Ktl-icon-tai-lieu

GIÚP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP THÔNG QUA TRÒ CHƠI

Được đăng lên bởi huykhanhtn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ TÀI
GIÚP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP THÔNG QUA TRÒ CHƠI CHO
HỌC SINH KHIẾM THÍNH LỚP HỌA MI
1.Lí do chọn đề tài:
Trong cuộc sống, giao tiếp là cơ sở để mọi người gần gũi, truyền cho
nhau những kinh nghiệm sống, tâm sự với nhau những nỗi niềm thầm kín. Giao
tiếp là sự tiếp xúc giữa người với người nhằm trao đổi thông tin, tình cảm và
nhằm hiểu biết lẫn nhau. Nhu cầu giao tiếp với người khác là một trong những
nhu cầu căn bản nhất trong cuộc sống con người. Đối với trẻ khiếm thính, giao
tiếp giúp cho trẻ có khả năng diễn đạt, bày tỏ nhu cầu và khẳng định mình trong
thế giới xung quanh.
Đối với trẻ mầm non nói chung và trẻ khiếm thính nói riêng, hoạt động
vui chơi chính là hoạt động chủ đạo và ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện
của trẻ.Thông qua hoạt động vui chơi, trẻ giải quyết các mâu thuẫn, thể hiện
tính độc lập và tự khẳng định “cái tôi” của mình.Vì thế hoạt động vui chơi có
ảnh hưởng lớn đến các mặt phát triển, đặc biệt là phát triển một số kỹ năng khi
giao tiếp của trẻ khiếm thính.
Tuy nhiên trẻ khiếm thính do bị phá hủy về cơ quan phân tích thính giác
ở những mức độ khác nhau nên so với trẻ bình thường có nhiều hạn chế về khả
năng nghe, khó bắt chước và khó hình thành tiếng nói, ngôn ngữ kém phát
triển.Từ đó dẫn đến trẻ khiếm thính dễ mặc cảm, tự ti, rụt rè và tránh né giao
tiếp với người khác.
Nhận thấy được lợi ích của trò chơi trong sự phát triển kỹ năng giao tiếp
của trẻ khiếm thính và cũng nhận ra được sự khó khăn của giáo viên lẫn phụ
huynh trong việc lựa chọn trò chơi và cách chơi với trẻ khiếm thính, vì thế tôi
đã nghiên cứu đề tài “ Giúp phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua trò chơi cho
học sinh khiếm thính lớp Họa Mi” .
2. Đối tượng nghiên cứu:
Trò chơi phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh khiếm thính.
3. Phương pháp nghiên cứu:
- Nghiên cứu tài liệu.
- Nghiên cứu thực tiễn.
- Điều tra.
- Thực nghiệm sư phạm.
- Thống kê.
4. Đề tài đưa ra biện pháp mới:
Học sinh khiếm thính có thể phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua trò chơi.
Các loại trò chơi phát triển giao tiếp:
- Trò chơi khám phá: giúp bé khám phá sự kiện, đồ vật mới.
- Chơi vận động: tạo tình huống để bé vận động.
- Chơi điều khiển: chỉ cho bé cách điều khiển vật bé thích.
- Chơi xã hội: tạo cơ hội cho bé chơi với người khác.
- Chơi giả vờ: bày cho trẻ chơi giả vờ với đồ vật, đồ chơi.

*Một số yêu cầu về trò chơi:
Đồ chơi phải hấp dẫn trẻ.Thông qua hoạt động với trò chơi, trẻ làm
quen với tính chất, đặc điểm của nhiều đồ vật khác nhau, biết được công
dụng của chúng tro...
ĐỀ TÀI
GIÚP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP THÔNG QUA TRÒ CHƠI CHO
HỌC SINH KHIẾM THÍNH LỚP HỌA MI
1.Lí do chọn đề tài:
Trong cuộc sống, giao tiếp sở để mọi người gần gũi, truyền cho
nhau những kinh nghiệm sống, tâm sự với nhau những nỗi niềm thầm kín. Giao
tiếp sự tiếp xúc giữa người với người nhằm trao đổi thông tin, tình cảm và
nhằm hiểu biết lẫn nhau. Nhu cầu giao tiếp với người khác một trong những
nhu cầu căn bản nhất trong cuộc sống con người. Đối với trẻ khiếm thính, giao
tiếp giúp cho trẻ có khả năng diễn đạt, bày tỏ nhu cầu và khẳng định mình trong
thế giới xung quanh.
Đối với trẻ mầm non nói chung và trẻ khiếm thínhi riêng, hoạt động
vui chơi chính hoạt động chủ đạo và ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện
của trẻ.Thông qua hoạt động vui chơi, trẻ giải quyết các mâu thuẫn, thể hiện
tính độc lập và tự khẳng định “cái tôi” của mình.Vì thế hoạt động vui chơi
ảnh hưởng lớn đến các mặt phát triển, đặc biệt phát triển một số kỹ năng khi
giao tiếp của trẻ khiếm thính.
Tuy nhiên trẻ khiếm thính do bị phá hủy về quan phân tích thính giác
những mức độ khác nhau nên so với trẻ bình thường nhiều hạn chế về khả
năng nghe, khó bắt chước khó hình thành tiếng i, ngôn ngữ kém phát
triển.Từ đó dẫn đến trẻ khiếm thính dễ mặc cảm, tự ti, rụt và tránh giao
tiếp với người khác.
Nhận thấy được lợi ích của trò chơi trong sự phát triển kỹ năng giao tiếp
của trẻ khiếm thính và ng nhận ra được sự k khăn của giáo viên lẫn phụ
huynh trong việc lựa chọn t chơi cách chơi với trẻ khiếm thính, thế tôi
đã nghiên cứu đề tài Giúp phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua trò chơi cho
học sinh khiếm thính lớp Họa Mi” .
2. Đối tượng nghiên cứu:
Trò chơi phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh khiếm thính.
3. Phương pháp nghiên cứu:
- Nghiên cứu tài liệu.
- Nghiên cứu thực tiễn.
- Điều tra.
- Thực nghiệm sư phạm.
- Thống kê.
4. Đề tài đưa ra biện pháp mới:
Học sinh khiếm thính có thể phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua trò chơi.
Các loại trò chơi phát triển giao tiếp:
- Trò chơi khám phá: giúp bé khám phá sự kiện, đồ vật mới.
- Chơi vận động: tạo tình huống để bé vận động.
- Chơi điều khiển: chỉ cho bé cách điều khiển vật bé thích.
- Chơi xã hội: tạo cơ hội cho bé chơi với người khác.
- Chơi giả vờ: bày cho trẻ chơi giả vờ với đồ vật, đồ chơi.
GIÚP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP THÔNG QUA TRÒ CHƠI - Trang 2
GIÚP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP THÔNG QUA TRÒ CHƠI - Người đăng: huykhanhtn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
GIÚP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP THÔNG QUA TRÒ CHƠI 9 10 101