Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình sinh học: Côn trùng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 375 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO TRÌNH SINH HỌC

CÔN TRÙNG

Côn trùng
(Insecta): Phần 1

Côn trùng là những động vật
không xương sống thuộc lớp
Insecta (Côn trùng hay sâu bọ),
là lớp lớn nhất trên trái đất và là
lớp phân bố rộng rãi nhất trong
số các đại diện của ngành Chân
khớp (Arthropoda). Côn trùng là
nhóm đa dạng nhất trên trái đất

với hơn 800.000 loài (2) đến
900.000 loài (1) nhiều hơn
khoảng 3 lần tất cả các động vật
khác cộng lại (1). Côn trùng có
thể tìm thấy ở gần như tất cả các
môi trường sống trên hành tinh,
mặc dù chỉ có một số lượng nhỏ
các loài có thể thích nghi được
với đời sống ở đại dương nơi mà
giáp xác là nhóm chiếm ưu thế.
Có khoảng 5.000 loài chuồn
chuồn; 2.000 loài bọ ngựa; 20.000
loài châu chấu; 17.000 loài
bướm; 120.000 loài hai cánh;
82.000 loài cánh nửa; 350.000
loài cánh cứng và khoảng 110.000
loài cánh màng. Khoa học nghiên
cứu về côn trùng được gọi

là ngành Côn trùng
học(emtomology)(2).
Mối quan hệ của côn trùng với
các nhóm chân khớp khác
Một vài nhóm nhỏ hơn với dạng cơ
thể tương tự như Côn trùng như bọ
đuôi bật (Collembola) cùng với côn
trùng được xếp vào ngành phụ
Hexapoda (sáu chân). Côn trùng
thực sự (mà được phân loại vào lớp
côn trùng) được phân biệt với tất cả
các chân khớp khác ở phần phụ
miệng và có 11 đốt bụng. Hầu hết
các loài (không phải tất cả) côn
trùng trưởng thành đều có cánh.
Một số loài chân khớp trên cạn

như con rết (centipedes - nhiều
chân), cuốn chiếu (millipedes nhiều chân), bọ cạp (scorpion)
và nhện (spider) thường bị nhầm
lẫn với côn trùng vì có hình dạng
cơ thể tương tự (có bộ xương ngoài
phân đốt) nhưng thực sự chúng
không phải là côn trùng.
Hình thái và phát triển.
Kích thước côn trùng dao động
khoảng từ trên dưới 1 mm tới
khoảng 180 mm về chiều dài. Côn
trùng có cơ thể phân đốt và được
bảo vệ bởi một bộ xương ngoài,
một lớp cứng được cấu tạo chủ yếu
bởi chitin. Cơ thể được chia

trùng bay vì các côn trùng có cánh
sớm nhất đã có khả năng bay. Ngày
nay người ta cho rằng cánh là do
các mang biến đổi cao độ mà
thành và một vài côn trùng có một
cặp cánh nhỏ gắn vào đốt ngược
thứ nhất và như vậy nó sẽ có tổng
số 3 cặp cánh.
Kỷ Permian, cách đây 270 triệu
năm đã chứng kiến sự phát triển
thịnh vượng của các nhóm côn
trùng; nhiều nhóm đã tuyệt chủng
trong suốt tiến trình tuyệt chủng
diễn ra vào thời kỳ PermianTriassis (the Permian-Triassic
extinction event), quá trình tuyệt
chủng lớn nhất trong lịch sử trái

đất. Các loài cánh màng thích thành
công nhất đã thấy ở kỷ Cretaceous
nhưng mới đạt được sự đa dạng ở
kỷ Cenozoic.
Nhi...
GIÁO TRÌNH SINH HC
CÔN TRÙNG
Giáo trình sinh học: Côn trùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình sinh học: Côn trùng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình sinh học: Côn trùng 9 10 414