Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
z



GIÁO TRÌNH CƠ SỞ DI
TRUYỀN HỌC

24

Chương 1

Cơ sở của Di truyền học Mendel
Cho đến đầu thế kỷ XX, mọi người còn chưa hiểu được cơ chế của sự
di truyền, mặc dù vẫn biết rằng con cái sinh ra thường giống bố mẹ. Quan
niệm phổ biến cho đến giữa thế kỷ XIX được gói gọn trong cái gọi là
thuyết di truyền hòa hợp (theory of blending inheritance) nhằm giải thích
sự kiện con cái mang các đặc điểm của cả hai bố mẹ. Tuy nhiên, đến năm
1866 Gregor Mendel đã đưa ra thuyết di truyền gián đoạn (theory of
particulate inheritance), với gợi ý rằng: Đơn vị di truyền đặc thù kiểm soát
một tính trạng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác tồn tại dưới
dạng hạt, ngày nay ta gọi là gene.
Các khám phá quan trọng của Mendel đặt nền móng cho sự ra đời của
di truyền học sau này. Như Thomas Hunt Morgan đã nhận định: "Trong
mười năm nghiên cứu ở cây đậu Hà Lan trong ngôi vườn của tu viện, G.
Mendel đã làm nên sự khám phá vĩ đại nhất trong sinh học đã đạt được
trong năm trăm năm qua".

I. Tiểu sử Mendel - Cha đẻ của Di truyền học
Gregor Mendel sinh năm 1822, lớn lên ở trang trại của cha mình tại
một tỉnh của Austria (Áo). Vì gia đình nghèo
nên ông phải vào tu viện để tiếp tục việc học
của mình. Trong khoảng thời gian này, Mendel
nghiên cứu vật lý và toán là những môn học
giúp ông nhiều trong các thí nghiệm di truyền
sau này. Ông đã được gởi tới Đại học Vienna
để thi lấy bằng giáo viên chính thức, nhưng
không đỗ và quay về tu viện "dạy học" trong
nhiều năm.
Hình 1.1 Gregor Mendel trong ngôi vườn của tu viện Brno.

Khi còn ở trang trại của cha mình, Mendel đã quan tâm tới các cây cối
và con vật, và thường giữ lại những cái hoa, con ong và chuột. Sau này ở
tu viện Brno ông tập trung vào các cây đậu Hà Lan (Pisum sativum).
Mendel đã xác định được các nguyên lý di truyền cơ sở từ các thí
nghiệm chọn giống thực vật. Các kết quả nghiên cứu này đã được Mendel
trình bày năm 1865 trước Hội Nghiên cứu Khoa học Tự nhiên Brno và
công bố năm 1866 ở Germany trong một bài báo nhan đề là Các thí
nghiệm lai ở thực vật (Experiments on Plant Hybrids). Bài báo này nhanh
chóng có mặt ở nhiều thư viện, nhưng những người cùng thời ông không

25

hiểu được các phát hiện của ông, có lẽ một phần là do ông sử dụng toán
học để lý giải các kết quả của mình. Ngoài ra, hầu hết các nhà nghiên cứu
đương thời do tiến hành nhiều tính trạng đồng thời dẫn tới các kết quả rối
bời nên không thể nhận ra được các nguyên lý di truyền cơ sở.
Mendel trở thành tu viện trưởng từ năm 1868 và không công bố thêm
một ...
z

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ DI
TRUYN HỌC
GIÁO TRÌNH CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
GIÁO TRÌNH CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC 9 10 818