Ktl-icon-tai-lieu

hàng điểm điều hòa

Được đăng lên bởi Thu Trần
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kim Luân

Hàng điểm điều hòa - vẻ đẹp quyến rũ trong hình học

Hàng điểm điều hòa - vẻ đẹp quyến rũ trong hình học
Bài viết này xin giới thiệu đôi chút về “hàng điểm điều hòa”- một công cụ tương
đối mạnh và hấp dẫn trong giải toán hình học phẳng .Để các bạn dễ theo dõi tôi xin trình
bày lại một số lí thuyết cơ bản nhất của công cụ này:

I.Căn cơ nội công :
a. Hàng điểm điều hoà:
Định nghĩa:
Trên một đường thẳng ta lấy bốn điểm A, B, C , D . Khi đó ta gọi A, B, C , D là một hàng
DA
CA
=−
điểm điều hòa nếu nó thỏa mãn hệ thức sau:
(1)
DB
CB
Kí hiệu: ( A, B, C , D) = −1
A

C

B

D

Sau đây là một số định định lí quan trọng cần biết trong bài viết này(được suy trực tiếp từ
định nghĩa):
*Định lí 1:(Hệ thức Niutơn)
Cho ( A, B, C , D) = −1 . Gọi N là trung điểm của AB. Khi đó NA2 = NB 2 = NC.ND (2)
A

N C

B

D

*Nhận xét: Thực ra (1) và (2) là tương đương nên nếu 4 điểm A,B,C,D thỏa mãn (2) thì ta
cũng có điều ngược lại là ( A, B, C , D) = −1 . Định lí này và định nghĩa là hai dấu hiệu phổ
biến nhất để chứng minh 4 điểm là một hàng điểm điều hòa.
Vấn đề để chứng tỏ một hàng điểm là điều hòa xem như đã được giải quyết, vậy
khi đã có một hàng điểm điều hòa rồi thì ta thu được gì? Câu hỏi này sẽ được giải đáp qua
hai định lí quan trọng sau:
*Định lí 2:
Cho ( A, B, C , D) = −1 . Lấy O sao cho OC là phân giác trong của ∠AOB thì OD là phân
giác ngoài của ∠AOB .

O

A

C

B

D

Kim Luân

Hàng điểm điều hòa - vẻ đẹp quyến rũ trong hình học

*Nhận xét:
Từ đó suy ra ∠COD = 900 do đó định lí này có ý nghĩa thực sự quan trọng trong những
bài chứng minh vuông góc.
Mặt khác cũng có điều ngược lại tức nếu ∠COD = 900 thì OC là phân giác trong và OD là
phân giác ngoài của ∠AOB điều này có ý nghĩa quan trọng cho những bài chứng minh
yếu tố phân giác.
Định lí 3:
Cho (A,B,C,D) = -1 và điểm O nằm ngoài hàng điểm điều hòa trên. Một đường thẳng d
cắt ba tia OC,OB, OD lần lượt tại E,I và F. Khi đó I là trung điểm của EF khi và chỉ khi d
song song với OA.
O
F
I
E
A
C

B

D

*Nhận xét:
Định lí này rất có ý nghĩa đối với các bài toán chứng minh trung điểm và song song.
Một câu hỏi nhỏ là phải chăng các hàng điểm điều hòa này là rất hiếm, thật ra
không phải như vậy, chỉ cần có một hàng điểm điều hòa thì ta có thể “sinh sôi nảy nở” ra
hàng loạt nhưng hàng điểm điều hòa con con, các bạn sẽ hiểu rõ điều trên qua định lí về
“chùm điều hòa” sau đây :
b.Chùm điều hòa:
Định nghĩa:
Cho hàng điểm điều hòa (A, B, C, D) = -1 và O nằm ngoài hàng điểm điều hòa trên. Khi
đó ta gọi OA,OB,OC,OD là một ch...
Kim Luân Hàng điểm điều hòa - vẻ đẹp quyến rũ trong hình học
ng điểm điều hòa - vẻ đẹp quyến rũ trongnh học
i viết này xin giới thiệu đôi chút về “hàng điểm điều hòa”- một công cụ tương
đối mạnh và hấp dẫn trong giải toán hình học phẳng .Để các bạn dễ theo dõi tôi xin trình
bày lại một số lí thuyết cơ bản nhất của công cụ này:
I.Căn cơ nội công :
a. Hàng điểm điều hoà:
Định nghĩa:
Trên một đường thẳng ta lấy bốn điểm
, , ,A B C D
. Khi đó ta gọi
, , ,A B C D
là một hàng
điểm điều hòa nếu nó thỏa mãn hệ thức sau:
DA CA
DB CB
= −
(1)
Kí hiệu:
( , , , ) 1A B C D =
A
DBC
Sau đây là một số định định lí quan trọng cần biết trong bài viết này(được suy trực tiếp t
định nghĩa):
*Định lí 1:(Hệ thức Niutơn)
Cho
( , , , ) 1A B C D =
. Gọi N là trung điểm của AB. Khi đó
2 2
.NA NB NC ND= =
(2)
A
DBCN
*Nhận xét: Thực ra (1) và (2) là tương đương nên nếu 4 điểm A,B,C,D thỏa mãn (2) thì ta
cũng có điều ngược lại là
( , , , ) 1A B C D =
. Định lí này và định nghĩa là hai dấu hiệu phổ
biến nhất để chứng minh 4 điểm là một hàng điểm điều hòa.
Vấn đề để chứng tỏ một hàng điểm là điều hòa xem như đã được giải quyết, vậy
khi đã có một hàng điểm điều hòa rồi thì ta thu được gì? Câu hỏi này sẽ được giải đáp qua
hai định lí quan trọng sau:
*Định lí 2:
Cho
( , , , ) 1A B C D =
. Lấy O sao cho OC là phân giác trong của
AOB
thì OD là phân
giác ngoài của
AOB
.
A
D
O
BC
hàng điểm điều hòa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hàng điểm điều hòa - Người đăng: Thu Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
hàng điểm điều hòa 9 10 265