Ktl-icon-tai-lieu

giun tròn

Được đăng lên bởi Lê Thủy
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 558 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiết 14- Bài 14:

Một số giun tròn khác và đặc điểm chung
của ngành giun tròn

07/08/14

Người soạn : Lê Thị Thủy 32

1

I. Mục tiêu
1. Kiến thức.
- Học sinh nêu rõ được một số giun tròn đặc biệt là nhóm giun
tròn kí sinh gây bệnh, từ đó có biện pháp phòng tránh.
- Nêu được đặc điểm chung của ngành giun tròn.

07/08/14

Người soạn : Lê Thị Thủy 32

2

2. Kĩ năng.
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích.
- Kĩ năng hoạt động nhóm.

3. Thái độ.
- Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh cơ thể và môi trường, vệ sinh
ăn uống.

07/08/14

Người soạn : Lê Thị Thủy 32

3

II. Phương tiện dạy học
- Tranh hình một số giun tròn, bảng phụ, tài liệu về giun tròn kí
sinh.

III. Phương pháp dạy học.
-Trực quan tìm tòi.
- Vấn đáp tìm tòi.

07/08/14

Người soạn : Lê Thị Thủy 32

4

IV. Tiến trình dạy học.
1. ổn định lớp.
- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ.
- Nêu cấu tạo và tác hại của giun đũa?

3. Bài mới.

07/08/14

Người soạn : Lê Thị Thủy 32

5

* Mục tiêu: biết được một số loài giun tròn, tác hại và cách phòng
chống các loại giun.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung kiến thức
Treo tranh hình
14.1;14.2;14.3 yêu
cầu hs trả lời câu hỏi:
- Kể tên các loại giun
tròn kí sinh ở người?
Chúng có tác hại gì
cho vật chủ?
- Nơi sống của các
loại giun tròn ở đâu?

07/08/14

- Hoạt động cá nhân,
quan sát và nghiên
cứu sgk  trình bày
ý kiến, nhận xét, bổ
sung.

Người soạn : Lê Thị Thủy 32

I. Một số giun tròn
khác.
-Một số giun tròn kí
sinh: giun chỉ, giun
tóc, giun móc, giun
kim…
-Giun tròn kí sinh ở
cơ, ruột…( người và
động vật) rễ, thân,
quả (tv) gây nhiều tác
hại.
6

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

-Chúng ta cần có biện
pháp gì để phòng
tránh bệnh giun kí
sinh?
- Gv để hs trình
bày,chỉ thông báo ý
kiến đúng sai, cho hs
tự rút ra kết luận.

07/08/14

Nội dung kiến thức
- Biện pháp: cần giữ
vệ sinh môi trường,
vệ sinh cá nhân và vệ
sinh ăn uống để tránh
giun.

Người soạn : Lê Thị Thủy 32

7

* Mục tiêu: Nắm được đặc điểm chung của ngành giun tròn thông
qua các đại diện
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS Nội dung kiến thức
-Yêu cầu hs dựa vào
hình vẽ và thông tin
sgk, nhớ lại kiến thức
bài 13, trao đổi nhóm
hoàn thành bảng 51sgk
- Thông báo kiến thức
đúng trong bảng để hs
sửa.
-Yêu cầu hs tiếp tục
thảo luận tìm đặc điểm
chung của ngành giun
tròn?
07/08/14

-Hoạt động
nhóm,trình bày,
bổ sung ý kiến
giữa các nhóm,
thống nhất ý kiến.

II. Đặc điểm chung.
-sống ở nơi giàu
chất dinh dưỡng.
- Cơ thể hình trụ
thuôn 2 đầu
-Có lớp vỏ cuticun
bao bọc bên ngoài
- Hs h...
07/08/14 Người soạn : Lê Thị Thủy 32 1
Tiết 14- Bài 14:
Một số giun tròn khác và đặc điểm chung
của ngành giun tròn
giun tròn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giun tròn - Người đăng: Lê Thủy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
giun tròn 9 10 72