Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình excel

Được đăng lên bởi hoangduyphuong
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 1517 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sử dụng toán tử & Hàm trongExcel 2010

Tạo lập công thức
Tạo công thức số học cơ bản
Gõ dấu “=” trước công thức, ví dụ: =E1+F1
NhấnEnterđể kết thúc
Nội dung công thức được hiển thị trên thanh Formula bar
Sử dụng cặp dấu “( )” để thay đổi độ ưu tiên của các phép toán trong công
thức

8/7/14

Khoa Khoa Học và Máy Tính-CSE

2

Toán tử số học
Các toán tử số học trong Excel
Cộng: +
Trừ: Nhân: *
Chia: /
Mũ: ^

8/7/14

Khoa Khoa Học và Máy Tính-CSE

3

Độ ưu tiên các toán tử số học
Toán tử ^ lũy thừa có ưu tiên cao nhất
Toán tử * nhân và / chia có độ ưu tiên bằng nhau và ưu tiên tiếp theo
Toán tử + cộng và – trừ có độ ưu tiên bằng nhau và ưu tiên thấp nhất
Trong biểu thức tính toán độ ưu tiên tính toán cao nhất cho các phép toán có
cặp ngoặc trong cùng lần lượt tính toán từ cặp ngoặc trong cùng lần lượt ra
ngoài cùng nếu cùng độ ưu tiên thì tính toán từ trái qua phải.

8/7/14

Khoa Khoa Học và Máy Tính-CSE

4

Toán tử so sánh
Các toán tử so sánh
Lớn hơn: >
Nhỏ hơn: <
Lớn hơn hoặc bằng: >=
Nhỏ hơn hoặc bằng: <=
Khác (không bằng): <>

Các toán tử so sánh cho kết quả là TRUE hay FALSE

8/7/14

Khoa Khoa Học và Máy Tính-CSE

5

Giá trị luận lý
Giá trị luận lý là : TRUE hay FALSE không tương tác như toán tử mà tương tác
như toán tử số học

Các giá trị luận lý TRUE và FALSE khi tương tác các toán tử số học thì giá trị
TRUE 1 và FALSE  0

Toán tử nối chuỗi
Excel dùng ký hiệu & dùng làm toán tử nối chuỗi

8/7/14

Khoa Khoa Học và Máy Tính-CSE

6

Kết quả khi thực hiện phép toán với toán tử
số học
Khi thực hiện toán tử số học cho các con số thì kết quả thu được là con số.
Khi thực hiện các toán tử số học với giá trị luận lý cho kết quả là con số
Khi thực hiện toán tử & với dữ liệu nào thì kết quả sẽ là chuỗi
Khi thực hiện các toán tử số học với toán tử so sánh cho kết quả là giá trị luận lý
TRUE hay FALSE

8/7/14

Khoa Khoa Học và Máy Tính-CSE

7

Dữ liệu trong excel
Trong excel có các dạng dữ liệu chính là :
Số gồm có các loại dữ liệu : Ngày tháng năm, giờ phút giây, số nguyên tự nhiên,
số nguyên , số hữu tỷ, số thực. Được hiển thị nhiều cách khác nhau theo yêu cầu
của người sử dụng. Chúng ta có thể chuyển các định dạng khác nhau cho cùng
một số liệu theo yêu cầu sử dụng. Mặc định khi nhập liệu sẽ canh bên phải

Chuỗi là các ký tự hay ký tự kết hợp với số mặc định khi nhập liệu sẽ canh bên
trái.

Dữ liệu luận lý là TRUE hay FALSE

8/7/14

Khoa Khoa Học và Máy Tính-CSE

8

Tạo
lập
công
thức
Nhậnbiết và sửa lỗi


8/7/14

####:...
Sử dụng toán tử & Hàm trongExcel 2010
Giáo trình excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình excel - Người đăng: hoangduyphuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Giáo trình excel 9 10 841