Ktl-icon-tai-lieu

Gợi Ý viết Luận Văn Tiến Sĩ

Được đăng lên bởi Con Bò Ngốc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1719 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GỢI Ý CÁCH VIẾT ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Nội dung bài viết nầy nhằm gợi ý NCS viết đề cương nghiên cứu cho luận án tiến sĩ của
mình. Không có một định dạng nào gọi là hoàn chỉnh cho một đề cương, tuy nhiên các nội dung
chính cần được thực hiện để có thể đánh giá được khả năng thực hiện luận án của NCS. Phần B
là các nội dung chính cho đề cương, các phần khác và phần viết chữ in nghiêng để gợi ý, giải
thích.

A. GIỚI THIỆU
Đề cương nghiên cứu của luận án Tiến sĩ là gì?
Đề cương luận án Tiến sĩ là một phác thảo nghiên cứu được thiết kế để:
- Xác định một (hay nhiều) câu hỏi nghiên cứu rõ ràng và một (hay nhiều) phương pháp
nghiên cứu để trả lời.
- Đánh dấu tính chất sáng tạo, ý nghĩa quan trọng của nghiên cứu.
- Giải thích làm thế nào kết quả nghiên cứu sẽ thêm vào và phát triển (hoặc thách thức) kiến
thức khoa học hiện có trong lãnh vực mà NCS sẽ nghiên cứu.
- Thuyết phục người hướng dẫn khoa học về tầm quan trọng của nghiên cứu, và lý do tại sao
bạn là người thích hợp để thực hiện nghiên cứu đó.
Một đề cương tốt cần bao hàm đầy đủ 4 câu hỏi chính:
- Tôi sẽ làm gì trong nghiên cứu của mình? (What)
- Ai đã nghiên cứu cùng một nội dung và họ đã làm được gì? (Who)
- Làm thế nào để tôi thực hiện được nghiên cứu nầy? (How)
- Tại sao nghiên cứu nầy là quan trọng đối với cộng đồng khoa học? (Why)
Độ dài về nội dung trong các đề cương nghiên cứu có thể khác nhau, vì vậy điều quan trọng
là NCS phải cùng với người hướng dẫn kiểm tra sự giới hạn từ ngữ và những nội dung cụ thể.
Đề cương nghiên cứu để làm gì?
Người hướng dẫn sử dụng đề cương nghiên cứu để đánh giá chất lượng và ý tưởng sáng tạo
của NCS, những kỹ năng của NCS trong suy nghĩ và tính khả thi của đề tài nghiên cứu. Xin nhớ
rằng chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ở trường ĐHCT được thiết kế để hoàn thành chính thức
trong ba năm hoặc bốn năm. Hãy suy nghĩ thật cẩn thận về phạm vi nghiên cứu và giải thích là
làm thế nào bạn có thể hoàn thành đề tài nghiên cứu trong khoảng thời gian này.
Đề cương nghiên cứu cũng được sử dụng để đánh giá kinh nghiệm chuyên môn của NCS
trong lãnh vực muốn tiến hành nghiên cứu, kiến thức của NCS về tài liệu khoa học hiện có (và
làm thế nào đề tài nghiên cứu của NCS sẽ bổ sung nâng cao nó). Hơn nữa, đề cương nghiên cứu
còn được sử dụng để đánh giá và phân công người (hay nhóm người) hướng dẫn thích hợp.
NCS cần xác định người hướng dẫn tiềm năng và liên lạc với họ để thảo luận về các ý tưởng
liên quan đến đề cương của mình trước khi thực hiện nó một cách chính thức, để đảm bảo ...
GỢI Ý CÁCH VIẾT ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Nội dung bài viết nầy nhằm gợi ý NCS viết đề cương nghiên cứu cho luận án tiến của
mình. Không có một định dạng nào gọi là hoàn chỉnh cho một đề cương, tuy nhiên các nội dung
chính cần được thực hiện đ có thể đánh giá được khả năng thực hiện luận án của NCS. Phần B
các nội dung chính cho đề cương, các phần khác phần viết chữ in nghiêng đ gợi ý, giải
thích.
A. GIỚI THIỆU
Đề cương nghiên cứu của luận án Tiến sĩ là gì?
Đề cương luận án Tiến sĩ là một phác thảo nghiên cứu được thiết kế để:
- Xác định một (hay nhiều) câu hỏi nghiên cứu ngmột (hay nhiều) phương pháp
nghiên cứu để trả lời.
- Đánh dấu tính chất sáng tạo, ý nghĩa quan trọng của nghiên cứu.
- Giải thích làm thế nào kết quả nghiên cứu sẽ thêm vào và phát triển (hoặc thách thức) kiến
thức khoa học hiện có trong lãnh vực mà NCS sẽ nghiên cứu.
- Thuyết phục người hướng dẫn khoa học về tầm quan trọng của nghiên cứu, và lý do tại sao
bạn là người thích hợp để thực hiện nghiên cứu đó.
Một đề cương tốt cần bao hàm đầy đủ 4 câu hỏi chính:
- Tôi sẽ làm gì trong nghiên cứu của mình? (What)
- Ai đã nghiên cứu cùng một nội dung và họ đã làm được gì? (Who)
- Làm thế nào để tôi thực hiện được nghiên cứu nầy? (How)
- Tại sao nghiên cứu nầy là quan trọng đối với cộng đồng khoa học? (Why)
Độ dài về nội dung trong các đề cương nghiên cứuthể khác nhau, vậy điều quan trọng
là NCS phải cùng với người hướng dẫn kiểm tra sự giới hạn từ ngữ và những nội dung cụ thể.
Đề cương nghiên cứu để làm gì?
Người hướng dẫn sử dụng đ cương nghiên cứu để đánh giá chất lượng và ý tưởng sáng tạo
của NCS, những kỹ năng của NCS trong suy nghĩ và tính khả thi của đ tài nghiên cứu. Xin nh
rằng chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ở trường ĐHCT được thiết kế để hoàn thành chính thức
trong ba năm hoặc bốn năm. Hãy suy nghĩ thật cẩn thận về phạm vi nghiên cứugiải thích
làm thế nào bạn có thể hoàn thành đề tài nghiên cứu trong khoảng thời gian này.
Đề cương nghiên cứu cũng được sử dụng để đánh giá kinh nghiệm chuyên môn của NCS
trong lãnh vực muốn tiến hành nghiên cứu, kiến thức của NCS về tài liệu khoa học hiện (và
làm thế o đề tài nghiên cứu của NCS sẽ bổ sung nâng cao nó). Hơn nữa, đề cương nghiên cứu
còn được sử dụng để đánh giá và phân công người (hay nhóm người) hướng dẫn thích hợp.
NCS cần xác định người hướng dẫn tiềm năng và liên lạc với họ để thảo luận về các ý tưởng
liên quan đến đề cương của mình trước khi thực hiện một cách chính thức, để đảm bảo nó
được hai bên cùng quan tâm, đầu suy nghĩ vào thiết kế, quy tính khả thi của đề tài
nghiên cứu.
Đề cương nghiên cứu cũng được xem như một cơ hội để NCS giao tiếp niềm say mê nghiên
cứu của mình biện luận một cách thuyết phục về những nghiên cứu thể thực hiện.
Mặcđề cương một phác thảo (outline) về nghiên cứu, nó cũng nên được tiếp cận như một
bài luận (essay) thuyết phục, như một cơ hội để thiết lập scý của độc giảthuyết phục họ
về tầm quan trọng của đề tài nghiên cứu của NCS.
Gợi Ý viết Luận Văn Tiến Sĩ - Trang 2
Gợi Ý viết Luận Văn Tiến Sĩ - Người đăng: Con Bò Ngốc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Gợi Ý viết Luận Văn Tiến Sĩ 9 10 284