Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình dạy nghề họa viên kiến trúc 2014

Được đăng lên bởi tmdvhoangmy
Số trang: 119 trang   |   Lượt xem: 2427 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo trình dạy nghề Họa viên kiến trúc

Chương 1

Mục đích chương:
+ Giúp bạn hiểu được các khái niệm cơ bản dành cho người mới bắt đầu học Cad
+ Áp dụng lệnh tắt chỉ định để vẽ.
+ Tư duy hình hay nói cách khác là nhìn hình chọn lệnh.

Sơ đồ tư duy Chương 1
Nhiệm vụ của các bạn là phát triển thêm các nhánh kiến thức sau khi học xong Chương 1

 – Hotline: 01233011860

1

Giáo trình dạy nghề Họa viên kiến trúc

Chương 1

Chương 1.1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
A- Vẽ hình bất kỳ trên màn hình
Để vẽ hình bất kỳ trên màn hình ta thực hiện theo các bước sau:
1- Gõ tên lệnh nhấn phím spacebar (hay còn gọi là : gọi lệnh)
2 -Chọn điểm mốc (đầu) bằng cách click chuột lên màn hình hoặc nhập tọa độ @x,y hoặc
bắt điểm
3- Nhập tiếp các điểm tiếp theo tương tự như bước 2 (tùy theo lệnh)
B- Khái niệm zoom & pan
- Pan hình (bản vẽ): khi ta nhấn giữ nút chuột giữa và rê.
- Zoom hình (bản vẽ): khi ta lăn nút chuột giữa
+ Gõ Z-spacebar, dùng chuột khoanh vùng cần phóng
+ Gõ Z-spacebar -> A-spacebar (E-spacebar) để zoom toàn màn hình
C- Chọn đối tượng & cách dùng lệnh
- Click chuột vào đối tượng để chọn (nhấn Ctrl để chọn thêm và nhấn Shift để bỏ bớt đối
tượng)
- Quét chuột để chọn:
+ Quét từ trái qua: chọn các đối tượng nằm trong khung quét
+ Quét từ phải qua: chọn các đối tượng khung quét đi qua.
- Spacebar (enter, phải chuột, esc) để kết thúc lệnh.
- Spacebar (enter, phải chuột) để gọi lệnh trước đó.
- Sau khi gọi lệnh ta dùng tham số P (gõ P+spacebar từ bàn phím) để chọn các đối tượng
trước đó.
Lưu ý: Ta có thể gọi lệnh trước xong chọn đối tượng hay chọn đối tượng trước xong gọi
lệnh.
Tham khảo thêm ở đây : 
D- Bắt điểm
- Trong quá trình vẽ ta nhấn shift+phải chuột để gọi bảng bắt điểm.

 – Hotline: 01233011860

2

Giáo trình dạy nghề Họa viên kiến trúc

Chương 1

1- Điểm cuối
2- Điểm giữa
3- Điểm tâm
4- Điểm nút
5- Điểm 1/4
6- Điểm giao
7- Điểm kéo dài
8- Điểm chèn
9- Điểm vuông góc
10- Điểm tiếp xúc
11- Điểm gần nhất
12- Dùng trong 3D
13- Điểm song song
E- Layer
- Trong các bản vẽ Autocad, các đối tượng có cùng chức năng được nhóm thành 1 layer
(hay còn gọi là lớp). Ví dụ: Tường, Cửa, Vật dụng,...
- Mục đích: Quản lý đối tượng.
- Mỗi layer có các thuộc tính riêng như: màu sắc, kiểu nét (linetype), độ dày nét
(lineweight),...
Vấn đề khó khăn cho người mới học Cad đó là: nhớ lệnh. Để giải quyết vấn đề này ta gán
lệnh tắt cho các lệnh gốc của Acad và dĩ nhiên ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình dạy nghề họa viên kiến trúc 2014 - Người đăng: tmdvhoangmy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
119 Vietnamese
Giáo trình dạy nghề họa viên kiến trúc 2014 9 10 654