng nhu cầu đi
lại của người dân.
Chính vậy vào thời điểm này tai nạn giao thông những bức xúc về
giao thông lại đang gây những sức ép nặng nề lên hội. Thống kê cho thấy hơn
90% s vụ tai nạn nguyên nhân người điều khiển phương tiện vi phạm luật
giao thông.
Vì vậy nhiệm vụ cấp thiết đặt ra đối với ngành giáo dục là phải xây dựng một
thế hệ tương lai có kiến thức ý thức tuân thủ luật giao thông, cách xử sự văn
minh khi tham gia giao thông.
Đối với học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 4, Trường tiểu học Phôn
Xay nói riêng, yêu cầu về giáo dục an toàn giao thông cũng nằm trong những mục
tiêu chung. Thực hiện chỉ thcủaThủ tướng Chính phủ, uỷ ban an toàn giao thông
quốc gia đã phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo đưa nội dung giáo dục về trật tự
an toàn giao thông vào dạy các trường tiểu học .Hiện nay Trường Tiểu học Phôn
Xay đã thực hiện việc giao dục an toàn giao thông trong lớp học.
1
Giáo dục ý thức an toàn giao thông cho học sinh tiểu học - Trang 2
Giáo dục ý thức an toàn giao thông cho học sinh tiểu học - Người đăng: dangthitrang02qldd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giáo dục ý thức an toàn giao thông cho học sinh tiểu học 9 10 801