Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trìnhvi điều khiển cao đẳng nghề

Được đăng lên bởi Bùi Trung Hiếu
Số trang: 158 trang   |   Lượt xem: 4642 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GIÁO TRÌNH

VI ĐIỀU KHIỂN

Đà Lạt, Năm 2013

LỜI NÓI ĐẦU
Bộ vi xử lý ngày càng phát triển hoàn thiện và được sử dụng hầu hết
trong các hệ thống điều khiển trong công nghiệp cũng như thiết bị dân dụng.
Chính nhờ vai trò, chức năng của vi xử lý đã đem lại nhiều ưu điểm, nhiều tính
năng đặc biệt cho các hệ thống điều khiển.
Các nhà nghiên cứu đã không ngừng nghiên cứu các hệ thống điều khiển
và sử dụng vi xử lý để thay thế, và cũng chính vì thế đã thúc đẩy lĩnh vực vi xử
lý ngày càng hoàn hảo để thích nghi với yêu cầu điều khiển. Để đơn giản bớt
sự phức tạp của phần cứng khi dùng vi xử lý, các nhà nghiên cứu đã tích hợp
hệ vi xử lý thành một IC gọi là vi điều khiển.
Tài liệu này trình bày các kiến thích cơ bản về vi điều khiển, cấu trúc
của một hệ vi điều khiển cũng như cách thức lập trình điều khiển thiết bị dựa
trên cơ sở họ vi điều khiển MCS-51 mà đặc trưng là vi điều khiển 8051.
Tài liệu biên soạn chia thành 7 chương:
Chương 1 - Sơ lược về vi điều khiển.
Chương 2 - Cấu trúc họ vi điều khiển 8051.
Chương 3 - Tập lệnh 8051.
Chương 4 - Bộ định thời.
Chương 5 - Cổng nối tiếp.
Chương 6 - Ngắt.
Chương 7 - Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình C cho 8051 –
keil C
Bài tập và các ví dụ minh hoạ được trình bày theo từng chương giúp
người học thuận lợi hơn trong việc nghiên cứu và học tập tốt môn này.
Trong quá trình biên soạn, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót,
mong nhận được sự góp ý phê bình từ các độc giả.

TÁC GIẢ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]

Tống Văn Ôn. HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051.
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 1995.

[2]

Nguyễn Tăng Cường, Phan Quốc Thắng. CẤU TRÚC
VÀ LẬP TRÌNH HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051.
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2004.

[3]

Phạm Quang Lộc, Phạm Quang Trí. KỸ THUẬT VI XỬ
LÝ 8051.
Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP HCM, 2009.

[4]

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT

GIÁO TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: SƠ LƯỢC VỀ VI ĐIỀU KHIỂN ..................................................... 6
I.

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ................................................................................... 6

1. TỔNG QUAN VỀ VI XỬ LÝ ............................................................................ 6
2. TỪ VI XỬ LÝ ĐẾN VI ĐIỀU KHIỂN .............................................................. 8
II.

VI ĐIỀU KHIỂN .............................................................................................11

1. NGUYÊN LÝ CẤU TẠO ..............................
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGH ĐÀ LẠT
KHOA ĐIỆNĐIỆN T
GIÁO TRÌNH
VI ĐIỀU KHIN
Đà Lạt, Năm 2013
Giáo trìnhvi điều khiển cao đẳng nghề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trìnhvi điều khiển cao đẳng nghề - Người đăng: Bùi Trung Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
158 Vietnamese
Giáo trìnhvi điều khiển cao đẳng nghề 9 10 26