Ktl-icon-tai-lieu

GIỚI THIỆU VỀ BỘ LY HỢP TRÊN Ô TÔ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
CƠ KHÍ CHẾ TẠO & ĐỘNG LỰC
Chuyên đề :GIỚI THIỆU VỀ BỘ LY HỢP TRÊN Ô TÔ
Nhóm sinh viên thực hiện:            mã số sinh viên:
1. VÕ NGỌC HẬN                          09.011.007
2. NGUYỄN THANH NHÀN              09.011.012
3. NGUYỄN HOÀNG DIÊN              09.011.003
4. LÂM HOÀNG XUYÊN                  09.011.036

I. SƠ LƯỢC VỀ BỘ LY HỢP
Ly hợp gồm có một phần điều khiển bằng cơ 
học để truyền công suất và một phần sử dụng 
áp suất thuỷ lực để truyền công suất. 

 CẤU TẠO CỦA BỘ LY HỢP
 toàn bộ phần ly hợp gồm có hai phần, phần 
điều khiển cơ khí và phần điều khiển thuỷ lực. 
 Cấu tạo của bộ ly hợp gồm có: Xi lanh cắt ly
hợp - Vòng bi cắt ly hợp – Nắp ly hợp - Đĩa ly hợp

 Quá trình điều khiển ly hợp có thể mô tả như sau: lực từ bàn 
đạp tác dụng lên pít tông của xi lanh chính làm áp suất dầu trong xi lanh chính 
tăng lên. Nhờ đường ống dẫn dầu thuỷ lực mà áp suất dầu này tác dụng lên pít 
tông trong xi lanh cắt ly hợp chuyển động đẩy càng cắt ly hợp chuyển động. 

 Theo nguyên tắc đòn gánh, vòng bi cắt ly hợp bị càng cắt ly hợp ép vào lò xo đĩa. 
Nhờ vậy mà đĩa ly hợp tách khỏi bánh đà và ngắt công suất từ động cơ đến hộp 
số.

 Xi lanh cắt ly hợp : gôm có Xi lanh cắt ly hợp
tự điều chỉnh và Xi lanh cắt có thể điều chỉnh

 Vòng bi cắt ly hợp:

Vòng bị cắt ly hợp hấp thụ sự chênh lệch tốc độ 
quay giữa càng cắt li hợp (không quay) và lò xo đĩa 
(quay) để truyền chuyển động của càng cắt vào lò 
xo đĩa.

 Kiểm tra chất lượng bộ ly hợp trên xe
  Khởi động động cơ, kéo phanh tay, nhấn bàn đạp ly hợp 

và cài số 4, buông từ từ chân ly hợp đồng thời tăng nhẹ ga

  Một cách nữa là thử xe trên đường và xe chở đầy tải khi 
lên dốc mặc dù đã về số thấp nhưng gia tốc xe kém đồng 
thời máy gào lên

THE END

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
CƠ KHÍ CHẾ TẠO & ĐỘNG LỰC
Chuyên đề :GII THIU V B LY HP TRÊN Ô TÔ
Nhóm sinh viên thc hin: mã s sinh viên:
1. VÕ NGC HN 09.011.007
2. NGUYN THANH NHÀN 09.011.012
3. NGUYN HOÀNG DIÊN 09.011.003
4. LÂM HOÀNG XUYÊN 09.011.036
GIỚI THIỆU VỀ BỘ LY HỢP TRÊN Ô TÔ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIỚI THIỆU VỀ BỘ LY HỢP TRÊN Ô TÔ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
GIỚI THIỆU VỀ BỘ LY HỢP TRÊN Ô TÔ 9 10 179