Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu đào tạo và đánh giá đào tạo

Được đăng lên bởi Sabrina Trịnh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giới thiệu về Đào tạo
&
Đánh giá đào tạo
TS. Đỗ Mai Hoa

Chương trình nâng cao Năng lực Quản lý và lãnh đạo

Câu hỏi???
 Đối tượng/học viên các chương trình
đào tạo của chúng ta là ai?
Người trưởng
thành/Người lớn
Họ học như thế nào?

Đặc điểm học tập
của người trưởng thành
 Đem nhiều kinh nghiệm sống & chuyên môn vào lớp học
 Muốn mọi người thấy được khả năng của họ
 Học tốt nhất trong môi trường thư thái, hỗ trợ, được tôn trọng,
và tin tưởng
 Cần biết lý do tại sao họ lại phải học/Chỉ sẵn sàng học khi nội
dung học đáp ứng với nhu cầu thực tế của họ
 Không chỉ để bổ sung thêm kiến thức mà học là để hoàn thành
một nhiện vụ nào đó (thực tế)
 Cần được tự định hướng.
 Có thể đem những định kiến và thói quen vào lớp học
 Được thôi thúc bởi các yếu tố nội tại (lòng tự trọng, thành quả)
hơn là các yếu tố bên ngoài (để có chứng chỉ).

=> Sử dụng phương pháp dạy học tích cực

Dạy học tích cực

Học viên tham gia
quá trình học như
thế nào?

Giảng viên/người
hướng dẫn làm gì?

Mang lại lợi ích gì?

Tham gia của học viên
- Học viên là trung tâm của quá trình học
- Tự quyết định về kết quả đầu ra của hoạt động học tập
- Làm chủ các hoạt động học tập:
 Tự làm các bài tập áp dụng vào thực tế
 Trình bày kết quả học tập trước lớp
 Thảo luận và tương tác một cách có chủ đích trong nhóm ….

- Kinh nghiệm của học viên là đáng quý
=> cung cấp thông tin rất cho người dạy và học viên khác
=> khuyến khích họ tham gia tối đa trong lớp học
=> rút ra mối liên hệ/bài học cho các tình huống công việc cụ thể.

- ……

Công việc của giảng viên
• Sử dụng kết hợp các phương pháp giảng dạy (thuyết
trình, thảo luận, Làm việc nhóm, Nghiên cứu trường
hợp…)
• Sử dụng phương tiện nghe nhìn trong giảng dạy phù
hợp.
• Luôn tương tác với học viên trong quá trình giảng dạy
• Thường xuyên cải thiện kỹ năng giao tiếp với học viên
• Khuyến khích học viên áp dụng kỹ năng suy nghĩ độc
lập
• Luôn tôn trọng các ý kiến, quan điểm của học viên.
• Là “đối tác” với học viên trong quá trình đặt câu hỏi,
phân tích, và đưa ra quyết định vì người lớn học tập tốt
hơn trong môi trường hợp tác.
• …..

Lợi ích của dạy học tích cực
 Nhu cầu và mối quan tâm của học viên là điểm khởi đầu & mục tiêu để
tổ chức đào tạo.
 Giúp khóa học “linh hoạt” để phù hợp với phong cách học tập khác
nhau.
 Làm cho học viên hiểu sâu hơn vấn đề được truyền đạt so với cách tiếp
cận học tập thụ động truyền thống.
 Làm cho giảng viên có nhiều thời gian tiếp xúc với từng học viên và các
nhóm nhỏ để khuyến khích, giúp đỡ, đ...
Giới thiệu về Đào tạo
&
Đánh giá đào tạo
TS. Đỗ Mai Hoa
Chương trình nâng cao Năng lực Quản lý và lãnh đạo
Giới thiệu đào tạo và đánh giá đào tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu đào tạo và đánh giá đào tạo - Người đăng: Sabrina Trịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giới thiệu đào tạo và đánh giá đào tạo 9 10 279