Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình nguyên lý thống kê

Được đăng lên bởi viduongthong
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 1665 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

----- o0o -----

TH.S TRỊNH THỊ HUYỀN THƯƠNG
(CHỦ BIÊN)

GIÁO TRÌNH

NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ

1

VINH, NĂM 2011

2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

----- o0o -----

TH.S TRỊNH THỊ HUYỀN THƯƠNG

GIÁO TRÌNH

NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA

3

VINH, 2011

4

LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay, với chính sách đổi mới đúng đắn của Đảng và nhà nước, nền kinh tế
nước ta đang thực hiện mở cửa để từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Trong
bối cảnh đó, việc tổ chức sưu tầm, nghiên cứu và phổ biến kiến thức khoa học tiên tiến
là yêu cầu hết sức cấp bách.
Trong kinh tế thị trường, vấn đề thu thập và xử lý dữ liệu thực tế là không thể
thiếu được và có ý nghĩa ngày càng lớn. Các nhà nghiên cứu kinh tế, quản lý nhà nước
cũng như doanh nhân thường xuyên phải đối mặt với việc tìm ra quy luật biến động,
suy diễn, giải thích và kết luận về các quá trình và hiện tượng kinh tế. Vì vậy, thống kê
kinh tế học có vai trò quan trọng, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà kinh tế và quản
lý trong nghiên cứu thị trường để ra quyết định về chính sách và kinh doanh.
Nguyên lý Thống kê là bộ môn thuộc khoa học kinh tế. Môn học nhằm trang bị
cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thống kê kinh tế. Nội dung bao gồm hệ thống
các phương pháp thu thập, tổng hợp trình bày số liệu thực tiễn, tính toán các đặc trưng
của các đối tượng kinh tế được nghiên cứu, nhằm phục vụ cho quá trình nhận biết, tiếp
cận điều tra, phân tích, dự đoán các hiện tượng và quá trình kinh tế.
Chương trình được biên soạn cho 3 đơn vị học trình (45 tiết) trong đó có 15 tiết
dành cho thảo luận và bài tập.
Cuốn giáo trình Nguyên lý thống kê được biên soạn dựa vào chương trình chuẩn của
Bộ Giáo dục và Đào tạo và dựa trên cơ sở tham khảo các giáo trình được các tác giả ở các
trường Đại học kinh tế nổi tiếng trong nước và quốc tế.
Cuốn giáo trình này đặc biệt đáp ứng nhu cầu đào tạo từ xa, được thiết kế theo kết cấu
khoa học bao gồm lý thuyết, tóm tắt, câu hỏi ôn tập, bài tập tự làm. Với kết cấu trên sẽ giúp cho
người học nâng cao chất lượng tự học của mình.
Tập thể tác giả biên soạn cuốn giáo trình gồm:
Th.S Trịnh Thị Huyền Thương chủ biên.
Th.S Nguyễn Thị Thúy Quỳnh biên soạn phần bài tập các chương.
Mặc dù đã cố gắng và thận trọng trong quá trình biên soạn nhưng chắc chắn
không tránh khỏi những hạn chế, khiếm khuyết. Chúng tôi mong nhận được sự góp ý
của các đồng nghiệp, học viên và độc giả để chỉnh lý cho lần t...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
----- o0o -----
TH.S TRỊNH THỊ HUYỀN THƯƠNG
(CHỦ BIÊN)
GIÁO TRÌNH
NGUYÊN LÝ TH NG KÊ
1
giáo trình nguyên lý thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình nguyên lý thống kê - Người đăng: viduongthong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
giáo trình nguyên lý thống kê 9 10 26