Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình điều khiển logic

Được đăng lên bởi Ðào Quân
Số trang: 196 trang   |   Lượt xem: 3273 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Đại Học Đà Nẵng
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Điện
Bộ môn Tự Động - Đo Lường

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC ĐIỀU
KHIỂN LOGIC
MÔN HỌC DÀNH CHO CÁC SINH VIÊN KHOA ĐIỆN
KHOÁ CHÍNH QUY
Số đơn vị học trình: 4 (60 tiết)

Người biên soạn:
Lâm Tăng Đức
Nguyễn Kim Ánh

Đà Nẵng, tháng 11 năm 2005

Mục lục

Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện

CHƯƠNG 0: LÝ THUYẾT CƠ SỞ
0.1. Khái niệm về logic trạng thái.....................................................................................1
0.2. Các hàm cơ bản của đại số logic và các tính chất cơ bản của chúng.........................1
0.2.1. Quan hệ giữa các hệ số...............................................................................4
0.2.2. Quan hệ giữa các biến và hằng số..............................................................4
0.2.3. Các định lý tương tự đại số thường............................................................4
0.2.4. Các định lý đặc thù chỉ có trong đại số logic.............................................4
0.2.5. Một số đẳng thức tiện dụng........................................................................4
0.3. Các phương pháp biểu diễn hàm logic ....................................................................5
0.3.1. Phương pháp biểu diễn thành bảng...........................................................5
0.3.2. Phương pháp biểu diễn hình học................................................................5
0.3.3. Phương pháp biểu diễn biểu thức đại số...................................................6
0.3.4. Phương pháp biểu diễn bằng bảng Karnaugh...........................................7
0.4 . Phương pháp tối thiểu hoá hàm logic......................................................................8
0.4.1. Phương pháp tối thiểu hàm logic bằng biến đổi đại số.............................8
0.4.2. Phương pháp tối thiểu hoá hàm logic bằng bảng Karnaugh...................11
0.4.3. Phương pháp tối thiểu hàm logic bằng thuật toán Quire MC.Cluskey...12
Bài tập...........................................................................................................................14

CHƯƠNG 1: MẠCH TỔ HỢP VÀ MẠCH TRÌNH TỰ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Mô hình toán học của mạch tổ hợp....................................................................17
Phân tích mạch tổ hợp........................................................................................17
Tổng hợp mạch tổ hợp.......................................................................................18
Một số m...
Đại Hc Đà Nng
Trường Đại Hc Bách Khoa
Khoa Đin
B môn T Động - Đo Lường
GIÁO TRÌNH MÔN HC ĐIU
KHIN LOGIC
MÔN HC DÀNH CHO CÁC SINH VIÊN KHOA ĐIN
KHOÁ CHÍNH QUY
S đơn v hc trình: 4 (60 tiết)
Người biên son:
Lâm Tăng Đức
Nguyn Kim Ánh
Đà Nng, tháng 11 năm 2005
Giáo trình điều khiển logic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình điều khiển logic - Người đăng: Ðào Quân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
196 Vietnamese
Giáo trình điều khiển logic 9 10 496