Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN

Được đăng lên bởi kacakun123
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 2702 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN
	
	

GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN

TÊN MÔ ĐUN : VẬN HÀNH,
BẢO DƯỠNG TỦ ĐIỆN ĐIỀU
KHIỂN CỐNG
MÃ SỐ: MĐ 06
NGHỀ:QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THỦY NÔNG
Trình độ: Sơ cấp nghề

1

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nội bộ cho nên các nguồn thông
tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về
đào tạo và tham khảo.
Mọi mục đích khác có ý đồ lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh
doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
MÃ TÀI LIỆU: MĐ 06

2

LỜI GIỚI THIỆU

Nghề quản lí công trình thủy nông nhằm trang bị cho học viên học
nghề tại các trường dạy nghề và các trung tâm dạy nghề những kiến thức về
quản lí nước, vật liệu xây dựng, một số kiến thức về điện...với các kiến thức
này học viên có thể áp dụng trực tiếp vào lĩnh vực sản xuất cũng như công
việc tại các trạm thủy nông.
Để xây dựng giáo trình này chúng tôi đã đi tham khảo tại các cơ sở :
Cty TNHH nhà nước một thành viên quản lí khai thác công trình thủy lợi
Bắc đuống, Cty TNHH nhà nước một thành viên đầu tư và phát triển Sông
Đáy. Và đã trao đổi với các chuyên gia trong lĩnh vực quản lí thủy nông kết
hợp với kinh nghiệm thực tế chúng tôi xây dựng Mô đun gồm 2 bài :
Bài 1 Vận hành tủ điều khiển cống qua nút bấm và khởi động từ
Bài 2 Bảo dưỡng tủ điều khiển cống qua nút bấm và khởi động từ
Tuy tác giả đã có nhiều cố gắng khi biên soạn ,nhưng giáo trình chắc
không tránh khỏi những khiếm khuyết .Rất mong nhận được sự góp ý của
người sử dụng và các đồng nghiệp
Tham gia biên soạn
Ban chủ nhiệm

3

MỤC LỤC
ĐỀ MỤC
TRANG
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN ................................................................................. 1 
Giới thiệu về Mô đun .......................................................................................... 1 
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: ........................................................ 5 
VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG TỦ ĐIỀU KHIỂN CỐNG ................................. 5 
Bài 1. Vận hành tủ điều khiển cống qua nút bấm và khởi động từ ................ 5 
1.1 Trang thiết bị trên tủ điện. ........................................................................... 5 
1.1.1. Nút ấn ..................................................................................................... 5 
1.1.2.Nút nhấn tự phục hồi (push button) ...................................................... 5 
1.1.3.Nút dừng khẩn (emergency stop) – nút nhấn không tự phục hồi ........ 6 
1.1.4.Công tắc (switch) ....................................................
B NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN
TÊN MÔ ĐUN : VN HÀNH,
BO DƯỠNG T ĐIN ĐIU
KHIN CNG
MÃ S: MĐ 06
NGH:QUN LÝ CÔNG TRÌNH THY NÔNG
Trình độ: Sơ cp ngh
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN - Người đăng: kacakun123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN 9 10 214