Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình cơ sở di truyền học Pgs.ts.Trần Thị Xô

Được đăng lên bởi Lyduna Nguyễn
Số trang: 179 trang   |   Lượt xem: 1633 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN I

CƠ SỞ DI TRUYỀN

MỞ ĐẦU
LƯỢC SỬ PHÁT TRIỂN CỦA DI TRUYỀN HỌC
VÀ KỸ THUẬT DI TRUYỀN

1.1- LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CỦA DI TRUYỀN VÀ CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN
Thuật ngữ “di truyền” (geneties) xuất phát từ gốc latinh là gentikos
(nguồn gốc). Di truyền học là một bộ môn của sinh học, chuyên đi sâu nghiên
cứu hai đặc tính cơ bản của sự sống là tính di truyền và tính biến dị.
Tính di truyền biểu hiện ở sự giống nhau của các tính trạng giữa thế hệ
này và thế hệ khác. Đặc tính di truyền cho phép thế giới sinh vật bảo toàn nòi
giống. Trải qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau nhưng những đặc tính di truyền
không bị mất đi, thế hệ con cháu luôn có những đặc điểm giống bố mẹ, ông
bà.
Các sinh giới sống trong điều kiện môi trường luôn có những biến động
như sự thay đổi thời tiết, nhiệt độ môi trường, lượng nước, lượng thức ăn và
sự đấu tranh sinh tồn giữa các loài. Để thích nghi với điều kiện sống, các cơ
thể sống cũng có những thay đổi, làm xuất hiện những tính trạng khác nhau
giữa các thế hệ, đó là sự biến dị. Biến dị biểu hiện sự sai khác của thế hệ con
cháu so với thế hệ bố mẹ đồng thời sự sai khác của một cá thể nào đó so với
các cá thể khác cùng đàn.
Di truyền học thực sự trở thành một bộ môn khoa học độc lập kể từ
những năm 1900 - 35 năm sau ngày Mendel công bố công trình “Các thí
nghiệm lai ở thực vật”. Từ đó đến nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của
các nghành khoa học khác như vật lý, toán học, hóa học, di truyền học đã và
đang khám phá rất nhiều quy luật về sự tồn tại và lưu truyền sự sống và trở
thành một mũi nhọn trong nghiên cứu sinh học.
Những thành tựu rực rỡ của di truyền học đã đem lại những nhận thức
mới về cấu tạo và sự vận hành bộ máy di truyền của cơ thể sống. Cùng với sự
phát triển mạnh mẽ của di truyền học, một lĩnh vực nghiên cứu mới của di
truyền học ra đời, đó là kỹ thuật di truyền hay còn gọi là công nghệ gen hoặc
công nghệ di truyền (genetic engineering).
-2-

Có thể nói, kỹ thuật di truyền là một tập hợp của nhiều kỹ thuật như
hóa học, sinh học phân tử, vi sinh vật học,... mà trong đó, vai trò hàng đầu
thuộc về các tư duy và phương pháp của di truyền.
Công nghệ di truyền sử dụng các phương pháp sinh học phân tử để tách
DNA từ một cơ thể sống và sau đó cắt, nối các gen trên DNA. Bằng cách như
vậy, người ta có thể loại bỏ các gen không mong muốn và đưa vào các gen
mới đặc hiệu theo chủ ý lựa chọn. Các thao tác cắt, nối trên DNA được thực
hiện bên ngoài cơ thể sống trong các ống nghiệm (in vitro). Phân tử DNA mới
được tạo dựng sau các thao tác cắt...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình cơ sở di truyền học Pgs.ts.Trần Thị Xô - Người đăng: Lyduna Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
179 Vietnamese
giáo trình cơ sở di truyền học Pgs.ts.Trần Thị Xô 9 10 278