Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình Marketing Dịch vụ

Được đăng lên bởi kieungoc
Số trang: 202 trang   |   Lượt xem: 3660 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

QUẢN TRỊ
MARKETING DỊCH VỤ
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

QUẢN TRỊ
MARKETING DỊCH VỤ

Biên soạn :

TS. NGUYỄN THƯỢNG THÁI

LỜI NÓI ĐẦU
Lĩnh vực dịch vụ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Việt Nam
đang tích cực phấn đấu chuyển dịch cơ cấu từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào kinh tế nông
nghiệp sang nền kinh tế phát triển cân đối, trong đó các ngành dịch vụ và công nghiệp ngày càng
chiếm tỷ trọng cao trong GDP.
Tài liệu này có mục tiêu cung cấp những kiến thức cơ bản về Marketing dịch vụ cho
sinh viên đại học ngành QTKD hệ đào tạo từ xa của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn
thông. Trên cơ sở sinh viên đã nắm được các kiến thức chung về Marketing căn bản, môn
học Marekting dịch vụ đi sâu tìm hiểu các đặc thù riêng của lĩnh vực dịch vụ. Từ đó, môn
học nghiên cứu các chiến lược Marketing hỗn hợp được thiết kế riêng cho lĩnh vực dịch vụ,
chú trong đến các vấn đề như: quan hệ giao tiếp giữa khách hàng và các nhân viên ở tuyến
đầu, khả năng tiếp cận dịch vụ, cơ chế và chính sách quản lý nhân sự trong doanh nghiệp
dịch vụ, quản lý chất lượng dịch vụ …
Nghiên cứu cơ sở lý luận chung của Marketing dịch vụ giúp cho sinh viên có kiến thức căn
bản để vận dụng vào lĩnh vực dịch vụ đặc thù khác nhau, và nói riêng là lĩnh vực Bưu chính Viễn
thông.
Ngoài phần cơ sở lý luận và các ví dụ nhỏ minh hoạ, tác giả cũng đã trình bày nhiều ví dụ
nhằm cung cấp thông tin thực tiễn, chi tiết cho sinh viên tham khảo. Điều này giúp cho sinh viên
có thói quen gắn liền học lý thuyết và thực tiễn kinh doanh. Cuối mỗi chương có phần tóm tắt các
nội dung chính của chương. Và cuối sách có phần đáp án cho những câu hỏi ôn tập cơ bản.
Tác giả cũng đã sưu tập nhiều thông tin hỗ trợ cho môn học dưới dạng các tình huống thực
tiễn phong phú đa dạng cung cấp riêng cho sinh viên trong quá trình học tập môn học. Các thông
tin này được cung cấp cho sinh viên qua hai hình thức là tài liệu in và qua trang Web.
Để việc học tập có kết quả, học đi đôi với hành, sinh viên cần làm các bài tập cuối mỗi
chương, thảo luận các vấn đề đặt ra trong nhóm học tập. Mặt khác, sinh viên cung cần quan sát
các hoạt động kinh doanh dịch vụ ngoài xã hội để lý giải, so sánh giữa lý luận và thực tiễn. Cách
học như vậy sẽ giúp người học thú vị, dễ hiểu, dễ nhớ và nhớ lâu các kiến thức của môn học.
Đây là tài liệu đầu tiên của Học viện viết về đề tài này cho hệ đào tạo từ xa...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình Marketing Dịch vụ - Người đăng: kieungoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
202 Vietnamese
giáo trình Marketing Dịch vụ 9 10 898