Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình: Cảm biến và Cơ cấu chấp hành

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Giáo trình:
Cảm biến và Cơ cấu chấp hành

Chương I: NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ
CÁC BỘ CẢM BIẾN
1.1 Định nghĩa
Trong các hệ thống đo lường – điều khiển mọi quá trình đều được đặc trưng bởi các
biến trạng thái như nhiệt độ, áp suất, tốc độ, momen… các biến trạng thái này thường là
các quá trình ta cần thu thập thông tin , đo đạc, theo dõi sự biến thiên của các biến trạng
thái của quá trình. Các bộ cảm biến thực hiện chức năng này, chúng thu nhận và đáp ứng
với các tín hiệu và kích thích, là “tai mắt” của các hoạt động khoa học và công nghệ của
con người.
Các bộ cảm biến thường được định nghĩa theo nghĩa rộng là thiết bị cảm nhận và đáp
ứng với các tín hiệu và kích thích.
Trong thế giới tự nhiên các cơ thể sống thường đáp ứng với các tín hiệu bên ngoài có
đặc tính điện hóa, dựa trên cơ sở trao đổi ion, ví dụ như hoạt động của hệ thần kinh…
trong các quá trình đo lường – điều khiển thông tin được truyền tải và xử lý dưới dạng
điện nhờ sự truyền tải của các điện tử.
Phương trình mô tả quan hệ giữa đáp ứng y và kích thích x ở bộ cảm biến có dạng :
Y = f(x)
(1.1)
Quan hệ (1.1) thường rất phức tạp vì có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng tới quan hệ đáp
ứng – kích thích.
Trong các hệ thống đo lường – điều khiển hiện đại quá trình thu thập và xử lý tín hiệu
thường do máy tính đảm nhiệm.
Trong sơ đồ hình 1.2 quá trình (đối tượng) được đặc trưng bằng các biến trạng thái và
đươc các bộ cảm biến thu nhận. đầu ra của các biến trạng thái được phối ghép với bộ vi
xử lý qua các giao diện. đầu ra của bộ vi xử lý được phối ghép với cơ cấu chấp hành
nhằm tác động lên quá trình (đối tượng). đây là sơ đồ điều khiển tự động quá trình (đối
tượng), trong đó bộ cảm biến đóng vai trò cảm nhận, đo đạc và đánh giá các thông số của
hệ thống. bộ vi xử lý làm nhiệm vụ xử lý thông tin và đưa ra tín hiệu điều khiển quá trình.
1.2 Phân loại các bộ cảm biến.
a. Theo nguyên lý chuyển đổi giữa đáp ứng và kích thích.

b. Theo dạng kích thích có thể phân chia các bộ cảm biến như sau

c. Theo tính năng các bộ cảm biến

d. Theo phạm vi sử dụng các bộ cảm biến

e. Theo thông số của mô hình mạch thay thế
o Cảm biến tích cực (có nguồn) đầu ra là nguồn áp hoặc nguồn dòng.
o Cảm biến thụ động (thông nguồn) được đặc trưng bằng các thông số R, L , C, M, …
tuyến tính hoặc phi tuyến.
1.3 Các đơn vị đo lường
Các đơn vị đo lường cơ sở của hệ đơn vị quốc tế SI(IE Systems International d’ Unites)
như trong bảng:

1.4 Các đặc trưng cơ bản của bộ cảm biến
Theo quan điểm mô hình mạch tao coi bộ cảm biến như một hộp đen, có q...
Giáo trình:
Cm biến và Cơ cấu chấp hành
Giáo trình: Cảm biến và Cơ cấu chấp hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình: Cảm biến và Cơ cấu chấp hành - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình: Cảm biến và Cơ cấu chấp hành 9 10 630