Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình và tài liệu tham khảo

Được đăng lên bởi Do The Quyet
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 147 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình và tài liệu tham khảo !

GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO
1) “Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng” (kèm theo Nghị định số 52/NĐ – CP ngày 8 – 7
– 1999 của Chính phủ).
2) Đường ô tô – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4054 – 85.
3) Đường cao tốc TCVN 5729 – 97.
4) Một số báo cáo tóm tắt kết quả thiết kế cầu dây văng Bãi Cháy (tư vấn JBSI, năm
2001).
5) Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272 – 05 – Bộ Giao thông vận tải.
6) “Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa” TCVN 5664 – 92.
7) “Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn” 22 TCN – 18 – 79.
8) Tổng luận cầu – PGS.TS Nguyễn Minh Nghĩa – Nxb GTVT.
9) Ghibsman E. “Proekchirovanhie metalicheskihk mostov” Mockova, 1969.
10) Liuzhou OVM construction Machinery Ltd “Engineering Elastomeric Bearing”.
11) Maurer S hne “Bridge Bearings” “Expansion Joint System for Brige structures”.
12) Nerendra Taly “Design of modern highway bridges”, Mc Graw – Hill, 1998.
13) Sapoval I.P “Proekchirovanhie mostov i pucheprovodov na avtomobilnưc dorogakh”
Kiep/ 1978.
14) Polivanob “Proekchirovanhie i ratriot gieledobetonưc i metalicheskikh avtodorodnưc
mostov” Moskova, 1970.
15) Wai Fan Chen – Lien Duan “Bridger Engineering Handbook”, Publishing House
press New York, 2000.

TLTK - 1

...
Giáo trình và tài liệu tham khảo !
TLTK - 1
GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHO
1) “Điều lệ quản đầu và xây dựng” (kèm theo Nghị định số 52/NĐ CP ngày 8 7
1999 của Chính phủ).
2) Đường ô tô – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4054 – 85.
3) Đường cao tốc TCVN 5729 – 97.
4) Một số báo cáo m tắt kết quả thiết kế cầu dây văng Bãi Cháy (tư vấn JBSI, năm
2001).
5) Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272 05 Bộ Giao thông vận tải.
6) “Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa” TCVN 5664 92.
7) “Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn” 22 TCN 18 79.
8) Tổng luận cầu PGS.TS Nguyễn Minh Nghĩa Nxb GTVT.
9) Ghibsman E. “Proekchirovanhie metalicheskihk mostov” Mockova, 1969.
10) Liuzhou OVM construction Machinery Ltd “Engineering Elastomeric Bearing”.
11) Maurer S hne “Bridge Bearings” “Expansion Joint System for Brige structures”.
12) Nerendra Taly “Design of modern highway bridges”, Mc Graw Hill, 1998.
13) Sapoval I.P “Proekchirovanhie mostov i pucheprovodov na avtomobilnưc dorogakh”
Kiep/ 1978.
14) Polivanob “Proekchirovanhie i ratriot gieledobetonưc i metalicheskikh avtodorodnưc
mostov” Moskova, 1970.
15) Wai Fan Chen Lien Duan “Bridger Engineering Handbook”, Publishing House
press New York, 2000.
Giáo trình và tài liệu tham khảo - Người đăng: Do The Quyet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giáo trình và tài liệu tham khảo 9 10 572