Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Đo lường

Được đăng lên bởi bebu0206
Số trang: 174 trang   |   Lượt xem: 1991 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TS. NGUYỄN HỮU CÔNG

KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

LỜI GIỚI THIỆU
Quyển sách này nhằm mục đích cung cấp kiến thức cơ bản về thiết bị
và phương pháp đo lường các đại lượng điện. Nội dung giáo trình phục
vụ cho sinh viên các ngành Điện - Điện tử - Máy tính của các trường đại
học. Đồng thời cũng giúp ích cho sinh viên các chuyên ngành khác và
các cán bộ kỹ thuật có quan tâm đến lĩnh vực đo điện.
Khi viết giáo trình này chúng tôi có tham khảo kinh nghiệm của các
nhà giáo đã giảng dạy nhiều năm ở các trường đại học, đồng thời đã cập
nhật những nội dung mới, vừa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào
tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá, vừa đảm bảo tính
sát thực của các thiết bị đo cũng như phương pháp đo mà các cán bộ kỹ
thuật đang vận hành trong thực tế.
Tuy các tác giả đã có nhiều cố gắng khi biên soạn, nhưng giáo trình
sẽ không tránh khỏi những khiêm khuyết. Chúng tôi mong nhận được sự
đóng góp ý kiến của quý đồng nghiệp và các bạn sinh viên để giáo trình
này được hoàn thiện.
Sau hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp đáng kể của
Thạc sỹ Nguyễn Văn Chí, cảm ơn Khoa Điện tử, Trường Đại học Kỹ
thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho
chúng tôi hoàn thành quyển sách này.
Tác giả

1

Chương 1
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐO LƯỜNG
1.1. Định nghĩa và phân loại thiết bị
1.1.1. Định nghĩa
Đo lường là một quá trình đánh giá định lượng đối tượng cần đo để
có kết quả bằng số so với đơn vị.
Với định nghĩa trên thì đo lường là quá trình thực hiện ba thao tác
chính: Biến đổi tín hiệu và tin tức.
- So sánh với đơn vị đo hoặc so sánh với mẫu trong quá trình đo
lường.
- Chuyển đơn vị, mã hoá để có kết quả bằng số so với đơn vị.
Căn cứ vào việc thực hiện các thao tác này ta có các phương pháp và
hệ thống đo khác nhau.
Thiết bị đo và thiết bị mẫu
Thiết bị đo là một hệ thống mà đại lượng đo gọi là lượng vào, lượng
ra là đại lượng chỉ trên thiết bị (là thiết bị đo tác động liên tục) hoặc là
con số kèm theo đơn vị đo (thiết bị đo hiện số). Đôi khi lượng ra không
hiển thị trên thiết bị mà đưa tới trung tâm tính toán để thực hiện các
Algorithm kỹ thuật nhất định.
- Thiết bị mẫu dùng để kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị đo và đơn vị
đo.
Theo quy định hiện hành thiết bị mẫu phải có độ chính xác lớn hơn ít
nhất hai cấp so với thiết bị kiểm tra.
Ví dụ: Muốn kiểm định công tơ cấp chính xác 2 thì bàn kiểm định
công tơ phải có cấp chính xác ít nhất là 0,5.
1.1.2. Phân loại
1.1.2.1. Thiết bị đo lường
Có nhiều cách ph...
TS. NGUYN HU CÔNG
K THUT ĐO LƯỜNG
NHÀ XUT BN ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI
Giáo trình Đo lường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Đo lường - Người đăng: bebu0206
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
174 Vietnamese
Giáo trình Đo lường 9 10 298