Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH THÍ NGHIỆM HÓA LÝ

Được đăng lên bởi dieuaiqt-gmail-com
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 904 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VỆ SINH CÁ NHÂN VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC
Khi làm việc trong phòng thí nghiệm vi sinh học phải tuyệt đối vệ sinh, tôn

1.

trọng tính ngăn nắp và trật tự của phòng thí nghiệm.
Mỗi cá nhân, mỗi nhóm làm thí nghiệm với dụng cụ riêng, không được mượn

2.

dụng cụ của các nhóm khác. Nếu thiếu phải hỏi cán bộ PTN hoặc GVHD, không được tự
động sử dụng dụng cụ của người khác.
3.

Phải mặc áo bluose.

4.

Không nói chuyện, không ăn uống, không hút thuốc lá, không đi lại lộn xộn
trong PTN.
Không để các vật phẩm, canh trường vi sinh vật hoặc môi trường nuôi cấy vi

5.

sinh vật gây bẩn ra bàn ghế, sách vở hoặc quần áo. Trường hợp gây bẩn phải vệ sinh ngay.
Sau khi làm xong, phải vệ sinh nơi làm việc của mình, vệ sinh các dụng cụ,

6.

máy móc thí nghiệm. Rửa tay sạch và lấy cồn sát khuẩn trước khi ra khỏi PTN.
Khi tiến hành thí nghiệm phải có sổ ghi chép các công việc thí nghiệm. Trong

7.

sổ ghi chép các điều kiện liên quan đến bài thí nghiệm. Phải ghi chép đầy đủ, cẩn thận, rõ
ràng.

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

MSSV

………………………………………...

……………………

Giáo trình Thực hành Vi sinh vật kỹ thuật Môi trường

BÀI 1: CÁC QUY TẮC PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ KỸ
THUẬT PHA CHẾ MÔI TRƯỜNG
1. CÁC QUY TẮC PHÒNG THÍ NGHIỆM
1.1.

Tiệt trùng bề mặt và môi trường làm việc
Phòng thí nghiệm vi sinh phải được vệ sinh trước và sau khi sử dụng.
Dụng cụ thiết bị được khử trùng hay vệ sinh sạch sẽ và sắp sếp ngăn nắp.
Bề mặt làm việc phải được tiệt trùng bằng cồn 700.

1.2.

Máy móc, dụng cụ trong phòng thí nghiệm:
Dụng cụ bằng thuỷ tinh hoặc kim loại:

-

Các dụng cụ đựng môi trường dinh dưỡng phải được khử khuẩn tuyệt đối trước khi sử dụng.
Sau khi sử dụng xong phải rửa sạch và khử khuẩn lại, sấy khô, bao gói và để vào nơi quy
định.
- Các máy móc, thiết bị cần có độ chính xác cao (cân phân tích, buồng đếm…) càng
cần phải chú ý vệ sinh trong và sau khi tiến hành thí nghiệm
Có hai phương pháp tiệt trùng: nhiệt khô hoặc nhiệt ẩm.
*Phương pháp tiệt trùng bằng nhiệt khô: Sấy trong tủ sấy ở nhiệt độ 150 -1800C
*Phương pháp tiệt trùng bằng nhiệt ẩm: Được thực hiện trong thiết bị tiệt trùng áp
suất 1atm, 1210C trong thời gian 20-30 phút.
Dụng cụ bằng plastic chịu nhiệt: Tiệt trùng bằng nhiệt ẩm.
Môi trường nuôi cấy vi sinh vật: Thường được tiệt trùng trong thiết bị tiệt trùng ở
1210C, 15-30 phút.
Đối với những thành phần của môi trường dinh dưỡng nhạy cảm với nhiệt độ cao
không thể sử dụng phương pháp tiệt trùng bằng nhiệt trong thiết bị tiệt trùng. Trong những
trường hợp đó cần sử dụng màng lọc vi khuẩn để tiệt t...

1. Khi làm việc trong phòng thí nghiệm vi sinh học phải tuyt đối vệ sinh, tôn
trọng tính ngăn nắp và trật tự của phòng thí nghiệm.
2. Mỗi nhân, mỗi nhóm làm thí nghiệm với dụng cụ riêng, không được mưn
dụng cụ của các nhóm khác. Nếu thiếu phải hỏi cán bộ PTN hoặc GVHD, không được tự
động sử dụng dụng cụ của người khác.
3. Phải mặc áo bluose.
4. Không nói chuyện, không ăn uống, không hút thuốc , không đi lại lộn xộn
trong PTN.
5. Không đểc vật phẩm, canh trưng vi sinh vật hoặc môi trường nuôi cấy vi
sinh vật gây bẩn ra bàn ghế, sách vở hoặc quần áo. Trường hợp gây bẩn phải vệ sinh ngay.
6. Sau khi làm xong, phải vệ sinh nơi làm việc của mình, vệ sinh các dụng cụ,
máy móc thí nghiệm. Rửa tay sạch và lấy cồn sát khuẩn trước khi ra khỏi PTN.
7. Khi tiến hành thí nghiệm phải có sổ ghi chép các công việc thí nghiệm. Trong
sổ ghi chép các điều kiện liên quan đến bài thí nghiệm. Phải ghi chép đầy đủ, cẩn thận,
ràng.
HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN MSSV
………………………………………... ……………………
GIÁO TRÌNH THÍ NGHIỆM HÓA LÝ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH THÍ NGHIỆM HÓA LÝ - Người đăng: dieuaiqt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
GIÁO TRÌNH THÍ NGHIỆM HÓA LÝ 9 10 920