Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Linh Kiện Điện tử

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trìình Liinh
hK
Kiện
n
Đ n Tử
Điện
T

............, Thán
ng .... năm .......
.

Giáo trình Linh Kiện Điện Tử

Lời nói đầu
*********

Linh kiện điện tử là kiến thức bước đầu và căn bản của ngành điện tử.
Giáo trình được biên soạn từ các bài giảng của tác giả trong nhiều năm qua tại Khoa
Công Nghệ và Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Cần Thơ và các Trung Tâm Giáo dục
thường xuyên ở đồng bằng sông Cửu Long sau quá trình sửa chữa và cập nhật.
Giáo trình chủ yếu dùng cho sinh viên chuyên ngành Điện Tử Viễn Thông và Tự Động
Hóa. Các sinh viên khối Kỹ thuật và những ai ham thích điện tử cũng tìm thấy ở đây nhiều điều
bổ ích.
Giáo trình bao gồm 9 chương:
Từ chương 1 đến chương 3: Nhắc lại một số kiến thức căn bản về vật lý vi mô, các mức
năng lượng và dải năng lượng trong cấu trúc của kim loại và chất bán dẫn điện và dùng nó như
chìa khóa để khảo sát các linh kiện điện tử.
Từ chương 4 đến chương 8: Đây là đối tượng chính của giáo trình. Trong các chương này,
ta khảo sát cấu tạo, cơ chế hoạt động và các đặc tính chủ yếu của các linh kiện điện tử thông
dụng. Các linh kiện quá đặc biệt và ít thông dụng được giới thiệu ngắn gọn mà không đi vào
phân giải.
Chương 9: Giới thiệu sự hình thành và phát triển của vi mạch.
Người viết chân thành cảm ơn anh Nguyễn Trung Lập, Giảng viên chính của Bộ môn Viễn
Thông và Tự Động Hóa, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Cần Thơ đã đọc kỹ bản
thảo và cho nhiều ý kiến quý báu.

Cần Thơ, tháng 12 năm 2003
Trương Văn Tám

Trang 1

Biên soạn: Trương Văn Tám

Giáo trình Linh Kiện Điện Tử

Mục lục
--------Chương I ..........................................................................................................................................................................................4
MỨC NĂNG LƯỢNG VÀ DẢI NĂNG LƯỢNG.........................................................................................................................4
I. KHÁI NIỆM VỀ CƠ HỌC NGUYÊN LƯỢNG: .................................................................................................................4
II. PHÂN BỐ ĐIỆN TỬ TRONG NGUYÊN TỬ THEO NĂNG LƯỢNG: .............................................................................6
III. DẢI NĂNG LƯỢNG: (ENERGY BANDS) ........................................................................................................................8
Chương II ..........................................................................................................................................
Giáo tr
ì
Đ
.
...
ì
nh
Đ
i
n
........
,
Thá
n
L
i
n
T
n
g .... năm
i
n
h
T
.
......
h
K
K
i
n
n
Giáo trình Linh Kiện Điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Linh Kiện Điện tử - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo trình Linh Kiện Điện tử 9 10 305