Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình lý thuyết mạch

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
……..***………

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT MẠCH
QUYỂN 1
MẠCH ĐIỆN KIRHOF
MẠCH ĐIỆN BA PHA
MẠNG HAI CỬA
BIÊN SOẠN: ĐỖ QUANG HUY-NGUYỄN TRUNG THÀNH-BÙI KIM THOA

- NĂM 2008 1

CHƯƠNG 1:

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN
1.1. Cấu trúc hình học của mạch điện
1.1.1. Mạch điện
Mạch điện là tập hợp các thiết bị điện nối vưới nhau bằng các dây dẫn (phần tử dẫn)
tạo thành những vòng kín trong đó dòng điện có thể chạy qua. Mạch điện thường
gồm các loại phần tử sau: nguồn điện, phụ tải (tải), dây dẫn.
a. Nguồn điện: Nguồn điện là thiết bị phát ra điện năng. Về nguyên lý, nguồn điện
là thiết bị biến đổi các dạng năng lượng như cơ năng, hóa năng, nhiệt năng thành điện
năng.
b. Tải: Tải là các thiết bị tiêu thụ điện năng và biến đổi điện năng thành các dạng
năng luợng khác như cơ năng, nhiệt năng, quang năng v.v.
c. Dây dẫn: Dây dẫn làm bằng kim loại (đồng, nhôm ) dùng để truyền tải điện
năng từ nguồn đến tải.

1.1.2. Kết cấu hình học của mạch điện
a. Nhánh: Nhánh là một đoạn mạch gồm các phần tử ghép nối tiếp nhau, trong đó có
cùng một dòng điện chạy từ đầu này đến đầu kia.
b. Nút: Nút là điểm gặp nhau của từ ba nhánh trở lên.
c. Vòng: Vòng là lối đi khép kín qua các nhánh.
d. Mắt lưới : vòng mà bên trong không có vòng nào khác
1.2. Các đại lượng cơ bản.
Để đặc trưng cho quá trình năng lượng cho một nhánh hoặc một phần tử
của mạch
điện ta dùng hai đại lượng: dòng điện i và điện áp u.
Công suất của nhánh: p = u.i
1.2.1. Điện áp.
Tại mỗi điểm trong mạch điện có một điện thế. Hiệu điện thế giữa hai điểm gọi là điện
áp. Vậy điện áp giữa hai điểm A và B có điện thế ϕA, ϕB là:
uAB =( ϕA - ϕB)

(1.1)
2Chiều điện áp quy ước là chiều từ điểm có điện thế cao đến điện thế thấp.
Từ dòng và áp ta có thể tính công suất p = ui
1.2.2. Cường độ dòng điện.
Dòng điện i về trị số bằng tốc độ biến thiên của lượng điện tích q qua tiết diện ngang
của dây dẫn.
i
A

B
UAB
Hình 1.2

i = dq/dt

(1.2)

Chiều dòng điện qui ước là chiều chuyển động của các hạt mang điện tích dương trong
điện trường.
1.2.3. Chiều dương dòng điện và điện áp.
Đối với các mạch điện đơn giản, theo qui ước trên ta dễ dàng xácđịnh được chiều
dòng điện và điện áp trong một nhánh. Ví dụ mạch điện một chiều có một tải như trên
hình vẽ ta có thể vẽ chiều điện áp đầu cực nguồn điện, chiều điện áp trên nhánh tải, và
chiều dòng điện trong mạch.
Tuy nhiên khi tính toán mạch điện phức tạp, ta không thể

i

dễ ràng xác định ngay được chiều dòng điện và...
1
TRƯỜNG ĐẠI HC SƯ PHM K THUT HƯNG YÊN
KHOA ĐIN – ĐIN T
……..***………
GIÁO TRÌNH LÝ THUYT MCH
QUYN 1
MCH ĐIN KIRHOF
MCH ĐIN BA PHA
MNG HAI CA
BIÊN SON: ĐỖ QUANG HUY-NGUYN TRUNG THÀNH-BÙI KIM THOA
- NĂM 2008 -
Giáo trình lý thuyết mạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình lý thuyết mạch - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình lý thuyết mạch 9 10 793