Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Cơ Sở Viễn thông điện tử

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
______________________________Chương 1: Sơ lược về hệ thống thông tin - 1

Chương 1
SƠ LƯỢC VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN
Ø Lịch sử phát triển công nghệ viễn thông điện tử
Ø Phân loại các nguồn tin tức và các hệ thống thông tin
Ø Sóng xác định và sóng ngẫu nhiên
Ø Sơ đồ khối một hệ viễn thông
Ø Sự phân chia các vùng tần số (frequency allocations)
Ø Sự truyền sóng điện từ
__________________________________________________________________________________

1.1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ.
- Từ cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, công nghệ phát thanh và truyền thông bằng điện
đã được phát triển.
- Năm 1820, George Ohm đã đưa ra công thức phương trình toán học để giải thích
các tín hiệu điện chạy qua một dây dẫn rất thành công.
- Năm 1830 Michael Faraday đã tìm ra các định luật liên hệ giữa điện và từ .
- Có thể coi lịch sử thông tin dữ liệu được bắt đầu vào năm 1937 với sự phát minh
điện tín Samuel F. B.Morse. Đó là hệ thống truyền các xung điện biểu diễn cho các
dấu chấm và vạch (tương đương với các số nhị phân 1, 0) trên các đường dây đồng
nhờ các máy cơ điện. Các tổ hợp khác nhau của các mã này thay cho các chữ, số,
dấu,...được gọi là mã Morse.
- Năm 1840, Morse đăng ký sáng kiến về điện tín ở Mỹ.
- Năm 1844 đường đây điện tín đầu tiên được thiết lập giữa Baltimore và
Washington DC.
- Năm 1849, bản tin đầu tiên được in ra nhưng với vận tốc rất chậm nhưng đến năm
1860 vận tốc in đạt 15 bps.
- Năm 1850, đại số Boole của George Boole tạo ra nền móng cho logic học và phát
triển rờ le điện. Trong khoảng thời gian gian này, các đường cáp đầu tiên xuyên qua
Đại Tây Dương để lắp đặt hệ thống điện tín.
- James Clerk Maxwell đã đưa ra học thuyết điện từ trường bằng các công thức toán
học vào năm 1890. Căn cứ vào các học thuyết này Henrich Hertz đã truyền đi và nhận
được sóng vô tuyến thành công bằng cách dùng điện trường lần đầu tiên trong lịch sử.
- Tổng đài điện thoại đầu tiên được thiết lập vào năm 1876 (ngay sau khi Alexander
Graham Bell đã phát minh ra điện thoại). Năm năm sau Bell bắt đầu dịch vụ gọi đường
dài giữa New York và Chicago. Cùng khoảng thời gian đó, Guglieno Marconi của
Italia đã lắp đặt một trạm phát sóng vô tuyến để phát các tín hiệu điện tín.
- Năm 1900, Einstein, một nhà vật lý nổi tiếng về học thuyết tương đối đã viết rất
nhiều tài liệu quan trọng về vật lý chất rắn, thống kê học, điện từ trường và cơ học
lượng tử. Vào khoảng thời gian này, phòng thí nghiệm Bell của Mỹ đã phát minh và
sáng chế ra ống phóng điện cực cho các kính thiên văn...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Cơ Sở Viễn thông điện tử - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình Cơ Sở Viễn thông điện tử 9 10 173