Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình hóa học môi trường

Được đăng lên bởi dh3km2
Số trang: 295 trang   |   Lượt xem: 2052 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PGS. TS. ĐẶNG ĐÌNH BẠCH (Chủ biên)
TS. NGUYỄN VĂN HẢI

GIÁO TRÌNH

HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG
 Dùng cho sinh viên Khoa Hóa học, Công nghệ Hóa học, Môi trường các
trường đại học, cao đẳng.
 Dùng cho giáo viên hóa học phổ thông.
 Dùng cho học sinh các trường trung học chuyên nghiệp ngành Hóa và dạy
nghề.

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
HÀ NỘI

LỜI NÓI ĐẦU
Trái Đất ngôi nhà chung của mọi người và của tất cả các sinh vật trên
hành tinh nhỏ bé này đang bị suy thoái trầm trọng, tài nguyên thiên nhiên bị
khai thác cạn kiệt, hệ sinh thái bị mất cân bằng, dân số tăng nhanh, chất lượng
cuộc sống bị suy giảm. Hậu quả ghê gớm là hạn hán, lũ lụt, băng tan, đói nghèo
gia tăng, mưa axit, dịch bệnh lan tràn, tầng ozon bị suy giảm. Cả nhân loại đã
tỉnh ngộ và lên tiếng "Hãy cứu lấy Trái Đất", "Hãy xây dựng nền công nghệ
sạch", "Hãy phát triển bền vững". Bảo vệ môi trường, giữ lấy Trái Đất là nhiệm
vụ của tất cả các quốc gia trên thế giới, là trách nhiệm của mọi tổ chức xã hội
và là nghĩa vụ của mọi thành viên các cộng đồng. Giáo dục môi trường cho mọi
người nhất là các thê hệ trẻ trong các trường học có một ý nghĩa vô cùng quan
trọng.
Hóa học môi trường là một môn khoa học đa ngành bao gồm hóa học, vật
lí học, khoa học về sự sống, nông học, y học, sức khỏe cộng đồng và các ngành
về công nghệ sạch.
Vì vậy việc xây dưng chương trình và giáo trình về giáo dục môi trường
rộng các cấp học, bậc học đã được Nhà nước ta, các bộ, ngành có liên quan và
các nhà trường quan tâm.
Trong ngành Sư phạm, Cố PGS. TS. Phạm Văn Thưởng đã dành nhiều
công sức nghiên cứu, giảng dạy, biên soạn giáo trình "Cơ sở hóa học môi
trường" và đặt cơ sở cho công tác giáo dục môi trường trong các trường học.
Cuốn "Giáo trình hóa học môi trường" này gồm có 6 chương và được
phân công biên soạn như sau:
Chương I - Đại cương về môi trường và giáo dục môi trường, và chương
III - Môi trường thủy quyển do TS. Nguyễn Văn Hải biên soạn. Bản chương sau:
Chương II - Môi trường khí quyển, chương IV - Môi trường thạch quyển,
chương V - Độc hóa học và chương VI - Công nghệ môi trường do PGS. TS. Đặng Đình Bạch biên soạn.
Sau mỗi chương đều có câu hỏi ôn tập và bài tập tính toán, bao trùm toàn
bộ kiến thức cốt lõi của chương trình. Đây là giáo trình cơ sở hóa học môi
trường được trình bày một cách tổng hợp, cô đọn.g và được tích lũy, chọn lọc
những dữ liệu mới ở trong và ngoài nước. Cuối cùng là phần phụ trương. Phần
này nêu lên những thảm họa khủng khiếp của môi trường xảy ra trên Trái Đất
của chúng ta và những bài học ki...
PGS. TS. ĐẶNG ĐÌNH BCH (Ch biên)
TS. NGUYN VĂN HI
GIÁO TRÌNH
HÓA HC MÔI TRƯỜNG
 Dùng cho sinh viên Khoa Hóa hc, Công ngh Hóa hc, Môi trường các
trường đại hc, cao đẳng.
 Dùng cho giáo viên hóa hc ph thông.
 Dùng cho hc sinh các trường trung hc chuyên nghip ngành Hóa và dy
ngh.
NHÀ XUT BN KHOA HC VÀ K THUT
HÀ NI
giáo trình hóa học môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình hóa học môi trường - Người đăng: dh3km2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
295 Vietnamese
giáo trình hóa học môi trường 9 10 301