Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình ổ lăn

Được đăng lên bởi cityhunter-top-007
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 607 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 7

Ổ LĂN
CBGD: TS. Bùi Trọng Hiếu

1

Bm.
TS. Buøi Troïng Hieáu

Thieát

keá

maùy

NỘI DUNG
7.1. KHÁI NIỆM CHUNG
7.2. MỘT SỐ LOẠI Ổ LĂN THÔNG DỤNG
7.3. KÍ HIỆU Ổ LĂN
7.4. CÁC DẠNG HỎNG VÀ CHỈ TIÊU TÍNH
7.5. TÍNH TOÁN Ổ LĂN THEO TUỔI THỌ
7.6. TÍNH TOÁN Ổ LĂN THEO KHẢ NĂNG TẢI
TĨNH
7.7.
TRÌNH TỰ LỰA CHỌN Ổ LĂN

2

7.1. KHÁI NIỆM CHUNG
7.1.1. Caáu taïo
7.1.2. Phaân loaïi
7.1.3. Öu, nhöôïc ñieåm

3

7.1.
7.1. KHÁI NIỆM CHUNG
a. Cấu tạo: dùng để đỡ trục tâm, trục truyền và các chi tiết quay,
đảm bảo chuyển động quay và đỡ tải trọng tác dụng lên các chi
tiết trên.

4

7.1.
7.1. KHÁI NIỆM CHUNG
b. Phân loại:
Theo hình dạng con lăn: ổ bi, ổ đũa, ổ côn, ổ kim.

5

7.1.
7.1. KHÁI NIỆM CHUNG
b. Phân loại:
Theo chiều lực tác dụng:
 Ổ đỡ: chỉ chịu được lực hướng tâm và một phần nhỏ
lực dọc trục.
 Ổ đỡ chặn: chịu được lực hướng tâm lẫn lực dọc trục.
 Ổ chặn: chỉ chịu được lực dọc trục.
 Ổ chặn đỡ: chịu được lực dọc trục và một phần nhỏ
lực hướng tâm.

6

7.1.
7.1. KHÁI NIỆM CHUNG
b. Phân loại:
Theo khả năng tự lựa:
 Tự lựa theo góc xoay.
 Tự lựa theo chiều trục.
Theo khả năng chịu tải:
 Ổ cỡ nhẹ.
 Ổ cỡ trung.
 Ổ cỡ nặng.
Theo số dãy con lăn: ổ 1 dãy, ổ 2 dãy, ổ 4 dãy…

7

7.1.
7.1. KHÁI NIỆM CHUNG
c. Ưu, nhược điểm:
Ưu điểm:
 Do sản xuất hàng loạt nên giá thành ổ lăn thấp.
 Ma sát sinh ra trong ổ là ma sát lăn nên tổn thất công
suất do ma sát thấp
thấp..
 Mức độ tiêu chuẩn hóa và tính lắp lẫn cao nên thay thế
thuận tiện khi sửa chữa và bảo dưỡng máy
máy..
 Chăm sóc và bôi trơn đơn giản.
giản.
 So với ổ trượt thì ổ lăn có kích thước dọc trục nhỏ hơn
hơn..
8

7.1.
7.1. KHÁI NIỆM CHUNG
c. Ưu, nhược điểm:
Nhược điểm:
 Kích thước hướng kính tương đối lớn.
 Lực quán tính tác dụng lên con lăn khá lớn khi làm
việc với vận tốc cao, có thể phá vỡ vòng cách
cách..
 Khả năng chịu va đập và chấn động kém do độ cứng
của kết cấu ổ lăn thấp
thấp..
 Ồn khi làm việc với vận tốc cao
cao..
9

7.2.. MỘT SỐ LOẠI Ổ LĂN THÔNG DỤNG
7.2

10

7.3.
7.3. KÍ HIỆU Ổ LĂN

11

7.3.
7.3. KÍ HIỆU Ổ LĂN

12

7.3.
7.3. KÍ HIỆU Ổ LĂN

13

7.3.
7.3. KÍ HIỆU Ổ LĂN

14

7.4. CÁC DẠNG HỎNG VÀ CHỈ TIÊU TÍNH
7.4.1. CÁC DẠNG HỎNG
7.4.2. CHỈ TIÊU TÍNH

1/15 15

7.4.1. CÁC DẠNG HỎNG
 Tróc rỗ bề mặt do mỏi
mỏi:: do ứng suất tiếp xúc thay đổi theo
thời gian.
gian. Sau một thời gian làm việc, các vết nứt tế vi phát
triển thành tróc trên rãnh vòng và trên bề mặt con lăn
lăn.. Tróc
là dạng hỏng chủ yếu của các ổ lăn làm việc với vận tốc cao,
chịu tải trọng lớn, được che kín tốt
t...
Bm. Thieát keá maùy
TS
.
Buøi
Troïng
Hieáu
1
Chương 7
Ổ LĂNỔ LĂN
CBGD: TS. Bùi Trọng Hiếu
Giáo trình ổ lăn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình ổ lăn - Người đăng: cityhunter-top-007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Giáo trình ổ lăn 9 10 929