Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 7319 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Page 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_____________________________________________

GIÁO TRÌNH
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

DÙNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
TẬP MỘT
(B)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

Page 2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
__________________________________________
Nguyễn Mạnh Hưởng, Trần Đăng Thanh, Đào Huy Hiệp, Đỗ Xuân Tảo, Vũ Quang Tạo,
Nguyễn Trọng Xuân, Lưu Ngọc Khải, Nguyễn Từ Vượng, Hoàng Khắc Thông, Lê Đại Nghĩa, Lê
Doãn Thuật, Nguyễn Hoàng Minh, Tạ Ngọc Vãng

Chịu trách nhiệm về nội dung
Vụ Giáo dục Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Biên tập nội dung:

Phạm Vĩnh Thông, Lê Doãn Thuật

Page 3
LỜI NÓI ĐẦU

Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng
góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Qua đó tạo điều kiện cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng
phẩm chất đạo đức và rèn luyện năng lực thực tế để sẵn sàng thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược : xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh đã được xác định
trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và gần đây nhất Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 12CT/TW ngày 03-5-2007 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an
ninh trong tình hình mới, Chính phủ cũng có Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10-7-2007 về Giáo dục
quốc phòng - an ninh.
Quán triệt chủ trưởng, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng, an ninh
nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của mục tiêu giáo dục và thực tiễn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối
hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nghiên cứu, biên soạn bộ sách Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng gồm hai tập. Bộ sách này đã được Hội đồng
thẩm định liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an nghiệm thu. Nội dung sách đã cập
nhật được những vấn đề mới, phù hợp với chương trình mới ban hành, Quyết định số 81/2007/QĐBGDĐT ngày 24-12-2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhà xuất bản Giáo dục tổ chức xuất bản và giới thiệu bộ sách Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh với bạn đọc. Hi vọng bộ sách này sẽ giúp ích được nhiều cho giảng viên, sinh viên và nhà trường
trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh toàn dân. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song
khó tránh khỏi những sơ suất nhất định. Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng
chí giảng viên, cán bộ chỉ đạo để bộ sách ngày càng hoàn thiện. Các ý kiến đóng góp xin gửi về Nhà xuất
b...
Page 7
Đội ngũ giảng viên GDQP-AN các trường đại học, cao đẳng, các Trung tâm Giáo dục quốc phòng
sinh viên được tchức trên sNghị định ca Chính phủ về GDQP-AN Nghđịnh của Chính phủ về
biệt phái quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Giảng viên sĩ quan từ các Quân khu, các học viện, nhà
trường Quân đội được luân phiên làm công c quản lý và giảng dạy. Các trường chưa giảng viên sĩ
quan biệt phái được biên chế giảng viên cơ hữu hoặc hợp đồng, thỉnh giảng giảng viên các hc viện, nhà
trường Quân đội. Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên do Chính phquy định, được phát
triển trên phạm vi cả nước đang thu hút phần lớn sinh viên vào học tập rèn luyện trong môi trường văn
hóa - quân sự.
Để đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện của sinh viên Nhà ớc đã đang đầu tư y dựng sở
vật chất cho các trung tâm giáo dục quốc phòng. Tchức dy, học môn học GDQP-AN phải bảo đảm đủ
cơ svật chất, thiết bị dạy học được quy định trong danh mục và tiêu chuẩn bmẫu thiết bị dạy học tối
thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Khi học thực hành các kĩ năng quân sự phải có sân tập, bãi
tập, thao trường. Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh ng cho c trường đại học, cao đẳng do Bộ
Giáo dục Đào tạo ban hành tài liệu giảng dạy và nghiên cứu chính thức của giảng viên, sinh viên.
Ngoài ra, sinh viên tìm đọc thêm tại liệu tham khảo đã được giới thiệu trong giáo trình để nâng cao kiến
thức và sự hiểu biết về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
4. Tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập
Tchức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP-AN được quy định trong Quyết định
s69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hình thức tổ chức dạy
học tập trung chủ yếu thực hiện các Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên ; các trường thể đan
xen nhiều hình thức khác theo quy định của hiệu trưởng. Khi học GDQP-AN sinh viên phải mang mặc
gọn gàng, thng nhất theo hướng dẫn của giảng viên. Tuyệt đối chấp hành các quy định, quy tắc đảm bảo
an toàn vngười, khí, trang thiết bị. Sinh viên đủ slần kiểm tra cho mỗi học phần ; mỗi lần kiểm
tra đạt từ 5 điểm trở lên đ80% thời gian mặt trên lớp sẽ được dự thi kết thúc học phần lần thứ
nhất. Mỗi sinh viên phải dự thi đủ các học phần quy định trong chương trình.
Học phần có từ 2 đến 3 đơn vị học trình kiểm tra ít nhất một lần ; học phần có từ 4 đơn vị học trình
trlên kiểm tra ít nhất hai lần. Slần cụ thể do hiệu trưởng các trường quy định. Chứng chỉ Giáo dục
quốc phòng - an ninh cp cho sinh viên để xác nhận kết quhọc tập môn học GDQP-AN. Sinh viên đạt
điểm trung bình môn học từ 5 điểm và không bị xử lý kỉ luật từ cảnh cáo trở lên được cp Chứng chỉ Giáo
dục quốc phòng - an ninh và được ghi kết quả xếp loại trong Chứng chỉ. Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng -
an ninh là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp cao đẳng, đại học.
GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - Trang 8
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 9 10 292