Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu động vật

Được đăng lên bởi Ngôn Trà My
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 582 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Động vật là một nhóm sinh vật đa bào, nhân chuẩn, được phân loại là giới Động vật(Animalia, đồng
nghĩa:Metazoa) trong hệ thống phân loại 5 giới. Cơ thể của chúng lớn lên khi phát triển. Hầu hết động vật
có khả năng di chuyển một cách tự nhiên và độc lập.
Hầu hết các ngành động vật được biết đến nhiều nhất đã xuất hiện hóa thạch vào thời kỳBùng nổ kỷ
Cambri, khoảng 542 triệu năm trước. Động vật được chia thành nhiều nhóm nhỏ, một vài trong số đó
là động vật có xương sống (chim, động vật có vú, lưỡng cư, bò sát,cá); động vật thân mềm (trai, hàu, bạch
tuộc, mực, và ốc sên); động vật Chân khớp (cuốn chiếu, rết, côn trùng, nhện, bọ cạp, tôm hùm, tôm); giun
đốt (giun đất, đỉa); bọt biển và sứa.

Từ nguyên (tên gọi)
Từ "animal" xuất phát từ tiếng Latin animalis, có nghĩa là "có thở".[1] Trong sử dụng ngôn ngữ giao tiếp hàng
ngày, từ "động vật" thường bị sử dụng sai - từ "động vật" đó dùng để chỉ tất cả các thành viên của giới
Animalia trừ con người. Theo nghĩa sinh học, "động vật" dùng để chỉ tất cả các thành viên của giới
Animalia, bao gồm cả con người.[2]

Đặc điểm
Động vật có vài đặc điểm riêng tách chúng ra khỏi các sinh vật sống khác. Động vật là sinh vật nhân
chuẩn và đa bào,[3] tách chúng khỏi vi khuẩn và hầu hết sinh vật đơn bào. Động vật sống dị dưỡng,[4] tiêu
hóa thức ăn trong cơ thể, tách chúng ra khỏi thực vật và tảo.[5]Chúng cũng khác biệt với thực vật ở chỗ
thiếu thành tế bào cứng.[6] Tất cả động vật có thể di chuyển,[7] ít nhất là trong một giai đoạn sống. Ở hầu hết
động vật, phôi trải qua giai đoạnphôi nang (blastula),[8] một gai đoạn riêng biệt đặc trưng ở động vật.

Cấu trúc
Trừ vài ngoại lệ, như là bọt biển (ngành Porifera) và Placozoa, động vật có cơ thể được chia thành các mô.
Chúng bao gồm cơ bắp, dùng để thực hiện và kiểm soát vận động, các mô thần kinh, dùng để gửi và sử lí
tính hiệu. Thông thường, cơ thể có một hệ tiêu hóa, với một miệng (như thủy tức) hay cả miệng và hậu môn
(như cá).[9] Tất cả động vật có tế bào nhân chuẩn.

Sinh sản và phát triển

Một tế bào phổi sa giông đượcnhuộm huỳnh quang trải qua giai đoạn đầu pha sau phân bào

Gần như tất cả động vật trải qua một số hình thức sinh sản hữu tính.[10] Chúng có những tế bào sinh
sản nhỏ, di chuyển được như tinh trùng hay lớn hơn, không di chuyển được như trứng.[11] Tình trùng và
trứng sẽ kết hợp để tạo thành hợp tử, hợp tử phát triển để tạo thành cá thể mới.[12]
Nhiều loài động vật cũng có khả năng sinh sản vô tính.[13]Việc này có thể xảy ra thông qua trinh sản, trứng
được tạo ra m...
Động vật là một nhóm sinh vật đa bào, nhân chuẩn, được phân loại là giới Động vật(Animalia, đồng
nghĩa:Metazoa) trong hệ thống phân loại 5 giới. Cơ thể của chúng lớn lên khi phát triển. Hầu hết động vật
có khả năng di chuyển một cách tự nhiên và độc lập.
Hầu hết các ngành động vật được biết đến nhiều nhất đã xuất hiện hóa thạch vào thời kỳBùng nổ kỷ
Cambri, khoảng 542 triệu năm trước. Động vật được chia thành nhiều nhóm nhỏ, một vài trong số đó
động vật có xương sống (chim, động vật có vú, lưỡng cư, bò sát,); động vật thân mềm (trai, hàu, bạch
tuộc, mực, và ốc sên); động vật Chân khớp (cuốn chiếu, rết, côn trùng, nhện, bọ cạp, tôm hùm, tôm); giun
đốt (giun đất, đỉa); bọt biểnsứa.
T nguyên (tên gi)
Từ "animal" xuất phát từ tiếng Latin animalis, có nghĩa là "có thở".
[1]
Trong sử dụng ngôn ngữ giao tiếp hàng
ngày, từ "động vật" thường bị sử dụng sai - từ "động vật" đó dùng để chỉ tất cả các thành viên của giới
Animalia trừ con người. Theo nghĩa sinh học, "động vật" dùng để chỉ tất cả các thành viên của giới
Animalia, bao gồm cả con người.
[2]
Đc đim
Động vật có vài đặc điểm riêng tách chúng ra khỏi các sinh vật sống khác. Động vật là sinh vật nhân
chuẩnđa bào,
[3]
tách chúng khỏi vi khuẩn và hầu hết sinh vật đơn bào. Động vật sống dị dưỡng,
[4]
tiêu
hóa thức ăn trong cơ thể, tách chúng ra khỏi thực vậttảo.
[5]
Chúng cũng khác biệt với thực vật ở chỗ
thiếu thành tế bào cứng.
[6]
Tất cả động vật có thể di chuyển,
[7]
ít nhất là trong một giai đoạn sống. Ở hầu hết
động vật, phôi trải qua giai đoạnphôi nang (blastula),
[8]
một gai đoạn riêng biệt đặc trưng ở động vật.
Cấu trúc
Trừ vài ngoại lệ, như là bọt biển (ngành Porifera) và Placozoa, động vật có cơ thể được chia thành các .
Chúng bao gồm cơ bắp, dùng để thực hiện và kiểm soát vận động, các mô thần kinh, dùng để gửi và sử lí
tính hiệu. Thông thường, cơ thể có một hệ tiêu hóa, với một miệng (như thủy tức) hay cả miệng và hậu môn
(như ).
[9]
Tất cả động vật có tế bào nhân chuẩn.
Sinh sản và phát triển
Một tế bào phổi sa giông đượcnhuộm huỳnh quang trải qua giai đoạn đầu pha sau phân bào
Giới thiệu động vật - Trang 2
Giới thiệu động vật - Người đăng: Ngôn Trà My
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giới thiệu động vật 9 10 799