Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Thuỷ Văn Công Trình DHTL

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 10529 lần   |   Lượt tải: 29 lần
THỦY VĂN CÔNG TRÌNH

Ví dụ 1: Thiết kế cầu vượt sông

Đầu tư

50 năm sử dụng

Thi công

THỦY VĂN CÔNG TRÌNH

Ví dụ 2: Thiết kế đê chống lũ

Thiết kế

Mực nước
mùa cạn

Thi công

Mực nước
mùa lũ

THỦY VĂN CÔNG TRÌNH – Đường tần suất

1. Khái niệm xác xuất, tần suất

• Trong thuỷ văn rất quan tâm đến sự kiện: Số lần đại
lượng ngẫu nhiên nhận những giá trị BẰNG HOẶC
LỚN HƠN một trị số nào đó.
–Ví dụ : Trị số Q=6000m3/s có tần suất 5% tức là xác
suất lưu lượng bằng hoặc lớn hơn 6000m3/s là 5% ,
–Nếu diễn đạt theo ngôn ngữ thuỷ văn thì : trung bình
cứ 100 năm thì có 5 năm xảy ra lưu lượng bằng
hoặc lớn hơn 6000m3/s, còn các lần khác đều nhỏ
hơn 6000m3/s (hay trung bình 20 năm xuất hiện lặp
lại một năm có lượng dòng chảy bằng hoặc lớn hơn
6000m3/s)

ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Bộ môn Thuỷ văn – Tài nguyên nước

THUỶ VĂN CÔNG TRÌNH
Chương 3
Phân tích tần suất và phân tích tương quan
Thạc sỹ. Nguyễn Mạnh Minh Toàn
toan@wru.edu.vn

THUỶ VĂN CÔNG TRÌNH – CHƯƠNG 3

PP Căn nguyên
Tính tất nhiên

PP PT Nguyên
nhân hình thành

Tính ngẫu nhiên

PP Thống kê

Đặc trưng
Thủy Văn

PP Tổng hợp địa lý
PP LV tương tự

THỐNG KÊ …
LÀ GÌ???

THUỶ VĂN CÔNG TRÌNH – CHƯƠNG 3

Thống kê có
khó không
vậy?

Dễ ợt
ý mà

THUỶ VĂN CÔNG TRÌNH – CHƯƠNG 3

TỦ SÁCH THỐNG KÊ

THUỶ VĂN CÔNG TRÌNH – CHƯƠNG 3

Vậy thống kê là gì?
Thống kê là cách để thu thập
thông tin từ các dữ liệu mà ta
có.

THUỶ VĂN CÔNG TRÌNH – CHƯƠNG 3

THUỶ VĂN CÔNG TRÌNH – CHƯƠNG 3

THỦY VĂN CÔNG TRÌNH – Đường tần suất

Nội dung bài học
• 1. Khái niệm xác xuất, tần suất và đường
tần suất
• 2. Các phương pháp tính tần suất
• 3. Các thông số thống kê trong thủy văn

THỦY VĂN CÔNG TRÌNH – Đường tần suất

1. Khái niệm xác xuất, tần suất

Các khái niệm cơ bản


Phép thử: là các thử nghiệm hoặc các quan sát được thực
hiện đối với một hiện tượng ngẫu nhiên nào đó. Các thử
nghiệm và các quan sát đó phải được thực hiện trong cùng
một điều kiện nhất định.



Kết quả của phép thử ngẫu nhiên gọi là biến cố ngẫu nhiên,
hoặc nói ngắn gọn là biến cố.

THỦY VĂN CÔNG TRÌNH – Đường tần suất

1. Khái niệm xác xuất, tần suất

Phân loại biến cố
• Biến cố chắc chắn: là biến cố nhất định phải xuất
hiện trong một phép thử.
• Biến cố không thể có: là biến cố không thể xuất hiện
trong một phép thử.
• Biến cố độc lập: là biến cố mà sự xuất hiện của nó
không phụ thuộc vào sự xuất hiện của các biến cố
khác
• Biến cố phụ thuộc: là biến cố mà sự xuất hiện của
nó phụ thuộc vào sự xuất hiện của biến cố khác

THỦY VĂN CÔNG TRÌNH – Đường tần suất

1. Khá...
Đầu tư Thi công
50 năm sử dụng
Ví dụ 1: Thiết kế cầu vượt sông
THỦY VĂN CÔNG TRÌNH
Giáo Trình Thuỷ Văn Công Trình DHTL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Thuỷ Văn Công Trình DHTL - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Giáo Trình Thuỷ Văn Công Trình DHTL 9 10 887