Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thực hành môn Phân tích Thực Phẩm

Được đăng lên bởi Truongbachien Truong Bach
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo trình thực hành môn Phân tích Thực Phẩm

Giảng viên: GVC.ThS. TRƯƠNG BÁCH CHIẾN 
Phone: 01686.151.042 
Website: truongbachien.tk
        truongbachien.forumvi.com
        dambaochatluong.tk
Email: truongbachien@yahoo.com
Giáo trình thực hành môn Phân tích Thực Phẩm - Người đăng: Truongbachien Truong Bach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Giáo trình thực hành môn Phân tích Thực Phẩm 9 10 374