Ktl-icon-tai-lieu

giới hạn thi tốt nghiệp chuyên ngành trắc địa

Được đăng lên bởi vutheanhduc1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 652 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP
HỆ CAO ĐẲNG TRẮC ĐỊA - KHOÁ 8
TT

NỘI DUNG

I

LÝ THUYẾT SAI SỐ

1

Cơ sở lý thuyết sai số

1.1

Trị đo - Sai số đo - Phân loại sai số

1.2

Các tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác dãy trị đo

1.3

Trọng số. Sai số trung phương trọng số đơn vị

1.4

Sai số trung phương và trọng số của hàm các đại lượng đo

1.5

Nguyên lý số bình phương nhỏ nhất

2

Bình sai gián tiếp

2.1

Cơ sở của phương pháp bình sai gián tiếp

2.2

Các dạng phương trình số hiểu chỉnh

2.3

Hệ phương trình chuẩn dạng tổng quát

2.4

Đánh giá độ chính xác dãy trị đo

2.5

Đánh giá độ chính xác của ẩn

2.6

Đánh giá độ chính xác của hàm các ẩn số

II

TRẮC ĐỊA CƠ SỞ

1

Các phép chiếu bản đồ và hệ tọa độ vuông góc phẳng

1.1

Phép chiếu hình đơn giản

1.2

Phép chiếu Gauss và hệ tọa độ vuông góc phẳng Gauss-Kruger

1.3

Phép chiếu hình và hệ tọa độ vuông góc phẳng UTM

2

Định hướng đường thẳng

2.1

Khái niệm

2.2

Quan hệ giữa góc định hướng với góc bằng

3

Bài toán xác định tọa độ phẳng vuông góc

3.1

Bài toán trắc địa thuận

3.2

Bài toán trắc địa ngược
Khái niệm về góc bằng, góc đứng. Những bộ phận cơ bản và hệ trục chính của máy kinh vĩ
quang học

4

TT

NỘI DUNG

4.1

Khái niệm về góc bằng, góc đứng

4.2

Những bộ phận cơ bản và hệ trục chính của máy kinh vĩ quang học

5

Đo góc, đo dài, đo cao

5.1

Đo góc

5.2

Đo dài

5.3

Đo cao

6

Lưới khống chế trắc địa

6.1

Lưới khống chế mặt bằng

6.1

Lưới khống chế độ cao

7

Các phương pháp giao hội xác định điểm

7.1

Phương pháp giao hội thuận

7.2

Phương pháp giao hội nghịch

III

CƠ SỞ TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH

1

Lưới khống chế trắc địa trong trắc địa công trình

1.1

Lưới khống chế mặt bằng trong trắc địa công trình

1.2

Lưới khống chế độ cao trong trắc địa công trình

2

Bản đồ địa hình tỷ lệ lớn

2.1

Đặc điểm bản đồ địa hình tỷ lệ lớn

2.2

Lưới khống chế đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn

2.3

Phương pháp đo vẽ trực tiếp trên mặt đất

3

Bố trí công trình

3.1

Bố trí góc – Độ dài – Độ dốc thiết kế

3.2

Bố trí trục cơ bản

3.3

Bố trí chi tiết

4

Quan trắc lún và chuyển dịch công trình

4.1

Mục đích và nội dung quan trắc

4.2

Quan trắc lún

4.3

Quan trắc chuyển dịch ngang công trình

IV

TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THỦY LỢI VÀ THỦY ĐIỆN
Khái niệm về tuyến đường, định tuyến đường, thông số định tuyến và các yếu tố cơ bản
đặc trưng của tuyến đường?

1

TT

NỘI DUNG

9

Nội dung các công việc chính khi định tuyến ngoài thực địa? (lưu ý cách chuyển các đỉnh
góc ngoặt và phóng tuyến dọc hướng giữ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP
HỆ CAO ĐẲNG TRẮC ĐỊA - KHOÁ 8
TT NỘI DUNG
I LÝ THUYẾT SAI SỐ
1
Cơ sở lý thuyết sai số
1.1 Trị đo - Sai số đo - Phân loại sai số
1.2 Các tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác dãy trị đo
1.3 Trọng số. Sai số trung phương trọng số đơn vị
1.4 Sai số trung phương và trọng số của hàm các đại lượng đo
1.5 Nguyên lý số bình phương nhỏ nhất
2 Bình sai gián tiếp
2.1 Cơ sở của phương pháp bình sai gián tiếp
2.2 Các dạng phương trình số hiểu chỉnh
2.3 Hệ phương trình chuẩn dạng tổng quát
2.4 Đánh giá độ chính xác dãy trị đo
2.5 Đánh giá độ chính xác của ẩn
2.6 Đánh giá độ chính xác của hàm các ẩn số
II TRẮC ĐỊA CƠ SỞ
1 Các phép chiếu bản đồ và hệ tọa độ vuông góc phẳng
1.1 Phép chiếu hình đơn giản
1.2 Phép chiếu Gauss và hệ tọa độ vuông góc phẳng Gauss-Kruger
1.3 Phép chiếu hình và hệ tọa độ vuông góc phẳng UTM
2 Định hướng đường thẳng
2.1 Khái niệm
2.2 Quan hệ giữa góc định hướng với góc bằng
3 Bài toán xác định tọa độ phẳng vuông góc
3.1 Bài toán trắc địa thuận
3.2 Bài toán trắc địa ngược
4
Khái niệm về góc bằng, góc đứng. Những bộ phận cơ bản và hệ trục chính của máy kinh vĩ
quang học
giới hạn thi tốt nghiệp chuyên ngành trắc địa - Trang 2
giới hạn thi tốt nghiệp chuyên ngành trắc địa - Người đăng: vutheanhduc1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
giới hạn thi tốt nghiệp chuyên ngành trắc địa 9 10 425