Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình cảm biến cao đẳng nghề

Được đăng lên bởi Bùi Trung Hiếu
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 2804 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kü thuËt c¶m biÕn – Khoa C¬ khÝ - §éng lùc – Tr−êng Cao §¼ng NghÒ C«ng NghÖ vµ N«ng L©m §«ng B¾c

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC

GIÁO TRÌNH
KỸ THUẬT CẢM BIẾN
NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ

Lạng Sơn tháng 04 năm 2010


1

Kü thuËt c¶m biÕn – Khoa C¬ khÝ - §éng lùc – Tr−êng Cao §¼ng NghÒ C«ng NghÖ vµ N«ng L©m §«ng B¾c

LỜI NÓI ĐẦU
Trên cơ sở chương trình khung đào tạo của Bộ LĐTB & XH đã ban hành,
Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ và Nông Lâm Đông Bắc đã tổ chức biên
soạn các tài liệu hướng dẫn giáo viên và học tập, thực tập của học sinh, sinh viên
nghề lắp đặt, sửa chữa thiết bị điện công nghiệp trong thời kỳ hiện đại hoá –
công nghiệp hoá đất nước. Trong đó tài liệu Kỹ thuật cảm biến đóng vai trò
quan trọng trong việc đào tạo các kỹ thuật viên, các nhân viên lành nghề đang
theo học và hành nghề Điện công nghiệp.
Tài liệu được thiết kế theo từng bài trong hệ thống môđun của chương
trình, có mục tiêu học tập, thực tập cho môđun, phần lý thuyết cơ bản học viên
cần phải nắm vững để thực hành thực tập. Cuối mỗi bài sau phần lý thuyết cơ
bản đều có các bài tập ứng dụng để giáo viên và học sinh thực hành thực tập.
Đây là tài liệu do các cô giáo, thầy giáo trong tổ bộ môn Điện của nhà
trường chắt lọc trong các quá trình giảng dạy, tham khảo các tài liệu, giáo trình
của các Trường đại học như Đại học Bách Khoa – Hà Nội, Bách Khoa Thành
phố Hồ Chí Minh, Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Đại học Cần Thơ để
biên soạn, tài liệu này chỉ làm tài liệu giảng dạy và tham khảo nội bộ cho các
giáo viên và học sinh của Trường, không phát hành lưu thông ra bên ngoài./.2

Kü thuËt c¶m biÕn – Khoa C¬ khÝ - §éng lùc – Tr−êng Cao §¼ng NghÒ C«ng NghÖ vµ N«ng L©m §«ng B¾c

GIỚI THIỆU VỀ MÔĐUN
Vị trí, ý nghĩa và vai trò của môđun:
Trong nền công nghiệp sản xuất hiện đại ngày nay, rất nhiều nhà máy xí
nghiệp đang trang bị cho mình những dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động
hoặc bán tự động. Các loại cảm biến đã có mặt trong hầu hết các lĩnh vực điều
khiển tự động, nó đóng một vai trò rất quan trọng, không một thiết bị nào có thể
thay thế được. Việc trang bị cho mình một kiến thức về các loại cảm biến là nhu
cầu bức xúc của các kỹ thuật viên, kỹ sư của ngành điện cũng như các ngành
khác.
Môđun kỹ thuật cảm biến là một môđun chuyên môn của học viên ngành sửa
chữa thiết bị điện công nghiệp. Môđun này nhằm trang bị cho học viên các
trường cao đẳng nghề, trung cấp...
Kü thuËt c¶m biÕn – Khoa C¬ khÝ - §éng lùc – Trêng Cao §¼ng NghÒ C«ng NghÖ vµ N«ng L©m §«ng B¾c
http://www.ebook.edu.vn
1
B NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGH CÔNG NGH VÀ NÔNG LÂM ĐÔNG BC
GIÁO TRÌNH
K THUT CM BIN
NGH: ĐIN CÔNG NGHIP
TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGH
Lng Sơn tháng 04 năm 2010
Giáo trình cảm biến cao đẳng nghề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình cảm biến cao đẳng nghề - Người đăng: Bùi Trung Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Giáo trình cảm biến cao đẳng nghề 9 10 974