Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thiết bị công trình

Được đăng lên bởi ngocsangnguyen1992
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1474 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 1

Hà nội 2013

LỜI MỞ ĐẦU
Môn học thiết bị công trình là môn học nghiên cứu về các trang thiết bị kỹ thuật
trong công trình.
Trang thiết bị là một bộ phận quan trọng ảnh hưởng lớn đến cấu trúc, chất
lượng, tiện nghi và giá thành xây dựng công trình. Việc xác định và lựa chọn các
trang thiết bị kỹ thuật hợp lý ban đầu cho kết quả tiện lợi, mỹ quan và hiệu quả
khi sử dụng và sửa chữa công trình về sau.
Trong các công trình kiến trúc các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật chiếm phần
quan trọng nhằm phục vụ nhu cầu của công trình.
Môn học thiết bị công trình giới thiệu sơ bộ về hình dáng, cấu tạo, tính năng,
nguyên lý vận hành và chủ yếu là vị trí lắp đặt, hình thức lắp thiết bị của các hệ
thống, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thông gió, hoạt động của thang máy,
hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin liên lạc và hệ thống quản lý chất lượng
môi trường.
Trong các công trình kiến trúc hiện đại các trang thiết bị kỹ thuật chiếm một vị
trí quan trọng. Tính chất, chất lượng và mức độ sử dụng các trang thiết bị này
cũng là một phần để đánh giá giá trị của công trình. Cách bố trí, lựa chọn các
trang thiết bị kỹ thuật phù hợp, chắc chắn, an toàn và tiện lợi cũng phần nào xác
định cấp bậc của công trình và có tác dụng nâng cao giá trị công trình về tiện
nghi sử dụng.
Các trang thiết bị kỹ thuật chiếm một phần lớn giá thành xây dựng công trình,
đồng thời mức độ an toàn tin cậy khi sử dụng công trình cũng phụ thuộc rất lớn
vào việc lựa chọn các trang thiết kỹ thuật này. Từ đó cho thấy rằng việc tìm hiểu
về cấu tạo, kích thước, công trình, công dụng và việc bố trí của các trang thiết bị
kỹ thuật trong công trình là một việc hết sức cần thiết trong việc thiết kế kiến
trúc công trình.

[1]

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: HỆ THỐNG THÔNG GIÓ TRONG CÔNH TRÌNH ..................... 4
I. Hệ thống thông gió............................................................................................. 4
I.1 Hệ thống thông gió chung. ............................................................................... 4
I.2. Hệ thống thông gió tự nhiên. .......................................................................... 6
I.3. Thông gió cơ khí. ............................................................................................ 7
II. Hệ thống điều hòa không khí.......................................................................... 24
II.1. Khái niệm- Phân loại. .................................................................................. 24
II.2. Cá...
Hà ni 2013
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DNG S 1
Giáo trình thiết bị công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thiết bị công trình - Người đăng: ngocsangnguyen1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Giáo trình thiết bị công trình 9 10 405