Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

Được đăng lên bởi Dương Quốc Tùng
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 2557 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIÁO TRÌNH
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

LỜI NÓI ĐẦU
Giáo trình Kỹ thuật điện tử được biên soạn dựa theo nhiều tài liệu của những tác
giả đã được xuất bản, cập nhật thông tin trên mạng sau đó chọn lọc, tổng hợp mà đặc biệt
là bài giảng môn Kỹ thuật điện tử và kinh nghiệm thực tế giảng dạy của tôi.
Môn Kỹ thuật điện tử có thể giới thiệu để người đọc thấy được hình ảnh thu nhỏ
của lãnh vực điện tử và cần thiết cho những ai muốn tìm hiểu tổng quát về điện tử. Tuy
nhiên do chương trình học ở các khoa ngoài ngành Điện tử có nhiều môn để tìm hiểu
Điện tử, môn Kỹ thuật điện tử được yêu cầu giảng 15 tiết lý thuyết và 30 tiết thực hành.
Giáo trình Kỹ thuật điện tử nhằm làm tài liệu dạy – học môn kỹ thuật điện tử (lý thuyết).
Học sinh – sinh viên cần có chuẩn bị trước, tự trả lời câu hỏi và bài tập sau mỗi chương,
chọn đáp án cho các câu trắc nghiệm, hệ thống lại kiến thức đã học và kiến thức cần tìm
hiểu thêm…. Trong giáo trình tôi trình bày 6 chương và phần phụ lục:
Chương 1: Cơ sở điện học.
Chương 2: Linh kiện thụ động.
Chương 3: Chất bán dẫn – diode.
Chương 4: Transistor mối nối lưỡng cực.
Chương 5: Transistor hiệu ứng trường.
Chương 6: Linh kiện có vùng điện trở âm.
Phụ lục: Câu hỏi trắc nghiệm, phần này tôi soạn riêng cho mỗi chương kết hợp
với câu hỏi bài tập sau mỗi chương giúp học sinh – sinh viên tự kiểm tra và củng cố kiến
thức của mình.
Tuy có nhiều cố gắng nhưng vì thời gian và trình độ của bản thân có giới hạn nên
tài liệu khó tránh sai sót. Tôi mong nhận được sự góp ý chân thành của bạn đọc.
Tp.HCM năm 2009
GV biên soạn
Lê Thị Hồng Thắm

1

Chương 1: Cơ sở điện học

Chương 1

CƠ SỞ ĐIỆN HỌC
1.1. Nguồn gốc của dòng điện
1.1.1. Cấu tạo vật chất
Khi nghiên cứu về thế giới xung quanh, các nhà khoa học cho rằng mọi vật đều được
cấu tạo từ các phần tử nhỏ nhất không thể chia cắt. Theo thuyết nguyên tử thì nguyên tử
là phần tử nhỏ nhất của vật chất.
Cuối thế kỉ 19, những cuộc tìm tòi và khảo sát khoa học đã chứng tỏ nguyên tử không
phải là phần tử nhỏ nhất. Bằng thực nghiệm các nhà khoa học đã khẳng định sự tồn tại
của electron trong nguyên tử, electron mang điện tích âm.
Năm 1911, từ kết quả thí nghiệm, nhà Vật lí người Anh Rutherford đưa ra mẫu
nguyên tử Rutherford nhưng còn những hạn chế trong việc diễn tả, giải thích các quá
trình thuộc lĩnh vực vi mô. Năm 1913, nhà Vật lí Đan mạch Niel Bohr đưa ra mẫu
nguyên tử mới trên cơ sở thừa nhận những thành công của Rutherford và đưa ra hai tiên
đề:
 Tiên đề 1 (tiên đề về các trạng thái dừng)
 Tiên đề 2 ( tiên đề về tần ...
GIÁO TRÌNH
K THUT ĐIN T
GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - Người đăng: Dương Quốc Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 9 10 219