Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Quang học E

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 255 trang   |   Lượt xem: 2653 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA VẬT LÝ

NGUYỄN TRẦN TRÁC – DIỆP NGỌC ANH

G
I
Á
O
T
R
Ì
N
H

LƯU HÀNH NỘI BỘ - 2004

LỜI NÓI ĐẦU

Giáo trình Quang học này được soạn để dùng cho sinh viên Khoa Vật lý, Trường Đại
học Sư phạm, theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có được mở rộng để sinh viên
có tài liệu tham khảo một cách thấu đáo. Nội dung Giáo trình gồm các phần sau :
- Quang hình học
- Giao thoa ánh sáng
- Nhiễu xạ ánh sáng
- Phân cực ánh sáng
- Quang điện từ
- Các hiệu ứng quang lượng tử
- Laser và quang học phi tuyến

Để giúp sinh viên có điều kiện thuận lợi hơn trong học tập, giáo trình này sẽ được bổ
sung bởi một giáo trình toán Quang học. Qua tài liệu thứ hai này các bạn sinh viên sẽ có
điều kiện củng cố vững chắc thêm các kiến thức có được từ phần nghiên cứu lý thuyết.
Người soạn hy vọng rằng với bộ Giáo trình này các bạn sinh viên sẽ đạt kết quả tốt
trong quá trình học tập, nghiên cứu về Quang học.
Soạn giả
Nguyễn Trần Trác – Diệp Ngọc Anh

Chương I

QUANG HÌNH HỌC
SS1. NHỮNG ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA QUANG HÌNH HỌC.
Chúng ta sẽ sử dụng khái niệm tia sáng để tìm ra các qui luật lan truyền của ánh sáng
qua các môi trường, tia sáng biểu thị đường truyền của năng lượng ánh sáng.
I/- NGUYÊN LÝ FERMA.
Ta biết rằng, theo nguyên lí truyền thẳng ánh sáng trong một môi trường đồng tính về
quang học (chiết suất của môi trường như nhau tại mọi điểm) ánh sáng truyền theo đường
thẳng, nghĩa là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm cho trước.
Khi truyền từ một môi trường này sang một môi trường khác (có chiết suất khác nhau),
ánh sáng sẽ bị phản xạ và khúc xạ ở mặt phân cách hai môi trường, nghĩa là tia sáng bị gãy
khúc. Vậy trong trường hợp chung, giữa hai điểm cho trước ánh sáng có thể truyền theo
đường ngắn nhất không? Ta hãy khảo sát thí nghiệm sau:
O
M3
M1
M2

F2
(∆)

F1

HÌNH 1
Xét một gương êlipôit tròn xoay M1 có mặt trong là mặt phản xạ. Tại tiêu điểm F1 của
gương, ta đặt một nguồn sáng điểm. Theo tính chất của êlipxôit, các tia sáng phát suất từ F1,
sau khi phản xạ trên mặt gương, đều qua tiêu điểm F2, đồng thời các đường đi của tia sáng
giữa hai tiêu điểm đều bằng nhau. Trên hình vẽ ta xét hai đường đi F1OF2 và F1O’F2 .
Bây giờ giả sử ta có thêm hai gương M2 và M3 tiếp xúc với gương êlipxôit tại O. Đường
( là pháp tuyến chung của 3 gương tại O (hình 1). Thực tế cho biết F1OF2 là đường truyền
có thực của ánh sáng đối với cả 3 gương. Ta rút ra các nhận xét sau:
- So với tất cả các con đường đi từ F1 đến gương M2 rồi đến F2 thì con đường t...
TRƯỜNG ĐẠI HC SƯ PHM TP. H CHÍ MINH
KHOA VT LÝ
NGUYN TRN TRÁC – DIP NGC ANH
LƯU HÀNH NI B - 2004
G
I
Á
O
T
R
Ì
N
H
Giáo trình Quang học E - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Quang học E - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
255 Vietnamese
Giáo trình Quang học E 9 10 9