Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Được đăng lên bởi tructhanh1810
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 690 lần   |   Lượt tải: 2 lần
0

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC

VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
MÃ SỐ: MH01
NGHỀ: CHẾ BIẾN TÔM XUẤT KHẨU
Trình độ: Sơ cấp nghề

1

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể
được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và
tham khảo.
Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh
doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
MÃ SỐ TÀI LIỆU: MH 01

2

LỜI GIỚI THIỆU
Nhà sản xuất và cơ quan chức năng đều có nhiệm vụ đảm bảo thực phẩm
cung cấp cho người ăn ít nhất phải an toàn khi sử dụng. Trước đây người ta đòi
hỏi một phương pháp tương đối phù hợp là áp dụng Qui phạm sản xuất (GMP)
cùng phương thức sản xuất hợp vệ sinh kết hợp với việc kiểm tra thành phẩm.
Giờ đây người ta nhận ra rằng kiểm tra thành phẩm là sự kiểm soát không đáng
tin cậy đối với độ an toàn của thực phẩm, vì vậy các cơ quan quản lý ngày càng
tăng cường yêu cầu doanh nghiệp áp dụng những biện pháp phòng ngừa để đảm
bảo an toàn dựa trên việc kiểm soát mối nguy và đưa ra các biện pháp phòng
ngừa để đảm bảo an toàn
Hoạt động đào tạo cực kỳ quan trọng đối với mọi hệ thống vệ sinh thực
phẩm. Việc đào tạo hướng dẫn, giám sát về vệ sinh không phù hợp cho tất cả
những người tham gia vào các hoạt động chế biến thực phẩm là mối nguy tiềm
ẩn đối với an toàn thực phẩm. Moi nhân viên chế biến phải biết vai trò của mình
trong việc bảo vệ thực phẩm khỏi bị nhiễm bẩn. Người chế biến thuỷ sản phải có
kiến thức, kỹ năng cần thiết để xử lý thực phẩm một cách hợp vệ sinh. Những
người tiếp xúc với các chất tẩy mạnh hoặc hoá chất nguy hiểm phải được hướng
dẫn về kỹ thuật xử lý an toàn.
Bộ giáo trình đã tích hợp những kiến thức, kỹ năng cần có của nghề. Bộ
giáo trình gồm 6 quyển:
1) Giáo trình môn học Vệ sinh an toàn thực phẩm
2) Giáo trình môn học An toàn lao động
3) Giáo trình mô đun Tiếp nhận nguyên liệu
4) Giáo trình mô đun Chế biến tôm lạnh đông
5) Giáo trình mô đun Chế biến tôm khô
6) Giáo trình mô đun Bảo quản thành phẩm
Giáo trình “ Vệ sinh an toàn thực phẩm ” trình bày ngắn gọn, với các quy
trình làm vệ sinh và khử trùng. Trong đó mỗi công đoạn thực hiện đều được viết
dưới dạng các bước ngắn gọn, dễ hiểu cho đối tượng lao động nông thôn
Giáo trình là tài liệu tham khảo cho các học viên nghề chế biến tôm xuất
khẩu nói riêng và chế biến thủy sản nói chung. Ngoài ra giáo trình còn là tài liệu
tham khảo cho các công ty chế biến thủy sản đông lạnh
Giáo trình này bao gồm hai chương
Chương 1: Các khá...
0
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC
V SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
MÃ SỐ: MH01
NGHỀ: CHẾ BIẾN TÔM XUẤT KHẨU
Trình độ: Sơ cấp nghề
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM - Người đăng: tructhanh1810
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 9 10 61