Ktl-icon-tai-lieu

Giới sinh vật

Được đăng lên bởi hammishdoyle
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1698 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài làm của nhóm 1:

-

1. Khái niệm giới
Là đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các
Nêu
khái
niệm
giới?
ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất
định Sinh vật được chia làm
mấy
Có năm giới sinh
vật:giới?

Động vật
Thực vật
Nấm
Nguyên sinh
Khởi sinh

5 giới sinh vật

II. Đặc điểm chính của mỗi giới
1. Giới Khởi sinh ( Monera)
- Gồm: những sinh vật
đơn sơ
nhânĐIỂM
bào, kích
ĐẶC
thước nhỏ.
CỦA GIỚI
-Nơi sống: trong đất,
KHỞI
SINH
nước, không khí, trên
LÀvật
GÌ?
cơ thể sinh
khác
-Dinh dưỡng: tự dưỡng,
dị dưỡng
- Đại diện: Vi khuẩn

Vi khuẩn Salmonella

1. Giới Khởi sinh ( Monera)
Một số loài vi khuẩn

VK Bacillus subtilis

VK Lactobacillus

2. Giới Nguyên sinh (Protista)
- Sinh vật nhân thực
- Đơn bào hay đa bào
- Là sinh vật quang tự

Đặc
dưỡng
điểm của
- Sống trong nước
tảo??
Tảo Spirulina
( Tảo xoắn)

2. Giới Nguyên sinh ( Protista)
Một số hình ảnh về các loài tảo
TẢO ĐỎ

MỘT LOẠI TẢO XANH

2. Giới Nguyên sinh (Protista)
- Sinh vật nhân thực
- CơĐẶC
thể tồnĐIỂM
tại 2 pha:

đơn bào và hợp bào.
CỦA LOÀI
- Sinh vật dị dưỡng
NẤM NHẦY
- Sống hoại sinh

LÀ GÌ??

Nấm nhầy Hemitrichia
calyculata

2. Giới Nguyên sinh ( Protista)
Một số hình ảnh về các loài nấm nhầy

Hemitrichia calyculata

Cribraria cancellata

Tubifera ferruginosa

2. Giới Nguyên sinh ( Protista)

-Động vật nguyên sinh

điểm của
rấtĐặc
đa dạng
động
vậtnhân
- Cơ thể
tế bào
thực
nguyên sinh là
-Dị dưỡng
hoặc tự
gì?
dưỡng
Trùng roi xanh

2. Giới Nguyên sinh ( Protista)
Một số hình ảnh về Động vật nguyên sinh

Trùng đế giày

Trùng kiết lị

Trùng biến hình

3. Giới Nấm ( Fungi)
- Sinh vật nhân thực
- Cơ thể đơn bào hoặc đa
-

bào Đặc điểm
Dạng sợi, tế bào chứa
chung
kitin,
không cócủa
lục lạp
Sinh
sản hữu
tính là
và vô
giới
nấm
tính nhờ bào tử
gì??
Dị dưỡng: hoại sinh, kí
sinh, cộng sinh
Đại diện: nấm

Một số hình ảnh về các loại nấm

Địa y

Nấm hương

Nấm sợi

Nấm linh chi

4. Giới thực vật (Plantae)
- Sinh vật đa bào, nhân thực
- Là sinh vật quang tự dưỡng,

sống cố định
- Đại diện : thực vật
- Vai trò :Cung cấp thức ăn
cho Động vật và con người,
điều hòa khí hậu, hạn chế lũ
lụt, sụt lở, xói mòn, hạn
hán, giữ nguồn nước ngầm
- Cung cấp lương thực, thực
phẩm, gỗ

Đặc điểm của
giới thực vật là
gì? Chúng có
vai trò như thế
nào?

Cây xoài

4. Giới thực vật (Plantae)

Gồm: Ngành rêu,
quyết, hạt trần, hạt
kín

Hạt kín
Hạt trần
Rêu

Thực vật

Quyết

4. Giới thực vật (Plantae)
Dương Xỉ

4. Giới thực vật (Plantae)

Quả của cây thông

Cây vạn tuế

4. Giới thực vật (Plantae)

Cây mướp
Cây nh...
Bài làm của nhóm 1:
-
Giới sinh vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới sinh vật - Người đăng: hammishdoyle
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Giới sinh vật 9 10 360